At ville underholdes?

Grønplante

Livet kender ikke til “orden”

Hvis jeg vil det ukomplicerede, har jeg så ikke allerede taget afsæt i at livet opleves som kompliceret? Hvoraf kommer den kompleksitet, som jeg ønsker at reducere eller slet ikke at skulle tage stilling til?

Udtrykker det, at noget “er komplekst”, at jeg ikke endnu har opfundet en måde at skabe orden på? Jeg skriver “opfundet”, fordi det er intellektets funktion at skabe denne orden.

Livet selv kender ingen “orden” ej heller “kompleksitet” eller deres modsætninger.

Vi opdrages til at lade os styre af vores intellekt. Det gøres vigtigt, at vi overtager den “orden” som samfundet, de religiøse ledere og politikerne mener er den rigtige. Kan frihed opstå blot ved at erstatte en sandhed med en anden? Så revolutionær den end kunne lyde?

Ligger der således frihed i at ville leve ukompliceret? Det ukomplicerede, det glatte, det let fordøjelige, det som ikke udfordrer mit intellekt og min undren – kalder jeg også for “underholdning”. Igennem dette fænomen forsøges jeg gjort til “konsument”.

Hvor min undren hører op, bliver jeg til en forbruger. Ikke blot af varer og serviceydelser, men også af holdninger, politiske budskaber, sandheder og trossætninger. Det svarer vel nærmest til helst at ville spise på Mc Donalds, for ikke at udsætte sine sanser for den udfordring det er, at opleve noget nyt? Eller at gøre det væsentligt i tilværelsen, hvem der vinder X-faktor?

Tantra inviterer dig ud af underholdning

Tantra inviterer dig ud af underholdningen og ind i bevidsthed. Det kan opleves konfronterende, udfordrende og overvældende. Du vil skulle slippe dit ønske om at have kontrol igennem dine forestillinger og i stedet genopdage dine sanser. Naturligvis kræver det ikke megen energi at sove, drømme og lade sig underholde?

Intellektet giver ikke uden videre magten fra sig. Fra at have været herren i huset, bliver den til tjeneren: Intellektet løber ikke længere med dig – du løber med ham/hende.

Kraften du øser af står du midt i! Kontakten til din lyst, til livet og til kærlighed er som en vulkan, der blot venter på at proppen ryger af.

Previous Article
Next Article