principper

Principper i Mahamudra tantra massage

Principper og grundantagelser bag en Mahamudra tantra massage er vigtigt at kende, for den som vil lære at lede et sådant møde. De bygger på helt fundamentale antagelser og hvad der skal til, for at vi trygt kan relatere med hinanden.

principper

Principper og Grundantagelser

De, som har mødt os – om det er i en Mahamudra tantra massage, på års-forløbet med Cupisofi og elskovskunst, eller på et af de andre seminarer, vi inviterer til, vil have erfaret, at vi lægger stor vægt på, at det, vi undersøger sammen, funderes i praksis OG understøttes af en solid forståelse for sammenhænge og hypoteser.

Hvis, vi vil undersøge noget, og ikke blot bygge på, hvad vi synes, tror på, eller vil henvise til en eller anden autoritet “som sagde, siger, skrev eller skriver…”, så vil det være meget nyttigt at formulere nogle “grundantagelser”?

At beskrive sine principper og grundantagelser betyder at blive klar på, hvad det er, vi mener, der virker, og hvordan vi mener, at vores verden hænger sammen?

Grundantagelser beskriver sansninger og erfaringer, vi tolker som mønstre og sammenhænge.
Dvs. de fungerer som modeller af verden (mentalt som kropsligt), og dermed naturligvis ikke som “sandheden” om verden.

Principper og grundantagelser kan formuleres – og ses som hypoteser. Dvs. spørgsmål og antagelser om sammenhænge og “god, nyttig praksis”.

De kan ikke bevises – men afkræftes?

Vi kan ikke bevise vores grundantagelser igennem eksperimenter – alene afkræfte dem – Og måske igennem bevægelse, handlen, leg og refleksion – konstruere nye grundantagelser?

Disse nye grundantagelser vil bygge på de antagelser, vi allerede har.

Stabilitet og overblik

Grundantagelser kan give os stabilitet og overblik, når vi ønsker at udforske noget nyt, og f.eks. skaber rammer indenfor hvilke vi vil undersøge sammen?

Hvor grundantagelser fortæller om principper, beskriver metoder, hvordan vi konkret kan bruge dem i praksis.

Der må i alt dette være overensstemmelse med det, som kan erfares (Korrespondens). Der skal være sammenhæng til andre anerkendte grundantagelser (Kohærens), og endelig skal praksis være nyttig (Pragmatisk)

Naturligvis vil det være vigtigt at være bevidste om, hvordan vores grundantagelser kan stå i vejen for forandring og fornyelse, hvis ikke vi tør udfordre dem?

Hvordan ser grundantagelserne så ud for en Mahamudra Tantra massage?

 Vi har samlet nogle af dem dem herunder. Du kan, hvor de er markerede, følge linket, og læse en mere uddybende forklaring.

Til hver eneste af dem kan der stilles mange spørgsmål, og de vil alle kunne afprøves i praksis. De fungerer som særdeles konkrete praktiske vinkler på, hvad et møde og praksis i en Mahamudra Tantra Massage beror på – og tjener samtidig som sund fornuft og empiri , vi kan reflektere over sammen.

Her kommer de:

Mødet

 • Som jeg berører mig, inviteres du til at berøre dig.
 • Som jeg sanser mig, inviteres du til at sanse dig.
 • Som jeg bevæger mig, bevæges du.
 • Som jeg møder mig, inviteres du til at møde dig.
 • Jeg behandler dig ikke, vi mødes og bevæges i det, der er.
 • Der er intet at give, intet at modtage, ingen giver, ingen modtager.
 • Vi holder os selv. Støtter ikke af på hinanden.
 • Vi inviterer og insisterer ikke.
 • Vi forlanger intet.
 • Vi er frie til at bevæge os væk fra eller hen imod.
 • Vi holder ikke fast eller griber om, og bevæger os sammen i kontakt. Hvor der er kontakt, er det let at følge.
 • Et nej og et ja forklares og begrundes ikke.

“No extras”, Gravity, Perfect fit

 • At bevæge betyder at sanse, åbne og lukke, udvide og sammentrække.
 • Vi berører, trækker, trykker, drejer, bevæger, løsner, spænder, afspænder og synkroniserer i puls, rytme og åndedræt – ja møder med – og i alle sanser.
 • At leve er at bevæge og bevæges. Vi inviterer til bevidst bevægelighed og sanselighed.
 • Bevægelse i kroppen finder sted i alle retninger samtidigt.
 • Vi “giver” ikke feedback. Feedback opstår simultant i bevægelse og uden ord.
 • Vi “afstemmer” ikke forventninger, og vi mødes i en klar, tydelig og kommunikeret ramme.
 • At lære betyder at se og handle uden at vælge.
 • Vi lærer godt i små skridt, ved at spejle og lege.
 • “Kærlighed, lyst, frihed og ansvarlighed” er ord for det, vi er: Hinsides betingelse. Vi ser det, når vi ikke længere vil være nogen eller noget i kraft af hinanden.
 • Der er intet sted eller en tilstand “at komme hen til”. Jeg er det, som er ….
 • Energilinjerne (F.eks. Sen, Nadi, Medianer, akupressur-punkter, Chakraer) – beskriver sammenhænge, flow og forløb i kroppens bevægelse og flow.
 • Vi iagttager i Mahamudra Tantra Massagen opmærksomt det, der er og sker, og gør ikke kortet over kroppen sandt.

Hvis du har lyst til at gå på opdagelse i alt dette, så ring og få en snak.

Her kan du læse mere om vores grundlag og principper for instituttet

Cupisofi og elskovskunst

Åbent kursus i Mahamudra tantra massage