kontakt i tantra massagen

Kontakt i tantra massagen

Kontakt i tantra massagen betyder, “at der ikke er noget imellem”.

kontakt i tantra massagen

En lyskontakt

Noget så enkelt som en lyskontakt fungerer ved, at to kobber-plader kan bringes til at berører hinanden. I det øjeblik det sker, kan der løbe en strøm af elektroner igennem dem.

Klemmer vi noget ind imellem dem, eller skabes der blot den mindste afstand vil der ikke være kontakt.

Metaforen er glimrende til at beskrive, hvad “ kontakt”  betyder – også imellem mennesker. Spørgsmålet er så, hvad vi kan stille imellem, som forhindrer kontakt i  tantra massagen?

De færreste vil måske tænke over, at vi hele tiden er i kontakt? F.eks. trækker vi vejret i den samme luft. Har du parfume på, vil jeg øjeblikkeligt blive bevæger af den. Den vil “forstyrre” min lugtesans, og jeg vil måske impulsivt vende mig mod dig, eller skabe associationer i mit sind?

Hvis kontakt er det, som er, uanset om vi er bevidste om den eller ej, så bliver det interessant at se, hvad hvad vi gør for IKKE at være bevidste om denne kontakt?

Gautama Buddha formulerede det, og mange før og efter ham: Vi stiller vores bedømmelse imellem. Vores fortællinger om hinanden og os selv. De kan antage former som ambitioner, mål, formål, mening, hensigt, årsager, drømme, krav, forventninger etc.

Bevidsthed om kontakten, kommer til os, hvor vi ikke længere vil være “nogen” eller søger “en bestemt”, som skal gøre os til en sådan “nogen”. Kontakt betyder, at der ikke længere skabes en illusion om “grænsen” at gemme sig bag.

Kontakt i tantra massagen

En Mahamudra tantra massage er helt fantastisk til at få øje på dette i. I et intimt, sanseligt møde imellem to mennesker, vil der meget let dukke mange historier op: Skam, skyld, blufærdighed, moral, længsler, og temaer om at være “god nok” og “smuk nok”.

Kontrol

Når religiøse ledere vil binde mennesker, vil de først og fremmest sætte ind med seksual-moral. Dvs. forbinde den naturlige impuls og lyst med angst – og dermed invitere mennesker til at kontrollere sig selv. Hvor kontrol og angst regerer vil kontakten være umulig at få øje på.

(tilbage til principper for Mahamudra tantra massage)