Mahamudra tantra massage lærer

En “Mahamudra Tantra massage” udtrykker en måde at mødes på, som bryder med den almindelige opfattelse af sex.

Mahamudra tantra massage

Når mennesker for første gang tager mod til sig og aftaler en tid for et møde i den ramme, som jeg vil kalde for en “Mahamudra tantra massage”, ligger der ganske ofte enten en følelse af at den elskov eller det seksuelle “samvær”, som de kender, “mangler noget”. Nogle fortæller at de i årevis føler sig “brugt”, eller “i virkeligheden mere har haft sex af pligt end af lyst”. Andre, at de efter mange år med den samme eller forskellige partnere, er begyndt at under sig over, “om det virkelig er alt?” –  altså i forhold til sex?

Præstation og sex

Sex er blevet til endnu et område i vores liv, hvor “præstationen” er flyttet ind. Kvinden skal “gives en orgasme”, og manden skal helst også “have noget ud af det”. Det, som kunne være et kærligt møde, med en oplevelse af samhørighed og nærvær, bliver alt for ofte til noget, der opfattes som pligt, eller som et “pant” på, at vi er sammen? Hvis vi ikke har “haft sex” i lang tid, “stiller det spørgsmål ved vores forhold”.

Ulyst – når lyst forventes

Netop dette, at der i elskoven lægges en forventning ind, kan føre til, at selv en simpel berøring af en arm gives en betydning: “Nu vil han noget fra mig? Dette er bare begyndelsen på, at han forventer, at vi skal have sex”.
Der findes vel næppe noget der kan invitere SÅ meget ind i ulyst, end når lysten opleves som en forventning? Lyst kommer af sig selv, ikke på forlangende, kommando eller af “pligt”.

Sex noget som bruges for at opnå…

Når der bevidst eller ubevidst opstilles et “mål” for sex med hinanden, som f.eks. at skulle “give” eller “opnå” en orgasme eller udløsning, bliver kravet og ufriheden i mødet helt ekstremt.
Hvis vi har sex FOR at få orgasme eller f.eks. nærhed, så betinges det møde, som kunne have været kærligt, af dette krav. Sex gøres til noget, som vi bruger for at få…..

Manglende accept af egen krop

I det seksuelle møde, kommer vi i kontakt med vores egen krop. Hvor der ikke føles accept af kroppen bliver denne kontakt til en uønsket “konfrontation med egen oplevede utilstrækkelighed.” Også det stiller sig i vejen for lyst. Forestillingen eller forventningen om at leve op til et ideal  – f.eks. at føle sig “fræk” – bremser.

Sex “nok” – Lyst eller lyst til?

I parforholdet kan både den ene eller begge opleve frustration, enten fordi der “ikke er sex nok”, eller at den sex som er, ikke fungerer på en rar måde? Det, som skulle bringe os tættere på hinanden, kan paradoksalt nok komme til at virke modsat?
Måske er der lyst, men ikke “lyst til DET…”, og når det forveksles med hinanden, så bliver det rigtigt vanskeligt. Måske er der lyst, men ikke lyst til ham eller hende (lige nu)? Hvilket kan udløse både skyldfølelse og angst, på trods af at det vel er det naturligste der findes, at lysten TIL ændrer sig?

 Sexologen

Såkaldte “seksuelle problemer” vil man kunne henvende sig til en sexolog med. Et menneske der har taget sig en sexologisk uddannelse, og som desværre ganske ofte indebærer mere teoretisk studium og samtale end praktik. Sexologen uddannes til at “coache” eller samtale, og bringe forskellige forslag og øvelser i spil, der kan hjælpe på den ene eller anden oplevede problemstilling. Det kan naturligvis være meget nyttigt, at få talt med et menneske om det, som opleves svært? Og det at erfare “en anden måde at være i elskov på” end den, som kendes, vil virke helt anderledes?

Genopdage lyst i tantra massagen

En Tantra massage kan fungere som en smuk og nyttig ramme omkring at genopdage lyst og elskov. Dette møde sker netop hinsides en ide om “at skulle nogen steder hen”, og frem for alt som en måde hvorpå vi kan undersøge langsomhed, nærvær, og berøring i klarhed uden underliggende dagsorden.

Når vi berører hinanden på låret, betyder det at vi rører på låret … intet andet. Det er ikke et signal om: “at om lidt vil jeg højere op”.

Mange forskellige syn på tantra massage

En “tantra-massage” er ikke bare en tantra massage. Der findes et utal af måder at se dette møde på. Fra at det udtrykker en “behandling” over at være eller indeholde “teknikker” til at fordele energi og opnå fantastisk orgasmer, til at være en ramme hvori vi i et møde kan fordybe os i kontakt, berøring, lyst, frihed og kærlighed.

At sanse alt “i sig selv”

I Mamahundra tantra massage opnås en forståelse for, at vi så snart vi “vil gøre noget godt for den anden”, vil gøre denne til et objekt for vores eget projekt, og samtidig uvilkårligt komme til at give vedkommende ansvaret for vores egen succes? En “kontrakt” som naturligvis er uudtalt og ubevidst, og i den grad er med til at tage friheden fra os i mødet.

Alternativet er at erfare, at jeg (metaforisk beskrevet) i berøringen helt basalt sanser alt “i mig selv”. Alt hvad der sanses “med”, “sidder på mig” i min hud, næse, mund, ører…og at det er min egen evne til at sanse “mig” og derved blive hos mig selv, der gør det muligt at berøre et andet menneske på en måde, så det inviteres til at sanse SIG.

Al sansen i bevægelse?

En anden beskrivelse kunne være: at al sansen sker igennem bevægelse, og når bevægelsen standses igennem en tanke, der “fryser” det, som bevæges, til “noget”, så erstattes det: “at sanse”, med at “bedømme”. Hvor vi mødes i bevægelse gives intellektet ingen mulighed for at fælde en “dom”. Der sanses, at der sanses, at der sanses….. som at åbne et uendeligt rum.

At være i det som sker, imens det sker

Jo mere jeg er optaget af “at gøre noget for den anden”, jo mere “ude af mig selv bliver jeg”, og i jo højere grad inviteres den anden til “at forholde sig til det, der gøres, og hvor det forventes at føre hen”, frem for bare at være i det som sker, imens det sker.

At fordybe sig i tantra massage?

På Mahamudrainstitut udannes mennesker i tantra-massage. Når ordet “udannes” benyttes, så rummer det lidt et paradoks. At berøre og sanse kan man ikke “lære” som vi almindeligvis forestiller os det. Det skal “opdages”. Ingen kan lære mig at sanse “mig selv”.
I stedet taler vi om at vi fordyber os og undersøger mødet, kontakten, berøringen, lyst, kærlighed, skam, nej og ja og alle de mange aspekter som der kan knyttes til det at relatere med andre mennesker … og ikke kun igennem berøring.

Tager et helt liv at undersøge

Nogle fordyber sig længe. Andre er her kun kort. Tantra “lærer” man ikke på en weekend. Det tager et helt liv at undersøge. Jeg sammenligner det med at tilegne sig Zen-bueskydning, eller at omgås et Samurai sværd med respekt. Du kan meget hurtigt tro, at du kender de vigtigste “regler”, og så længe det ses som regler er intet forstået. Erkendelsen kan beskrives som at “forene sig med….”. eller som at “meditation kommer til mig”.

Lyst til at undervise?

En del af de studerende, der har fulgt forløb på Mahamudrainstitut, og som nu tilbyder tantra-massage – tilbyder også workshops og individuelle undervisningsforløb.
Det er underligt nok ganske ofte de, som kommer her kort, der hurtigst begynder at undervise?

Alle har på egen krop erfaret, hvordan den måde at mødes på kan virke fuldstændigt forvandlende for kontakt til lyst, nærhed og kærlighed. Den erfaring giver måske impulsivt en lyst til at bringe det videre – og ikke kun i et møde?

Mahamudra Tantra massage lærer?

At give en tantra-massage og at formidle det til andre rummer helt forskellige aspekter. Det siger næsten sig selv?

På Mahamudrainstitut udbyder vi med udgangen af året en “ Mahamudra tantra massage lærer “- uddannelse, som bygger ovenpå både vores grundforløb og den dynamiske tantramassage. Et forløb som fremmer, at alle der vil formidle og invitere andre ind i denne kontakt, har erfaret og fordybet sig igennem minimum 3 år og derigennem har en funderet og egen erfaret erkendelse af den stilhed og det rum, som er nødvendigt for at invitere andre ind i Mahamudra tantra´ens verden.

En videreuddannelse af dig som arbejder med terapi og/eller som sexolog

For dig der arbejder med sexologi eller rådgivning/vejledning af mennesker, som oplever ulyst eller problemer i sex- og kærlighedslivet, vil en praktisk tilgang og erfaring kunne forvandle den måde du møder dine klienter/gæster på.

For nogen vil det opleves aktuelt og meningsfyldt f.eks. at arbejde med “surrogat partner – forløb”, hvor der ikke blot tales om elskov, men erfares sammen i et klart og kærligt rum.

For alle som vil…

Om du fungerer som “professionel” eller ej, så vil Mahamudra tantra massage lærer uddannelsen virke fuldstændigt transcenderende og forvandlende i dit liv. Det er for alle – vel at mærke enhver som søger dybden og aner at der der kan være mange udfordringer at møde, og tilsvarende vidunderlige overraskelser. Som at finde ind til en kontakt i livet, vi ikke anede fandtes.

Skriv gerne  os

Mere Info vil blive offentliggjort på siden her og i nyhedsbrevet. Og hvis du allerede mener, at det vil være noget for dig, så skriv til os. Basisforløbet vil være en forudsætning, og det kan du begynde på til enhver tid.

Merit fra tidligere forløb

Nuværende studerende ved Mahamudrainstitut vil kunne opnå Merit for de tidligere forløb, og kan således blot fortsætte, hvis de ønsker at tage det næste skridt.

Previous Article
Next Article