praksis-fællesskab

Praksis-fællesskab om at være menneske

Hvad er forskellen på at tage et kursus i tantra eller at indgå i et praksis-fællesskab?

“Jesper, når jeg læser, at I kalder Mahamudrainstitut for et “praksis-fællesskab” så bliver jeg nysgerrig på, hvordan du ser forskellen på det, og en kursusvirksomhed?”

….

Egentlig er det meget enkelt. Hvis du f.eks. vil lære at spille håndbold eller at ride på en hest, så vil de færreste tænke i “at tage et kursus i at spille håndbold” – eller “et kursus i at ride”.

De vil begynde på en hold, som spiller håndbold, og melde sig ind på en rideskole og i det fællesskab at lære at omgås heste.

Ideen om at afholde kurser i nærmest alt muligt, er af relativt nyere dato. 

Jeg vil tro, at det først tog fart omkring 1970´erne med afsæt i erhvervslivets behov for at lyn-uddanne ufaglært arbejdskraft til specialiserede opgaver? Derfra spredte det sig til snart sagt alle områder i samfundet.

I dag er det i mine øjne blevet helt ekstremt i forhold til, at der udbydes millioner af online-kurser i nærmest alt muligt.

Både håndbold og ridning handler om at interagere og relatere. Der kan vi kun lære ved at gøre det i praksis. Det klares ikke på hverken et eller 5 weekendkurser, og da slet ikke online igennem en skærm!

Ingen genvej til at “lære Tantra”

Med Tantra på Mahamudrainstitut fungerer det helt på samme måde. Der er ingen genvej til at “lære tantra”. En Tantra inviterer til at undersøge, opdage og igennem vedholdende praksis er se noget udfolde sig i sig selv, som man før ingen sand forestilling kan have om.

Hvis jeg skal blive i metaforer med det at ride, så vil et fællesskab omkring det, handle om at bevæge sig med heste. Dvs. at vedligeholde en iagttagende, undersøgende praksis sammen med mennesker (og heste), som vil have forskellig erfaring og indsigt i det.

Kvaliteten af læringen vil være en til en forbundet med kvaliteten af det fællesskab, der gør det sammen.

Tantra inviterer til at undersøge naturen af det, som er. Dvs. bl.a. at se, at vores fortællinger om det, som er, ikke kan være det, som er. Fortællinger skaber vi imellem mennesker. Vi bruger dem i forhold til at skabe en følelse af “orden” og “kontrol”, når vi relaterer med hinanden og med alt andet i øvrigt.

Du og jeg vedligeholder bestemte forestillinger om hinanden og os selv. Vi er blevet opdraget til at lægge mere vægt på de historier, end på at se og erfare direkte, hvordan vi bevæger- og bevæges af hinanden.

Hvis vi vil undersøge det, kan det kun ske i mødet med andre mennesker og naturligvis alt andet levende.
….

Hvad mener du med “kvaliteten af læringen”?

….

En praksis har intet mål. Det er som en håndværker, der hele livet igennem sin praksis udvikler en stadig bedre evne til at se og bevæge sig med det, han/hun skaber og gør.
En praksis er ikke en uddannelse eller et kursus….

En praksis beskriver jeg som “dannende”.

….
Hvad er det så for et praksis-fællesskab på Mahamudrainstitut?

Mahamudrainstitut bæres af et fællesskab.
Det dannes af mennesker, der finder det vigtigt at have et trygt rum at vende tilbage til.

En klar fælles ramme, hvor vi kan praktisere, iagttage og undersøge kunsten at relatere, at elske, og være medfølende, bevidst, opmærksomt levende…

Gode varme og kærlige fællesskaber, er vigtige for os i livet.
De giver os muligheder for at spejle os i hinanden. Måske i særlig grad i mennesker, vi ikke ser hver dag?

De bliver måske med en tiltagende individualisering sjældnere? Måske forstærkes den udvikling også af “online-koncepter”?

Det er så let at føle sig låst i en form igennem daglige rutiner.

Ved at samles regelmæssigt på Mahamudrainstitut, bliver det lettere og lettere at finde ind i det legende og kreative. Fælles bevægelse, nærvær, kontakt, omsorg for hinanden, at opdage at vi f.eks kan tumle med noget der ligner hinandens, åbner for bevidst kontakt til den lyst og levekraft, vi næres af.

Vil det sige at du og Karin ikke lever af at afholde kurser?

..
Ja vi afholder ikke kurser!
Mahamudrainstitut eksisterer ved, at der er en gruppe mennesker, som ser det rum som værende vigtigt for sig i livet. Så vigtigt at de prioriterer det i forhold til at deltage regelmæssigt, og understøtte det økonomisk også.

Igen vil jeg tage eksemplet med “rideskolen” – som jo ikke er en “skole”, men et fællesskab som kun lever, så længe der kommer tilstrækkeligt mange for at ride og være sammen om det.

De gode fællesskaber har det ovenikøbet med at forny sig selv!
Vi inviterer gerne mennesker, vi selv kan lide, til at være med i fællesskaber, vi selv føler os godt tilpas i..
Med den lille krølle på. at når det handler om at undersøge måden at relatere på, så vil der være en impuls til, netop at gøre det sammen med mennesker vi IKKE lige går op og ned af til dagligt.

..

Hvad mener du med det? Er det sværere at undersøge det sammen med mennesker, vi kender meget godt?

Ja.. Hvis vi lever meget tæt sammen. F.eks i et parforhold, så tager vi meget hurtigt det “parforhold” med ind i det praksis-fællesskab, vi vil undersøge sammen med.

Hvis den ene stiller spørgsmål til- og vil undersøge måden han/hun relaterer på-, så vil det med det samme også rejse spørgsmål i den anden i parret.

Det gør, at vi meget let, når vi møder op SOM par, forbliver “lukkede”, af hensyn til- eller angst for- at ryste parforholdet.

For mig at se er vi mennesker ganske enkelt “den kontekst som opstår lige her og nu”. Der er intet, jeg ser som mere ubevægeligt end den kontekst, som mange par bringer med sig og holder fast i, når de dukker op “sammen” som et “vi”.

Når det er sagt, så er der par, som deltager hver for sig på Mahamudrainstitut. De fortæller om, hvor fantastisk nyttigt, det er for dem at være med i det praksis-fællesskab og hver for sig bringe indsigter med tilbage..

..

Det lyder godt nok spændende med et praksis-fællesskab Jesper!
Jeg håber at Mahamudrainstitut vil fortsætte med at invitere på den måde.

….

Det vil vi, så længe der er nok mennesker, som kan se vigtigheden af det, og vil prioritere det højt nok.
Et praksis-fællesskab skabes sammen…

Om det er golfklubber, sejlklubber, håndbold, fodbold, ridning, håndværkerlaug, Vikinge-fællesskaber osv. ..

Og altså også “Tantra”.. Der har en årtusinde lang tradition for at være praktiseret i fællesskab.

Praksis-fællesskab om Tantra, krop, bevægelse, elskovens kunst, og det at relatere.

Du kan også læse den her: Koncept for Tantra? Det vil være meningsløst!

Previous Article
Next Article