systemisk cupisofi og elskovskunst

Systemisk cupisofi -kommunikation og elskovskunst

Praksis-fællesskabet for Cupisofi og elskovskunst ( herunder Tantra massage) – mødes regelmæssigt og undersøger bevidsthed, lyst og kunsten at elske og -relatere i praksis.

Vi du være med i et kærligt og varmt fællesskab af nysgerrige mennesker, som mødes for at undersøge Tantra, livet, hvordan vi relaterer med hinanden og elskovens kunst?

At elske?

Ordet “at elske” rummer flere betydninger. Det handler om kærlighed, og det peger på at møde hinanden intimt igennem både sind og krop.

En tantra vil se det som: At erkende og sanse at vi er et.

Hvis det, vi peger på med ordet “kærlighed”, ikke er noget, der hverken kan gives, forlanges, modtages, kræves, efterstræbes eller på nogen anden måde betinges” – og måske blot udtrykker livs-impulsen selv? Det der sker, af sig selv, i sig selv? Så kan “kærlighed” og “det at leve” ikke adskilles!

At elske bliver til at erfare, hvordan vi bevæger og bevæges af hinanden. At elske bliver at få indsigt i: “At som jeg berører og bevæger mig i mødet med dig, berøres og bevæges du”.

Det kan være svært med kærligheden?

De fleste af os har oplevet, at der ikke er ret meget, som er sværere end at “få det der med kærligheden” til at fungere? – Det gælder ikke bare måden, vi relaterer med hinanden på, men også “det vi gør i sengen” som det så prosaisk nogle gange siges.

De to kan imidlertid ikke skilles ad.
Det ene er et spejl på det andet og omvendt.

Årelang erfaring og løbende fælles undersøgelse

På Mahamudrainstitut har vi i årevis været værter for et praksis-fællesskab, hvor mennesker mødes regelmæssigt for sammen at undersøge kærlighed, det at elske og elskovens kunst.

Karin og Jesper er værter og skaber rammerne for de forlængede weekender.

Det gør vi med baggrund i en erkendelse af livet, det levende og måden vi relaterer med hinanden på, som hentes i både de klassiske tantras og den noget nyere systemiske teori og praksis..

Hertil kommer en årelang praksis med undersøgelse af alle de temaer af relevans for overskriften, som dukker op, når vi mødes.

En del af rammen består også i at fordybe sig i Mahamudra tantra massage til at kunne praktisere den på “professionelt niveau”, hvis det er ønsket. De fleste er med i praksis-fællesskabet alene for at have et trygt rum at undersøge kunsten at elske i sammen med andre mennesker med samme interesse.

Uddannelse i Tantra massage

Den kan kort og forenklet beskrives som:

  • Et sanseligt møde imellem to mennesker i gensidig bevægelse, opmærksom berøring og bevidst kontakt.
  • Et møde, hvor intet kræves, forlanges eller forventes.
  • Et møde hvor begges mulighed for at bevæge sig i integritet sættes øverst.

Elskovskunst

Vi trækker her på en meget bred vifte af færdigheder og muligheder i det, vi beskriver som elskovens kunst.

Det er lystent, berørende, bevægende, sårbart, kraftfuldt, lattermildt, respektfuldt, klart og bygger på en omfattende erfaring og kompetence.

Praksis understøttes af løbende dialoger og fælles undren med henblik på refleksion.

Forlængede weekender

Arbejdsgruppen mødes over forlængede weekender hver 2. måned. Vi begynder om fredagen kl 9.00 (gerne ankomst aftenen inden efter aftale, hvis du kommer langvejs fra) og fortsætter til søndag til kort før middag. I alt  ca. 20 timers møde-, arbejds- og undersøgelses-tid pr weekend.

De fleste deltagere i gruppen, fortsætter i min. 3 år (Eller tager et år ad gangen: 6 forlængede weekender)… Mange kommer her igennem flere år.

Vi optager løbende nye deltagere i vores praksis-fællesskab.

Det er muligt at blive optaget i Praksis-fællesskabet på ethvert tidspunkt af året.

Vores fællesskaber er grundliggende åbne. Alle praktiserer sammen uanset erfaringsniveau. Dette virker måske anderledes end det, de fleste kender, og kræver i starten lidt tilvænning.

Efter kort tid viser denne arbejdsform sig dog meget nyttig og god. Læring opstår hurtigere, hvor både erfarne og uerfarne mødes. Denne form kendes i øvrigt fra forløb i kontaktimprovisation, forskellige typer bevægelses- og kampkunst, teatersport, og systemiske uddannelser i øvrigt.

De enkelte dage veksler imellem samtaler og undersøgelse af de “mentale modeller”, vi benytter i forhold til lyst, kærlighed og det at relatere. Frem for alt mødes vi i utallige kropslige øvelser, hvor bevægelse, berøring, bevidsthed, opmærksomhed, integritet, lyst og seksualitet kommer i spil.

Undervejs kommer vi også grundigt omkring- og undersøger alt det, der skal til for at lede en Mahamudra tantra massage i alle dens mange facetter, fra samtale, kontakt, nærhed og hengivelse i berøring, dynamik, bevægelighed og hvad der hører med i den forbindelse. En praksis der fungerer som en eventuel klar ramme om et sanseligt møde i bevidst kontakt til Lyst

Forudsætninger for deltagelse.

Optagelse sker efter forudgående samtale. 1. gang kan aftales som en “prøvegang” hvor vi har muligheden for at se hinanden an.
Såfremt vi bliver enige om at du kan optages i arbejdsgruppen, indgår du efterfølgende på en fuld års-kontrakt.

Du skal have lyst til at beskæftige dig med komplekse tanker og udfordre dine grundantagelser.

Dertil kommer – med baggrund i den betydning bevægelse og bevægelighed har i uddannelsen – at du er rask og bevægelig med en sund god fysik og lyst til at undersøge det at relatere, krop, bevidsthed, sanselighed og bevægelse på gulvet.

En del af de praktiske øvelser foregår uden tøj på og forudsætter, at du har – eller ønsker at få – en naturlig tilgang til både din egen og andres nøgenhed og lyst.

Økonomi

For at kunne deltage i arbejdsgruppen for Cupisofi og elskovskunst, skal du som min. have indgået en års-kontakt med Mahamudrainstitut Aps/Abildgaard om deltagelse i det undersøgende arbejds-fællesskab over 6 gange (fra fredag morgen til søndag )

Pris. for et år med privatbetaling: 20.900 kr. – inkl. moms.
Der kan undtagelsesvis betales i månedlige rater. Prisen er så fald 5000 kr. ved start og 1627 kr. pr. måned i 11 måneder i alt: 22.900 kr. pr. år.

Såfremt beløbet betales igennem din virksomhed og/eller der er behov for separate månedlige fakturaer (ud over kvittering fra egen bankoverførsel) er prisen. 26.125,- plus moms

Gennemsigtighed og Praksisorientering!

Maximalt et halvt års binding jævnf. vores studiebetingelser.

Gebyret for deltagelse i arbejdsgruppen er inkl. overnatning og fuld vegetarisk forplejning efter Ayurvediske principper.

Vejledning som det kendes fra traditionen med “Masterclasses”

Konkret hjælp og sparring til etablering af egen praksis, hvis det ønskes.

Arbejdsgruppen ledes af Karin og Jesper. Vi er begge praktikere med mange års erfaring fra egne samtale- og massage praksis for såvel mænd som kvinder

En direkte overførbar relevans af temaer og refleksioner der kommer op i arbejdsgruppen til dagligt liv .

..

Vi tøver ikke med at sige, at dette er den mest grundige systemiske og praksisnære måde at arbejde og fordybe sig både i Tantra, den systemiske erkendelse og i kunsten at elske og relatere – som vi kender. Med afsæt i såvel krop, bevægelse og intellekt i en ikke-dogmatisk tilgang.

Du er her som med-arbejdende og sam-arbejdende i et undersøgende fællesskab og ikke som “kunde”.

Du vil blive udfordret både i intellekt og krop – og erfare stor forandring i måden du møder og omfavner livet på.

Ring eller skriv til Mads Jesper Løye Hejl på 20214915 og hør nærmere

Sted og tid.

Praksis-fællesskabet for systemisk cupisofi og elskovskunst mødes i vores smukke og dejlige omgivelser på Abildgaard imellem Århus og Odder. Her vi råder over skønne rummelige lokaler og kan nyde godt af det Ayurvediske vegetariske køkken.

Datoer for de forlængede weekender følger her:

Vi ved af erfaring, at det er afgørende for mange deltagere, om arbejdsgruppen i systemisk cupisofi, kommunikation og elskovskunst mødes i lige eller ulige uger.

Du kan du således ved tilmeldingen/ansøgning vælge 6 af disse weekender hvert år blandt de følgende:

Cupisofi og relaesthetics 2024

26.-28.01
16.-18.02
08.-10.03
12.-14.04
18-20.05 (pinsen)
31.05.-02.06
21.-23.06
27.-29.09
18.-20.10
22.-24.11

2025

24.01.-26.01. lige uge
14.02.-16.02 ulige uge
21.03.-23.03. lige uge
23.05.- 25.05. ulige uge
20.06.-22.06. lige uge
05.09-07.09. lige uge
07.11.-09.11. ulige uge
21.11.-23.11. ulige uge
12.12.-14.12. lige uge


Læs mere om at undervise i elskov her

#tantramassageuddannelse#praktisksexologi#tantramassør#Tantramassagekursus#tantra# #systemisk cupisofi kommunikation og elskovskunst#tantrakurser#tantrakursus i Danmark#Tantra i Danmark