Elskovslærer

Uddannelsesforløb til Elskovslærer

Mahamudrainstitut udvider nu viften af tilbud med et uddannelsesforløb til “Elskovslærer”

Uddannelsen er en invitation til mennesker med en sexologisk og/eller psykologisk/psykoterapeutisk  uddannelse, som ønsker at fordybe sig i elskovens kunst både i teori og praksis, med afsæt i såvel den Tantra der formidles på Mahamudrainstitut, som i systemisk teori og -praksis.

En overbygning på din sexologiske udd.?

Det er de færreste – hvis nogen – sexologiuddannelser der direkte, og ikke blot som en del af “hjemmearbejdet”, tilbyder at undervise i konkret elskov, som vi gør det på Mahamudrainstitut.

Vores erfaringer viser, at det at overvinde sin blufærdighed og normale (moral)forestillinger omkring intimitet, nærhed og elskov, og i fællesskab fordybe sig i elskovens kunst, virker voldsomt forvandlende på mennesker.

Måden vi ser os selv på i mødet med andre, er meget tæt knyttet til den helt basale livslyst, som udtrykker sig så stærkt i vores seksualitet og elskov.

Vi kan tale meget om sex. Forståelse opnås ved at erfare i egen krop.

#elskovlærer

Forløb, pris og varighed

Uddannelsen er delt i tre blokke a 5 dage.
Start onsdag morgen kl. 9.00 slut søndag lige før middag.
Datoerne er:

13.04. – 17.04.2016
31.08. – 04.09.2016
30.11. – 04.12.2016

I alt 15 dage.

For 2016 er holdet helt fuldt, og vi afventer evalueringen af dette første indtil nu særdeles spændende år, før vi afgør om vi udbyder uddannelsen igen.

Pris

Betales forløbet privat vil prisen for undervisning være 18.000 kr. årligt.
 Betales det igennem din egen eller anden virksomhed tillægges dette beløb moms. dvs. 22.500,- kr. årligt. Det samme gælder, hvis du ønsker separat faktura og ikke kan nøjes med studieaftalen og kvitteringer fra dine bankoverførsler som dokumentation.
Hertil kommer eventuelle omkostninger til fortæring, samt evt. overnatning, hvor seminaret ikke løber over døgnet.

Forudsætninger

Forudsætninger er enten min. et år på tantramassage uddannelsen i Mahamudrainstitut (eller tilsvarende) og/eller en baggrund i psykoterapi, sexologi, læge, psykolog eller lign..

Optagelse sker efter forudgående samtale.

Vi sørger i fællesskab for at ingen af deltagerne risikerer at møde “egne klienter” på dette forløb.
Så vidt det er muligt tilstræber en ligelig fordeling imellem mænd og kvinder i forløbet.

At undersøge i praksis

Uddannelsen vil veksle imellem fordybelse i grundantagelser omkring kontakt, nærvær, berøring, bevidsthed, bevægelse, sansning, ophidselse, lyst, mand, kvinde, mødet, tiltrækning, frastødning, impulsivt ja/nej samt de mange andre temaer der knytter sig til elskov – og konkrete møder i bevægelse og stilhed, sanseligt, dynamisk, kraftfyldt og mildt.

Vi vil lægge vægt på at undersøge, hvordan elskovskunst formidles på en forståelig måde, til brug for egen praksis – naturligvis også hvor decideret elskov ikke synes mulig eller nyttig.

En egen meditations- og gerne yoga/pilates praksis før seminaret vil absolut være en fordel, og ikke en betingelse.

Sagligt og erfaringsbaseret

Afsættet er saglig, erfaringsbaseret og reflekteret egen- og fællespraksis, forstået på den måde, at der – som i alt hvad vi gør på Mahamudrainstitut – ikke inviteres ind i “tro” eller nogen form for en “esoterisk forståelse” af verden, men til at den enkelte iagttager “sig selv” og udvider egen bevægelseskompetence (både i intellekt og krop hvis det ellers kan skilles ad)

På Mahamudrainstitut træder du ind i et eksperimenterende, legende og undrende rum som på en gang er både lystfyldt, sanseligt, klart og respektfuldt.

Selv om modulerne naturligvis har en stor indvirkning på vores selvopfattelse og måde at møde livet på, er det ikke tænkt “terapeutisk”. Det forudsætter således, at du føler dig psykisk sund og rask og har lyst til på en fordomsfri måde at undersøge dette fantastisk spændende emne med udgangspunkt i hele dig.

Fællesskab og nærhed

Du vil møde andre med samme interesse. Du vil opleve et fællesskab og nærhed, og du vil med deltagelse i Elskovslærer uddannelsen – på samme måde som med alle vores øvrige studieretninger – også kunne deltage på vores andre seminarer mod betaling af overnatning og forplejning

Ruste dig som vejleder

Efter afsluttet forløb vil du stå godt rustet som vejleder, guide eller samtalepartner for mennesker som ønsker at udvikle egen elskov, med afsæt i en egen bevidst praksis.

Egen fordybelse

Din egen fordybelse både i praksis og på “metaniveau” i elskovens kunst og -praksis, vil frigøre dig fra faste koncepter og gøre det muligt at udvikle unikke interventionsmetoder og invitationer fra gang til gang.

Elskovlærer som “Metauddannelse”

Uddannelsen til Elskovslærer på Mahamudrainstitut kan som alle de andre tilbud, vi giver, betragtes som en “Metauddannelse”. Dvs. en invitation til at bevæge sig “over” sine hidtidige kvalifikationer, baggrund, erfaringer, holdninger, identitet og frem for alt praksis.

Ring på 20214915 og få en snak med Mads Jesper.