Systemisk cupisofi og elskovskunst

#art of tuching

Igennem en årrække har Mahamudrainstitut udbudt og gennemført uddannelsesforløb i  tantra massage og elskovskunst. De mange erfaringer både fra dialogerne i uddannelsen og ikke mindst alle de konkrete møder med mennesker, der er søgende på lyst, sanselighed, det at relatere til og med hinanden, accept og anerkendelse af egen krop, tanker og følelser der forbindes med ikke bare vores sexualitet, men måden vi møder os og hinanden i livet på, har fået os til at udbyde en uddannelse i systemisk cupisofi og elskovskunst som kvalificerer til at lede en Mahamudra tantra massage (også professionelt)

Systemisk sparringspartner med lyst og elskov som speciale.

Den er et tilbud til dig, der har mod og lyst til at erfare i egen krop og sind, hvordan vi kan invitere hinanden ind i bevægelse, intimitet, hengivelse og kontakt til kærlighed. Den henvender sig til mennesker der vil arbejde professionelt med dette  som en systemisk funderet sparringspartner med lyst og elskov som speciale. Den vil f.eks. være et solidt grundlag for en professionel tantra massage praksis.

“En praktisk og kropsorienteret sexologi uddannelse” kunne vi kalde den for.

Når grundlaget er systemisk, betyder det at vi ikke samler en masse teoretisk viden om forskellige seksuelle præferencer, men i fællesskab udforsker og undersøger, hvorledes lyst, seksualitet og intimitet fungerer i os selv, og hvordan vi med det udgangspunkt kan intervenere, forstyrre og åbne muligheder i møder med andre.

Forlængede weekender

Undervisningen på uddannelsen finder sted i forlængede weekender hver 2. måned. over 3 år. (Du kan tage et år ad gangen – eller evt. nøjes med et år)
Vi begynder om fredagen kl 9.00 (gerne ankomst aftenen inden efter aftale, hvis du kommer langvejs fra) og fortsætter til søndag til kort før middag. I alt  ca. 20 undervisningstimer pr weekend.

Du deltager altså på 18 seminarer. (Eller tager et år ad gangen: 6 seminarer)

Cirkulært program

Et cirkulært program gør det muligt at “hoppe på uddannelsen” på ethvert tidspunkt. Vores videreuddannelser er grundliggende åbne. Det betyder at der findes ikke “begynder-kursus” eller kursus for avancerede. I hver gruppe arbejder alle sammen uanset erfaringsniveau. Dette måske anderledes end det, som de fleste kender, og kræver i starten lidt tilvænning. Efter kort tid viser denne arbejdsform sig dog meget nyttig og god. Læring opstår hurtigere, hvor både erfarne og uerfarne mødes. Denne form kendes i øvrigt fra forløb i kontaktimprovisation, forskellige typer bevægelses- og kampkunst, teatersport, og systemiske uddannelser iøvrigt.

De enkelte seminar-dage veksler imellem samtaler og undersøgelse af de “mentale modeller”, vi benytter i forhold til lyst, kærlighed og det at relatere, og utallige øvelser hvor krop, bevægelse, berøring kommer i spil.

En del af forløbet vil indeholde det at undersøge den kompetence, der knytter sig til at lede en Mahamudra tantra massage i alle dens mange facetter, fra samtale, kontakt, nærhed og hengivelse i berøring, dynamik, bevægelighed og alle de invitationer vi kan give i den forbindelse.

Forudsætninger for deltagelse.

Optagelse sker efter forudgående samtale. 1. gang kan aftales som en “prøvegang” som betales (3300 kr.) hvor vi har muligheden for at se hinanden an. Såfremt vi bliver enige om at du kan fortsætte indregnes betalingen af prøvegangen i første års samlede betaling.

Du skal være i stand til, og have lyst til at beskæftige dig med komplekse tanker og udfordre gældende normer, grundantagelser og moral. Dertil kommer – med baggrund i den betydning bevægelse og bevægelighed har i uddannelsen – at du er rask og bevægelig med en sund god fysik og lyst til at arbejde med såvel Yoga på gulvet som Aerial Yoga  (i luften med støtte fra et meget stort stykke silkestof).

Deltagerne skal være villige til at organisere og danne en studiegruppe, og her fordybe sig i de temaer, som tages op undervejs i forløbet.

En del af de praktiske øvelser foregår uden tøj på og forudsætter, at du har – eller ønsker at få – en naturlig tilgang til både din egen og andres nøgenhed og lyst.

Pris

Prisen for et uddannelsesår indeholdende 6 gange (fra fredag morgen til søndag ) udgør 19.900 kr.

Der kan betales i månedlige rater. Prisen er så fald 5000 kr. ved start og 1350 kr. pr. måned i alt: 21.200 kr. pr. år.

Såfremt beløbet betales igennem en virksomhed og/eller der er behov for separate månedlige fakturaer (ud over kvittering fra egen bankoverførsel) tillægges 25%.

Prisen er inkl. overnatning og forplejning på seminardagene

Mere information om videreuddannelsen: “ Systemisk cupisofi og elskovskunst ”

På Latin oversættes “Lyst” til: “Cupitas”. Cupid eller Amor er i den romersk klassiske mytologi navnet på Guden for (erotisk) kærlighed. Deraf opstår “Cupisofi” som “Lystens visdom” og en “Cupisof” som betegnelsen på en kompetent faglig person, der har fordybet sig i lyst, kærlighed og elskovskunst.

Alle vores uddannelser peger på erhvervelse af en “professionel kompetence”, hvad enten det er som deltager i en større organisation, eller i en erhvervsaktivitet som “selvstændig”. Samtidig indeholder alle forløb en meget væsentlig komponent af at undersøge bevidsthed om egne mønstre og bevægelseskompetencer, der som sådan virker forandrende på måden, vi i det hele taget møder hinanden, os selv og livet på.

Teori og praksis bliver ikke, som det så ofte er tilfældet på traditionelle forløb – “serveret”, men opstår idet deltagere og seminarledere i fællesskab danner et “forskerteam” og undersøger “kreativt” og “undrende” sammen. Naturligvis vil der fra seminarledelsen blive opstillet nogle klare trygge rammer, som vi undersøger indenfor.

Uddannelsen i systemisk cupisofi og elskovskunst bekender sig ikke til nogen form for religiøsitet eller esoterisk praksis. Vi undersøger bevidsthed og nærvær, og den opmærksomme deltager vil kunne finde mange paralleller imellem den systemiske tankegang og Buddhistiske – måske særligt Zen-buddhistiske refleksioner.

Vores praksis gøres evidensbaseret og vi opstiller undervejs løbende hypoteser og grundantagelser, som vi kan afprøve og teste.

Varighed

Videreuddannelsesforløbet er tilrettelagt over tre år, dog er hvert år udformet som en enhed, der afsluttes.

Undervisere vil kunne veksle undervejs.

Uddannelsen ledes af Mads jesper Løye Hejl og Karin Wagner – begge med en mangeårig baggrund i såvel den systemiske praksis som i elskovskunst og tantramassage.

Er det en “behandleruddannelse”?

Hvis, jeg søger en behandler, må der ligge et behov for at blive behandlet for noget bag ønsket? En typisk behandling vil tage afsæt i at det er en – behandleren – som ved, og en – den som søger behandling – der ikke ved, og “den rette behandling” at give til modtageren?
Denne rollefordeling kan og vil ganske ofte betinge mødet imellem de to. Ganske ofte tales der også om vigtigheden af at holde en professionel distance imellem “terapeut” og “klient”.

I systemisk tankegang vil et levende væsen eller “system” hele sig selv. Det er ikke muligt at pege på hvad det er for nogle invitationer eller forstyrrelser der skal til for at fremme en sådan bevægelse. Således er begge “uvidende” og inkompetente i forhold til det som skal ske. 

At opsøge en systemisk funderet Cupidosof og elskovslærer – eller for den sags skyld en “systemisk terapeut” – betyder at mødes med et menneske der hele tiden kvalificerer sig til at undre sig over sammenhænge og bevægelse, og frem for alt kan invitere, forstyrre og skabe nye kontekster, hvor der bliver noget nyt at få øje på.

Det fungerer på samme måde som ovenfor beskrevet. Vi mødes i en fælles udforskning uden på forhånd at vide, hvad vi møder.

 Ud af dette opstår intime møder der forvandler og bevæger, i en ramme eller kontekst, der skabes i mødet og undervejs ledes af systemikeren.

At arbejde som “systemisk terapeut” i dette tilfælde som Cupidosof og elskovslærer og/eller med tantramassage betyder at kunne lede sådanne møder i fælles undersøgelse og undren.

Certifikat

I sagens natur kan dette ikke standardiseres eller bringes ind under en “godkendelsesordning”. Derfor afsluttes der heller ikke med en “eksamen” eller betales et “certificeringsgebyr”.

Der udstedes et Bevis/Certifikat på deltagelse til “at hænge på væggen”, hvis der skulle være behov for det, og/eller som dokumentation for egen fordybelse og kompetenceudvikling.
Temaer og overordnet indhold

I løbet af de 3 år vil vi komme omkring temaer som:

Hvad vil det sige at relatere?
Skabe kontakt og kontrakt
Anerkendelse af det som er.
Funktion og nytte
De selvopretholdende princip: Autopoiese
Selvåbenbaring i mødet
Måder at stille spørgsmål på og paradokser
Skabe kontekst og ændre i den
Perception
Bevægelse og bevægelseskompetence i krop og mentale modeller
Skabe forstyrrelser, irritation og invitation
Humor som intervention
Metaniveauer i forståelse og erkendelse
Bevidsthed, kærlighed, lyst, frihed og hengivelse
Meditation i stilhed og i bevægelse
Pausens kraft og virkning
Refleksion
Beliefs  og vaner
System-konstruktion og opløsning.
Iagttagelse, iagttager og perspektiv
Strukturel kobling og koblede systemer.
Afgrænsning
Kontingens – Hvad der også er muligt og ikke nødvendigt

Berøring i opmærksomhed
Sanselighed
Bevægelse – smidighed og adræthed
Lyst og begær
Forelskelse
Projektion
Illusion og virkelighed
Kreativ læring
At sætte ramme og forandre den.

Blot for at nævne nogle af dem.

Du vil blive udfordret både i intellekt og krop – og erfare stor forandring i måden du møder og omfavner livet på.

Sted og tid.

Uddannelsen finder sted i smukke og dejlige omgivelser på Kursusstedet Abildgaard imellem Århus og Odder, hvor vi råder over helt ny-istandsatte rummelige seminar lokaler og kan nyde godt af det Ayurvediske vegetariske køkken.

Datoer for de 6 forlængede weekender følger her:

 

Klik for kalender

Vi ved af erfaring, at det er afgørende for mange deltagere, om uddannelsesforløbet foregår i lige eller ulige uger. På den baggrund og som følge af en stor søgning til vores årsforløb vil der fra og med efteråret 2019 være seminarer i Cupisofi og elskovskunst hver måned skiftevis i weekender der ligger i lige og ulige uger. Som års-studerende kan du således ved tilmeldingen vælge 6 af disse weekender hvert år blandt de følgende:

2019

 • feb 15-17
 • april 5-7
 • juni 14-16
 • aug 16-18
 • sep 20-22 (ekstra dato i forhold til tidligere!)
 • okt. 25-27
 • nov/dec 29-1
 • dec 6-8 (ekstra dato i forhold til tidligere!)

2020

 • jan 24-26
 • feb 14-16
 • marts 20-22
 • april 24-26
 • maj 15-17 (ændret fra tidligere 22-24 maj)
 • juni 19-21
 • aug 7-9
 • sept 11-13
 • okt 16-18 (ændret fra tidligere 9-11 okt.)
 • nov 20-22
 • dec 11-13

Læs mere om at undervise i elskov her