Et arbejds- og udviklingsfællesskab

På Abildgaard/Mahamudrainstitut finder du et arbejds- og udviklingsfællesskab, hvor mennesker, der arbejder som selvstændige og som ansatte i andre organisationer, sammen udvikler ideer og koncepter.

Et fællesskab og sted for personlig-, social og forretnings/virksomheds-mæssig udvikling.
Vi henvender os til mennesker, der tiltrækkes af tanker og ønsker om at leve et mere autentisk og frit “helt” liv i det, de gør.

En aften om bålet efter en dejlig dag i grupperne

Vores grundlag er en systemisk tankegang, der ser krop, sind, det derinde og det der ude – som udtryk for den samme bevægelse. Vi tænker relationelt, i bevægelse og interaktion, økologisk og med en forståelse for lyst og liv, som det der sker af-sig -selv.

Vi undersøger måder at kommunikere, relatere og bevæge os på i bevidst opmærksom kontakt.

Skaber bevidsthed om hvordan fortællinger skaber form igennem vores sprog.

Vi øger antallet af muligheder og undersøger andre måder at handle på, i den foranderlige verden.

Et undersøgende praktisk arbejds- og udviklingsfællesskab

Vores arbejde og fællesskab spænder over at undersøge krop, intimitet, berøring, bevægelse, møder, samtaler, livs- og elskovskunst og levedygtighed MED naturen af det som er og ikke IMOD naturen af det som er.

Vi vil iagttage naturen af “kontrol” og ønsket om “at ville styre det ustyrlige”, og undersøge alternativer der understøtter bæredygtigt liv. Abildgaard åbner med andre et rum for en undersøgende fælles praksis omkring krop, sind og bevægelse.

Et kooperativt princip – og arbejdsplads

Abildgaard fungerer efter et kooperativt princip, hvor gården med alle sine faciliteter ejes af Jesper Løye Hejl og drives af TBI Aps .

Kooperativet´s funktion er at fungere som en SAM-arbejdsplads for de, som kommer og medarbejder her.

Betalingen af et årsgebyr, der kan variere alt efter tid og behov hos den enkelte sam-/ med-arbejder, giver adgang til at deltage som freelance-medarbejdende på et vist antal weekender eller forlængede weekender årligt. Hertil kommer også diverse Camps og arrangementer.

Alle står således i et medarbejder-forhold til hinanden. Ledelsen varetages af Mads Jesper Løye Hejl og Karin Wagner.

Hvorfor “arbejdsfællesskab” og ikke “kursus” ?

Vi åbner et rum for at den enkelte af os kan udvikle levedygtighed.

Det handler om at udvikle sit eget virke såvel personligt som erhvervsmæssigt (hvis de da kan adskilles?).

Det vil dermed ikke skulle anses som “efteruddannelse eller videreuddannelse”, men simpelthen som “integreret løbende og relevant faglig udvikling” i et inspirerende forum, hvor der kan opstår inspiration, læring og ideer til konkret handling og forandring.

Som sådan vil udgiften til deltagelsen i den kooperative struktur/netværket også være fuldt fradragsberettiget for de medarbejdende, der har selvstændig virksomhed eller efterspørger personlig og relationel udvikling som ansat i en organisation.

Der etableres ikke et kundeforhold imellem TBI Aps/Mahamudrainstitut Aps og deltagerne i kooperativet.

Alle indgår som freelance-medarbejdere, og kontrakten med TBI Aps/Mahamudrainstitut Aps fungerer som adgang til at lave en tidsbegrænset freelance-medarbejder kontrakt med kooperativet.

TBI Aps forpligtiger sig ikke til at levere bestemte ydelser ud over at stille faciliteterne til rådighed i overensstemmelse med beskrivelserne for de enkelte forløb/arrangementer/arbejdgrupper – og i øvrigt selv at være Sam- og Medarbejdende.

“Aflønningen” sker i form af det faglige , sociale og personlige udbytte, som den enkelte måtte have af at være aktivt deltagende og freelance-medarbejdende i fællesskabet.

Løbende arbejdsgrupper som en væsentlig del af vores arbejds- og udviklingsfællesskab

Vi har pt. 2 større arbejdsgrupper, som hver især arbejder med afsæt i forskellige temaer.

Den Systemiske arbejdsgruppe og Arbejdsgruppen for Cupisofi .

Flere vil komme til.

To gange årligt i påske og i begyndelsen af August inviteres alle med- og samarbejdende til fælles “camps”.

Et spændende arbejdsfællesskab, hvor vi går på tværs og altså også gerne inviterer helt nye deltagere og interesserede med, som på den måde få et indtryk af det, vi laver, og møde nogle af de andre deltagere i arbejdsgrupperne.

Du kan finde beskrivelser i menuen på hjemmesiden.

Hvis, du er blevet nysgerrig på at blive med- og sam-arbejdende på Abildgaard/Mahamudrainstitut så ring på 20214915 og snak med Mads Jesper Løye Hejl. Du kan også sende en mail. Mailadresse står på alle hjemmesiderne.