Aftengruppe i tantra og bevægelse

Attraktive kvinder berører attraktive mænd. Attraktive mænd berører attraktive kvinder.

aftengruppe
Aftengruppe i vores skønne sal

Har du lyst til at undersøge temaer som frihed, lyst, begær, kærlighed, angst, jalousi, fantasi, intimitet, tabu, moral, fordomme, bevidsthed, afgrænsning, meditation og kontakt, så er denne aftengruppe noget for dig!?

Vi inviterer på 10. år til tantra-aftengruppe på Mahamudrainstitut.

En tantra som kendetegnes ved at være opmærksom, klar, usentimental, og konkret.

Aftnerne inviterer ind i et kærligt, trygt og fortroligt rum, hvor det bliver muligt at undersøge, erfare og frigøre sig ved at sanse kropsligt gennem bevægelse, berørings- og kontaktøvelser. Vi kommer til at arbejde med lyst, kærlighed, nærhed, seksualitet og bevidsthed.

“Tantra” kan oversættes med ”udvidelse af bevidsthed til frigørelse”.

Hvad vil det sige at ”frigøre sig”?

Ja, det handler ikke om at ”gøre lige hvad jeg har lyst til”, men at holde op med at identificere sig med sine ord, tanker og fortællinger.

Intet sted som i vores seksualitet møder vi stærkere fortællinger om skyld og skam, der kan stille sig i vejen for kontakt til kærlighed, frihed og lyst.

Vi inviterer dig til at undersøge Tantra sammen med os.

Vi inviterer dig til at møde mennesker i opmærksom, sanselig og kærlig berøring.

Praktisk info – aftengruppe

Vores aftengruppe ledes af Mads Jesper Løye Hejl og Karin Wagner

Vi optager efter en indledende samtale.

2000 kr. for forårs-semesteret (10 gange)  – 2000 kr for efterårssemestret (10 gange)

Tilmelding på mail til Mads Jesper: jesperhejl#me.com. Erstat # med @ når du skriver til mailadressen……….med oplysning om fulde navn og adresse, og efterfølgende telefonsamtale.

Datoer og tider

Første halvår 2020

Tirsdage kl 18.30 til ca. 21.30

11.02.2020 og 25.02.2020
03.03.2020  og 17.03.2020
07.04.2020 og 21.04.2020
12.05. 2020 og 26.05.2020
09.06.2020 og 23.06.2020

Andet halvår 2020

04.08.2020 og 18.08.2020
08.09.2020 og 22.09.2020
13.10.2020 og 27.10.2020
10.11.2020 og  24.11.2020
01.12.2020 og 08.12.2020

  •