Systemisk cupisofi og elskovskunst

Systemisk cupisofi og elskovskunst

Arbejdsgruppen for Systemisk Cupisofi og elskovskunst mødes og undersøger bevidsthed og seksualitet i praksis

Bevidsthed og seksualitet i praksis

Med afsæt i Tantra og sin systemiske forståelse af livet som sammenhænge i kontinuerlig forandring og bevægelse, inviteres du til at fordybe dig i det at relatere til og med hinanden, og at anerkende egen krop. Til det hører de i tanker og følelser, vi forbinder såvel med vores seksualitet, som med måden vi i det hele taget møder os selv og hinanden i livet på.

Deltagelse i arbejdsgruppen for Systemisk cupisofi og elskovskunst kvalificerer dig både til at lede en Mahamudra tantra massage (også professionelt) og at virke som kompetent samtale- og sparringspartner for mennesker med temaer omkring lyst, seksualitet og anerkendelse og relation.

 Forvandlende personlig udvikling

At deltage i arbejdsgruppen Systemisk Cupisofi rækker med andre ord meget længere end  at skabe kompetence til at mødes i en Mahamudra massage og i elskovskunst. Hvad enten det er i “private møder” eller “professionelt”.
Vi ser det intime, sanselige møde som en ramme og et spejl. I det reflekteres måden vi lever, relaterer og møder hinanden og os selv på.

Kontakt til urkraft og kreativitet

Vi undersøger seksualitet og bevidst kontakt til vores urkraft eller lyst – til erkendelse og indsigt i det at leve, relatere og være til med alt, hvad det indebærer.
Vi genopdager spontanitet og kreativitet i kontakt med det, som er – og ser hvordan vores fortællinger, ønsker, længsler eller forestillinger om, hvordan det burde være eller var, igen og igen vil stille sig i vejen for at se.

Arbejdsgruppen Systemisk Cupisofi er for dig, som vil bevæge sig let, naturligt og uden anstrengelse og erkende naturen af dit sind og din krop.

At være sammen med mennesker der vil

Det er fantastisk spændende at mødes med mennesker der vil. Der er så meget undersøge og forundres over.

Systemisk sparringspartner med lyst og elskov som speciale.

Denne arbejdsgruppe er et tilbud til dig, der har mod og lyst til at erfare i egen krop og sind, hvordan vi kan invitere hinanden ind i bevægelse, intimitet, hengivelse og kontakt til kærlighed.

“En praktisk og krops- og bevægelsesorienteret, systemisk sexologi udviklingsgruppe”.

Når grundlaget er systemisk, betyder det f.eks. at vi ikke samler en masse teoretisk viden om forskellige seksuelle præferencer, men i fællesskab igennem konkret praksis udforsker og undersøger, hvorledes lyst, seksualitet og intimitet fungerer i os selv, og hvordan vi med det udgangspunkt kan intervenere, forstyrre og åbne muligheder i møder med andre.

I Tantra peger “lyst” på selve vores livskraft og grundlag for et fysisk og psykisk sundt liv. Det er den samme frie impuls og spontanitet, der vækker vores kreativitet og giver os evnen til at møde os selv og hinanden klart og autentisk i kontakt til kærlighed, medfølelse og frihed.

Al meditation har sin oprindelige rod i Tantra. Vi ser den praksis som grundlaget for at mødes bevidst og afspændt i kontakt med mennesker og livet som sådan. Den er også forudsætningen for såvel Mahamudra massagen som f.eks. den oprindelige Thai Yoga Massage. Ikke mindst for at kunne og invitere mennesker til at øge sine handle- og bevægelsesmuligheder i sind og krop – i medfølelse: At kunne forstyrre og invitere på en passende, anerkendende måde, uden ambition om at skulle fixe eller behandle andre.

Forlængede weekender

Arbejdsgruppen mødes over forlængede weekender hver 2. måned. Vi begynder om fredagen kl 9.00 (gerne ankomst aftenen inden efter aftale, hvis du kommer langvejs fra) og fortsætter til søndag til kort før middag. I alt  ca. 20 timers møde-, arbejds- og projekt-tid pr weekend.

De fleste deltagere i gruppen, fortsætter i min. 3 år (Eller tager et år ad gangen: 6 forlængede weekender)

Vi arbejder Cirkulært

Et cirkulært program gør det muligt at “blive aktiv deltager i arbejdsgruppen” på ethvert tidspunkt.

Vores arbejdsgrupper er grundliggende åbne. I hver gruppe arbejder alle sammen uanset erfaringsniveau. Dette virker måske anderledes end det, som de fleste kender, og kræver i starten lidt tilvænning.

Efter kort tid viser denne arbejdsform sig dog meget nyttig og god. Læring opstår hurtigere, hvor både erfarne og uerfarne mødes. Denne form kendes i øvrigt fra forløb i kontaktimprovisation, forskellige typer bevægelses- og kampkunst, teatersport, og systemiske uddannelser i øvrigt.

De enkelte arbejdsdage veksler imellem samtaler og undersøgelse af de “mentale modeller”, vi benytter i forhold til lyst, kærlighed og det at relatere. Utallige øvelser hvor krop, bevægelse, berøring kommer i spil.

Undervejs kommer vi omkring og undersøger alt det, der skal til for at lede en Mahamudra tantra massage i alle dens mange facetter, fra samtale, kontakt, nærhed og hengivelse i berøring, dynamik, bevægelighed og hvad der hører med i den forbindelse.

En 3. årig cyklus for arbejdsgruppen vil typisk komme omkring følgende områder

18 overordnede temaer

 1. Den klassiske Mahamudra massage, opbygning og forløb, grundantagelser, -principper og hypoteser.
 2. Yoni – Lingam massage
 3. Meditation og kontemplation, som praksis og i mødet.
 4. Kroppens bevægelsessystem – At bevæge som berøring – i fælles samtidig interaktion
 5. Invitation til et møde – at relatere i det ukendte.
 6. Chakra og Nadis – Ying og Yang i mødet.
 7. Den dynamiske Mahamudra massage
 8. Yoga og Asanas i Mahamudra massagen
 9. Samtale og refleksion – den første kontakt og afslutningen på mødet.
 10. Opmærksomhed og pause
 11. At berøre med Ki/Chi
 12. Omgivelser og kontekst for Mahamudra massagen
 13. Tre om dansen og mødet
 14. At lede, føre og følge. At sætte ramme.
 15. Panchamakara og Maithuna
 16. Tantra: Den højeste indsigt — seksualitet og spiritualitet. Grundantagelser og systemisk forståelse
 17. Kama-Sutra – en grundliggende indføring i Vatsyayana´s sutras og praksis.
 18. Den traditionelle Thai-yoga massage, baggrund og praksis

De nævnte overskrifter beskriver de temaer, som vil få særlig opmærksomhed på de pågældende weekender. Løbende vil disse igennem de omfattende praktiske øvelser kontinuerligt blive repeteret .

Forudsætninger for deltagelse.

Optagelse sker efter forudgående samtale. 1. gang kan aftales som en “prøvegang” hvor vi har muligheden for at se hinanden an.
Såfremt vi bliver enige om at du kan optages i arbejdsgruppen, indgår du efterfølgende på en fuld års-kontrakt.

Du skal have lyst til at beskæftige dig med komplekse tanker og udfordre gældende normer, grundantagelser og moral. Dertil kommer – med baggrund i den betydning bevægelse og bevægelighed har i uddannelsen – at du er rask og bevægelig med en sund god fysik og lyst til at arbejde med krop, bevidsthed, sanselighed og bevægelse på gulvet.

Deltagerne mødes selv i det omfang, de finder det relevant og nyttigt, ved siden af de fælles arbejdsgruppe-dage på Mahamudrainstitut.

En del af de praktiske øvelser foregår uden tøj på og forudsætter, at du har – eller ønsker at få – en naturlig tilgang til både din egen og andres nøgenhed og lyst.

Økonomi

For at kunne deltage i arbejdsgruppen for Cupisofi og elskovskunst, skal du som min. have indgået en års-kontakt med Mahamudrainstitut Aps/Abildgaard om deltagelse i det kooperative arbejds-fællesskab over 6 gange (fra fredag morgen til søndag )

I henhold til vores overordnede kooperative struktur, vil det indbære en betaling på 19.900 kr. – inkl. moms.
Der kan undtagelsesvis betales i månedlige rater. Prisen er så fald 5000 kr. ved start og 1350 kr. pr. måned i alt: 21.200 kr. pr. år.

Såfremt beløbet betales igennem din virksomhed og/eller der er behov for separate månedlige fakturaer (ud over kvittering fra egen bankoverførsel) tillægges 25%.

Gennemsigtighed og Praksisorientering!

Maximalt et halvt års binding jævnf. vores studiebetingelser.

Gebyret for deltasgelse i arbejdsgruppen er inkl. overnatning og fuld vegetarisk forplejning efter Ayurvediske principper.

Vejledning som det kendes fra traditionen med “Masterclasses”

Konkret hjælp og sparring til etablering af egen praksis, hvis det ønskes.

Arbejdsgruppen ledes af Karin og Jesper. Vi er begge praktikere med mange års erfaring fra egne tantramassage praksis for såvel mænd som kvinder

En direkte overførbar relevans af temaer og refleksioner der kommer op i arbejdsgruppen til dagligt liv udenfor “tantra kredse”

Stor vægt på at give Mahamudra tantra massagen et eget individuelt udtryk.

Vores praksis har vist sin store anvendelighed igennem mange år som grundlaget for en lang række selvstændige massører forskellige steder i Danmark.

…………..

Mere information om arbejdsgruppen: “ Systemisk cupisofi og elskovskunst ”

På Latin oversættes “Lyst” til: “Cupitas”. Cupid eller Amor er i den romersk klassiske mytologi navnet på Guden for (erotisk) kærlighed. Deraf opstår “Cupisofi” som “Lystens visdom” og en “Cupisof” som betegnelsen på en kompetent faglig person, der har fordybet sig i lyst, kærlighed og elskovskunst.

Alle vores arbejdsgrupper peger – ud over at fungere som et personligt udviklingsforløb – på erhvervelse af en “professionel kompetence”, hvad enten det er som deltager i en organisation, eller i en erhvervsaktivitet som “selvstændig”.

Samtidig indeholder alle forløb en meget væsentlig komponent af at undersøge bevidsthed om egne mønstre og bevægelseskompetencer, der som sådan virker forandrende på måden, vi i det hele taget møder hinanden, os selv og livet på. Som personligt udviklingsforløb er det simpelthen enestående.

For mennesker, der allerede har en praksis som terapeut med samtale og/eller krop, bevægelse og berøring, vil dette forløb åbne for at forny og udvikle sig kreativt og fornyende.

Teori og praksis bliver ikke, som det så ofte er tilfældet på traditionelle forløb – “serveret”, men opstår idet deltagere og seminarledere i fællesskab danner et “forskerteam” og undersøger “kreativt” og “undrende” sammen. Naturligvis vil der af arbejdsgruppeledelsen – i lighed med vores øvrige arbejdsgrupper – blive opstillet nogle klare trygge rammer, som vi undersøger indenfor.

Uddannelsen i systemisk cupisofi og elskovskunst bekender sig ikke til nogen form for religiøsitet eller esoterisk praksis. Vi undersøger bevidsthed og nærvær, og den opmærksomme deltager vil kunne finde mange paralleller imellem den systemiske tankegang og Buddhistiske – måske særligt Zen-buddhistiske refleksioner.

Vores praksis i arbejdsgruppen gøres evidensbaseret og vi opstiller undervejs løbende hypoteser og grundantagelser, som vi kan afprøve og teste.

VarighedVidereuddannelsesforløbet er tilrettelagt over tre år.

Arbejdsgruppen for cupisofi og elskovskunst er en af vores faste grupper, der har været aktiv og levende igennem mange år nu.
Ledelsen af arbejdsgruppen – vil kunne veksle undervejs.

Læs også: Praksis og grundlag grundigt igennem! herunder også: vores forventninger og praksis omkring samtykke

Hvad mener vi med ikke at ville behandle eller fixe nogen?

Hvis, jeg søger en behandler, må der ligge et behov for at blive behandlet for noget bag ønsket? En typisk behandling vil tage afsæt i at det er en – behandleren – som ved, og en – den som søger behandling – der ikke ved, og “den rette behandling” at give til modtageren?
Denne rollefordeling kan og vil ganske ofte betinge mødet imellem de to. Ganske ofte tales der også om vigtigheden af at holde en professionel distance imellem “terapeut” og “klient”.

I systemisk tankegang og Tantra vil et levende væsen eller “system” hele sig selv. Det er ikke muligt at pege på hvad det er for nogle invitationer eller forstyrrelser der skal til for at fremme en sådan bevægelse. Således er begge “uvidende” og inkompetente i forhold til det som skal ske.

At opsøge en systemisk funderet Cupidosof og elskovslærer – eller for den sags skyld en “systemisk terapeut” – betyder at mødes med et menneske der hele tiden kvalificerer sig til at undre sig over sammenhænge og bevægelse, og frem for alt kan invitere, forstyrre og skabe nye kontekster, hvor der bliver noget nyt at få øje på.

Det fungerer på samme måde som ovenfor beskrevet. Vi mødes i en fælles udforskning uden på forhånd at vide, hvad vi møder. Vi tager kontakt og bevæger os sammen i en fælles undersøgelse af det, som er.

I dette opstår intime møder, der forvandler og bevæger. Det sker i en klar ramme og kontekst, der skabes og ledes i mødet.

At arbejde som “systemisk terapeut” i dette tilfælde som Cupisof og elskovslærer og/eller med tantramassage betyder at kunne lede sådanne møder i fælles undersøgelse og undren og med bevarelse af egen integritet og autenticitet.

Certifikat

Efter 3 års deltagelse i arbejdsgruppen udstedes et certifikat som dokumentation for deltagelse. Forudsætningen herfor er at have været igennem alle 18 temaer.

Vi tøver ikke med at sige, at dette er den mest grundige systemiske og praksisnære måde at arbejde og fordybe sig i  tantra og spiritualitet på – som vi kender. Med afsæt i såvel krop, bevægelse og intellekt – en ikke-dogmatisk tilgang – og ikke mindst:

At du er her som med-arbejdende og sam-arbejdende i et undersøgende (arbejds)fællesskab og ikke som “kunde”.

Du vil blive udfordret både i intellekt og krop – og erfare stor forandring i måden du møder og omfavner livet på.

Sted og tid.

Arbejdsgruppen for systemisk cupisofi og elskovskunst mødes i de smukke og dejlige omgivelser på Kursusstedet Abildgaard imellem Århus og Odder, hvor vi råder over helt ny-istandsatte rummelige seminarlokaler og kan nyde godt af det Ayurvediske vegetariske køkken.

Datoer for de forlængede weekender følger her:

Vi ved af erfaring, at det er afgørende for mange deltagere, om arbejdsgruppen i systemisk cupisofi og elskovskunst mødes i lige eller ulige uger.

Du kan du således ved tilmeldingen/ansøgning vælge 6 af disse weekender hvert år blandt de følgende:

2021

 • jan 8-10 (aflyst pga Corona)
 • feb 5-7 (aflyst pga Corona)
 • feb 12-14 (aflyst pga Corona)
 • marts 5-7
 • marts 26-28 (ekstra i forh. til oprindelig plan)
 • april 9-11
 • maj 14-16
 • maj 21-23 (ekstra i forh. til oprindelig plan)
 • juni 18-20
 • aug 20-22
 • sept 24-26
 • okt 15-17
 • nov 19-21
 • dec 10-13

2022

 • 14.-16.01.2022
 • 18.-20.02.2022
 • 25.-27.03.2022
 • 29.04.-01.05.2022
 • 20.-22.05.2022
 • 17-19.06.2022
 • 19.-21.08.2022
 • 16.-18.09.2022
 • 21.-23.10.2022
 • 18.-20.11.2022
 • 9.-11.12.2022

Læs mere om at undervise i elskov her

#tantramassageuddannelse#praktisksexologi#tantramassør#Tantramassagekursus#tantra#