Metta hengivelse og opmærksomhed

Metta hengivelse og opmærksomhed

Metta – kan oversættes til  “kærlig omsorg”.  Vi møder ikke mennesker med “teknik” – men i “Metta”: Hengivelse og opmærksomhed. “Teknikker” kan være nyttige når vi skal lære nye bevægelseskompetencer.

Metta hengivelse og opmærksomhed

Teknik

Ordet “teknik” kommer af det græske: Techne .. som oversættes til “egnethed, kunst, eller håndværk” ..Det benyttes typisk i forbindelse med at “løse en opgave” i betydningen, hvor naturens ressourcer omsættes til produkter og processer igennem en “teknologi”.

Kærlighed, frihed, opmærksomhed, lyst… fungerer ikke som hverken en “proces” eller en “opgave der skal løses”. Og da overhovedet ikke ikke som et håndværk!

Der vil imidlertid være en sammenhæng imellem det at lære et håndværk og opøve bevægelighed, og bevægelses-kompetence. Når vi lærer godt, vil vi modnes fra det grovmotoriske til at forfine vores motorik mere og mere. I den forbindelse vil det at lære en “teknik” kunne være nyttig.

En teknik betinger og forudsætter en bestemt “orden” og forudsigelighed. Den søger kontrol over natur og impuls.

At se et træ

Teknikeren ser måske et træ som : “Noget vi kan vi få, noget andet ud af” . F.eks. “brænde” eller “planker”.

I medfølelse ses det samme træ som et levende samfund. Et univers, der ikke begrænses af træet selv, men rækker langt udenfor dets grene, rødder og løv. Utallige vil de fugle og insekter være, som er kommet til verden i reder og huler i træet. Frø i tusindtal vil være faldet til jorden eller båret af vinden, for at spire et andet sted.

I medfølelse sanses denne bevægelse . Træet berører og bevæger os, når vi ser det i opmærksomhed og Metta.

En Mahamudra tantra massage fungerer som et møde. – Unikt hver eneste gang. Ikke som en proces, ikke en opgave, ikke med “teknik”, men i kompetent bevægelse: I Metta hengivelse og opmærksomhed.

Metta hengivelse og opmærksomhed kan ikke læres

Kan det læres? Kan det trænes? ..

Det skal ses. Og vi må hver især få øje på det i os. Vi kan høre invitationen til at åbne døren, og ingen andre end vi selv, kan gå ind ad den.

(tilbage til principper for Mahamudra tantra massage)