Systemisk cupisofi kommunikation og elskovskunst

Systemisk cupisofi og elskovskunst

Arbejdsgruppen for Systemisk Cupisofi kommunikation og elskovskunst mødes og undersøger bevidsthed, lyst og kunsten at relatere i praksis.

Et værksted for undersøgelse af kunsten at kommunikere og relatere.

Ordet “kommunikation” kommer af det latinske: “communis” – fælles – til “communicare” – at gøre fælles.

Alle mennesker – ja alt levende – fødes ind i en større sammenhæng og kendetegnes ved sin evne til aktivt at relatere. Uanset, hvad du gør i denne verden, så gør du det ikke alene!

Måden, du relaterer på, vil på alle områder være afgørende for, hvordan du: har det, -tænker, -føler, -lærer, -bevæges, -lever og -dør. Som du relaterer igennem dit intellekt – relaterer du også kropsligt med andre mennesker.

Vi ser, hvordan mennesker søger efter den “rigtige” kvinde eller mand – for derefter at binde ham.
Intet levende væsen føler sig vel tilpas, når det bindes eller lukkes inde.

Der er ganske enkelt ikke en færdighed, som er mere vigtig at lære, end evnen til at relatere på en sådan måde, at du er i stand til opretholde integritet. Ikke bare for dig, men også for de og det, som er omkring dig!

Basale behov og angsten for ikke at kunne opfylde dem

I os mennesker lever nogle basale behov for at:

 • høre til – inkluderes i et fællesskab
 • blive set og sanset
 • at kunne sanse sig selv
 • der er nogen som kan lide mig
 • elske og føle sig elsket.
 • finde en partner eller flere
 • være sund
 • kunne klare sig – når det sammenligner sig med andre?
 • føle sig fri
 • føle sig attraktiv
 • skabe mening i livet
 • bevæge sig
 • passe på sig og sine nære.

Hertil kommer behov for hvile, søvn, mad, ly, varme, kontakt, sex, og beskyttelse,

Og endelig i vores kultur:

 • at have eller kunne skaffe penge nok

Alle disse behov, er knyttet til evnen til at relatere i vid forstand: Kropsligt, intellektuelt og intuitivt. Vores evne til at møde dem beror på, hvordan bevæger os!

Angst ganske hyppigt have udspring i forestillingen om, at disse behov ikke kan indfries.

Evnen til at relatere og forbinde sig – måden det gøres på – kan i den grad begrænse eller udvide vores oplevede tilfredshed, livsglæde og følelse af mening.

Vil du erfare letheden i at forbinde dig uden at blive bundet eller selv at ville binde?
Undersøge det i kontakt med mænd og kvinder med samme interesse?

Bevidsthed og lyst i praksis

Med afsæt i Tantra og den systemiske forståelse af livet som sammenhænge i kontinuerlig forandring og bevægelse, inviteres du til at fordybe dig i det at relatere til- og med- hinanden og at anerkende egen krop. Til det hører også de tanker og følelser, vi forbinder med lyst.

 Forvandlende personlig udvikling

Vi ser det intime, sanselige, opmærksomme og bevidste møde som en ramme og et spejl. I det reflekteres måden, vi lever, relaterer og møder hinanden og os selv på.

Kontakt til urkraft og kreativitet

Vi undersøger seksualitet og bevidst kontakt til vores urkraft eller lyst – til erkendelse og indsigt i det at leve, relatere og være til med alt, hvad det indebærer.
Vi genopdager spontanitet og kreativitet i kontakt med det, som er – og ser hvordan vores fortællinger, ønsker, længsler eller forestillinger om, hvordan det burde være eller var, igen og igen vil stille sig i vejen for at se.

Arbejdsgruppen Systemisk Cupisofi kommunikation og elskovskunst er for dig, som vil bevæge dig let, naturligt og uden anstrengelse og erkende naturen af sind og krop.

At være sammen med mennesker der vil

Det er fantastisk spændende at mødes med mennesker der vil. Der er så meget undersøge og forundres over.

Et værksted for undersøgelse af kunsten at kommunikere og relatere.

Denne arbejdsgruppe og udviklingsfællesskab er et tilbud til dig, der har mod og lyst til at erfare, hvordan vi kan invitere hinanden ind i bevægelse, intimitet, hengivelse og kontakt til kærlighed.

Når grundlaget er systemisk, betyder det f.eks. at vi ikke samler en masse teoretisk viden, men i fællesskab igennem konkret praksis udforsker og undersøger, hvorledes det at relatere, kontakt til lyst, og intimitet fungerer i os selv, og hvordan vi med det udgangspunkt kan intervenere, forstyrre og åbne muligheder i møder med andre.

I Tantra peger “lyst” på selve vores livskraft og grundlag for et fysisk og psykisk sundt liv. Det er den samme frie impuls og spontanitet, der vækker vores kreativitet og giver os evnen til at møde os selv og hinanden klart og autentisk i kontakt til kærlighed, medfølelse og frihed.

Al meditation har sin oprindelige rod i klassiske Tantras. Vi ser den praksis som grundlaget for at mødes bevidst og afspændt i kontakt med mennesker og livet som sådan. Den er også forudsætningen for Mahamudra massagen. Ikke mindst for at kunne og invitere mennesker til at øge sine handle- og bevægelsesmuligheder i sind og krop, i medfølelse: At forstyrre og invitere på en passende, anerkendende måde, uden ambition om at skulle fixe eller behandle andre.

Forlængede weekender

Arbejdsgruppen mødes over forlængede weekender hver 2. måned. Vi begynder om fredagen kl 9.00 (gerne ankomst aftenen inden efter aftale, hvis du kommer langvejs fra) og fortsætter til søndag til kort før middag. I alt  ca. 20 timers møde-, arbejds- og undersøgelses-tid pr weekend.

De fleste deltagere i gruppen, fortsætter i min. 3 år (Eller tager et år ad gangen: 6 forlængede weekender)

Vi arbejder Cirkulært

Et cirkulært program gør det muligt at blive optaget i udviklings-fællesskabet”på ethvert tidspunkt.

Vores arbejdsgrupper er grundliggende åbne. I hver gruppe arbejder alle sammen uanset erfaringsniveau. Dette virker måske anderledes end det, de fleste kender, og kræver i starten lidt tilvænning.

Efter kort tid viser denne arbejdsform sig dog meget nyttig og god. Læring opstår hurtigere, hvor både erfarne og uerfarne mødes. Denne form kendes i øvrigt fra forløb i kontaktimprovisation, forskellige typer bevægelses- og kampkunst, teatersport, og systemiske uddannelser i øvrigt.

De enkelte dage veksler imellem samtaler og undersøgelse af de “mentale modeller”, vi benytter i forhold til lyst, kærlighed og det at relatere. Utallige øvelser hvor krop, bevægelse, berøring kommer i spil.

Undervejs kommer vi også grundigt omkring- og undersøger alt det, der skal til for at lede en Mahamudra tantra massage i alle dens mange facetter, fra samtale, kontakt, nærhed og hengivelse i berøring, dynamik, bevægelighed og hvad der hører med i den forbindelse. En praksis der fungerer som en eventuel klar ramme om et sanseligt møde i bevidst kontakt til Lyst

Forudsætninger for deltagelse.

Optagelse sker efter forudgående samtale. 1. gang kan aftales som en “prøvegang” hvor vi har muligheden for at se hinanden an.
Såfremt vi bliver enige om at du kan optages i arbejdsgruppen, indgår du efterfølgende på en fuld års-kontrakt.

Du skal have lyst til at beskæftige dig med komplekse tanker og udfordre gældende normer, grundantagelser og moral. Dertil kommer – med baggrund i den betydning bevægelse og bevægelighed har i uddannelsen – at du er rask og bevægelig med en sund god fysik og lyst til at undersøge det at relatere, krop, bevidsthed, sanselighed og bevægelse på gulvet.

En del af de praktiske øvelser foregår uden tøj på og forudsætter, at du har – eller ønsker at få – en naturlig tilgang til både din egen og andres nøgenhed og lyst.

Økonomi

For at kunne deltage i arbejdsgruppen for Cupisofi og elskovskunst, skal du som min. have indgået en års-kontakt med Mahamudrainstitut Aps/Abildgaard om deltagelse i det kooperative arbejds-fællesskab over 6 gange (fra fredag morgen til søndag )

Pris. for et år med privatbetaling: 20.900 kr. – inkl. moms.
Der kan undtagelsesvis betales i månedlige rater. Prisen er så fald 5000 kr. ved start og 1627 kr. pr. måned i 11 måneder i alt: 22.900 kr. pr. år.

Såfremt beløbet betales igennem din virksomhed og/eller der er behov for separate månedlige fakturaer (ud over kvittering fra egen bankoverførsel) er prisen. 26.125,- plus moms

Gennemsigtighed og Praksisorientering!

Maximalt et halvt års binding jævnf. vores studiebetingelser.

Gebyret for deltagelse i arbejdsgruppen er inkl. overnatning og fuld vegetarisk forplejning efter Ayurvediske principper.

Vejledning som det kendes fra traditionen med “Masterclasses”

Konkret hjælp og sparring til etablering af egen praksis, hvis det ønskes.

Arbejdsgruppen ledes af Karin og Jesper. Vi er begge praktikere med mange års erfaring fra egne samtale- og massage praksis for såvel mænd som kvinder

En direkte overførbar relevans af temaer og refleksioner der kommer op i arbejdsgruppen til dagligt liv .

…………..

Mere information om arbejdsgruppen: Systemisk cupisofi kommunikation og elskovskunst

På Latin oversættes “Lyst” til: “Cupitas”. Cupid eller Amor er i den romersk klassiske mytologi navnet på Guden for (erotisk) kærlighed. Deraf opstår “Cupisofi” som “Lystens visdom” og en “Cupisof” som betegnelsen på en kompetent faglig person, der har fordybet sig i det at relatere, lyst, kærlighed og elskovskunst.

Alle vores arbejdsgrupper kan – ud over at fungere som et personligt udviklingsforløb – virke som erhvervelse af en “professionel kompetence”, hvad enten det er som deltager i en organisation, eller i en erhvervsaktivitet som “selvstændig”.

Samtidig indeholder alle forløb en meget væsentlig komponent af at undersøge bevidsthed om egne mønstre og bevægelses- og relationskompetencer.

Som personligt udviklingsforløb er det simpelthen enestående.

For mennesker, der allerede har en praksis som terapeut med samtale og/eller krop, bevægelse og berøring, vil dette forløb åbne for at udvikle sig kreativt og fornyende.

Teori og praksis bliver ikke, som det så ofte er tilfældet på traditionelle forløb – “serveret”, men opstår idet deltagere og arbejdsgruppens ledere i fællesskab undersøger “kreativt” og “undrende” sammen. Naturligvis vil der af arbejdsgruppeledelsen skabes trygge rammer at undersøge i.

Uddannelsen i systemisk cupisofi, kommunikation og elskovskunst bekender sig ikke til nogen form for religiøsitet eller esoterisk praksis. Vi undersøger bevidsthed og nærvær. Den opmærksomme deltager vil finde mange paralleller imellem den systemiske tankegang og Buddhistiske- måske særligt Zen-buddhistiske refleksioner.

Vores praksis i arbejdsgruppen gøres evidensbaseret. Vi opstiller undervejs løbende hypoteser og grundantagelser, vi kan afprøve og teste.

Varighed – Videreuddannelsesforløbet er tilrettelagt over tre år.

Arbejdsgruppen for Cupisofi, kommunikation og elskovskunst er en af vores faste grupper. Den har været aktiv og levende igennem mange år nu.
Ledelsen af arbejdsgruppen – vil kunne veksle undervejs.

Læs også: Praksis og grundlag grundigt igennem! herunder også: vores forventninger og praksis omkring samtykke

Ikke terapi og ikke behandling.

På Mahamudrainstitut / Abildgaard har vi igennem mange år inviteret mennesker til kontinuerligt at undersøge og udvikle denne evne til at relatere fra mange forskellige perspektiver.

Vi åbner rum for mennesker som ikke søger terapi eller behandling, men et fællesskab med klar, kompetent, ledelse på et solidt fundament.

Vores undersøgende praksis tager afsæt i kroppens møde.
En invitation til at bevæge os sammen i sanselig, opmærksom og bevidst berøring.

Vi mødes i en fælles udforskning uden på forhånd at vide, hvad vi møder. Vi tager kontakt og bevæger os sammen i en fælles undersøgelse af det, som er.

I dette opstår intime møder, der forvandler og bevæger. Det sker i en klar ramme og i den kontekst, der skabes og ledes i mødet.

At øge mulighederne

Vi øger mulighederne for at bevæge os frit med hinanden UDEN at skulle have eller give “noget”. I møder, hvor vi skaber et sprog for løbende gensidigt samtykke.

Vi lader de kropslige erfaringer og -erkendelser være afsættet for at undersøge vores overbevisninger og de beskrivelser, der måske hidtil ubevidst har betinget os?

Vi ser, hvordan denne vekselvirkning – imellem at erkende os igennem kroppe i bevægelse og reflekterende undersøgelse – lader helt nye kompetencer og indsigter modnes i os.

Vi erfarer, hvordan mennesker finder nye måder at leve sammen på, beriger deres kommunikation og kontakt med børn, voksne, klienter, patienter – og f.eks. også når de tager ansvar for ledelse.

Certifikat for deltagelse i systemisk cupisofi kommunikation og elskovskunst

Efter 3 års deltagelse i arbejdsgruppen udstedes efter ønske et certifikat som dokumentation for deltagelse.

Vi tøver ikke med at sige, at dette er den mest grundige systemiske og praksisnære måde at arbejde og fordybe sig i kunsten at relatere på – som vi kender. Med afsæt i såvel krop, bevægelse og intellekt – en ikke-dogmatisk tilgang – og ikke mindst:

At du er her som med-arbejdende og sam-arbejdende i et undersøgende arbejds- og udviklings-fællesskab og ikke som “kunde”.

Du vil blive udfordret både i intellekt og krop – og erfare stor forandring i måden du møder og omfavner livet på.

Ring eller skriv til Mads Jesper Løye Hejl på 20214915 og hør nærmere

Sted og tid.

Arbejdsgruppen for systemisk cupisofi kommunikation og elskovskunst mødes i de smukke og dejlige omgivelser på Kursusstedet Abildgaard imellem Århus og Odder, hvor vi råder over helt ny-istandsatte rummelige seminarlokaler og kan nyde godt af det Ayurvediske vegetariske køkken.

Datoer for de forlængede weekender følger her:

Vi ved af erfaring, at det er afgørende for mange deltagere, om arbejdsgruppen i systemisk cupisofi, kommunikation og elskovskunst mødes i lige eller ulige uger.

Du kan du således ved tilmeldingen/ansøgning vælge 6 af disse weekender hvert år blandt de følgende:

2022

 • 14.-16.01.2022
 • 18.-20.02.2022
 • 25.-27.03.2022
 • 29.04.-01.05.2022
 • 20.-22.05.2022
 • 17-19.06.2022
 • 19.-21.08.2022
 • 16.-18.09.2022
 • 21.-23.10.2022
 • 18.-20.11.2022
 • 9.-11.12.2022

2023

 • 06.-08.01.2023 ulige
 • 10.-12.02.2023 lige
 • 17.-19.03.2023 ulige
 • 21.-23.04.2023 lige
 • 26.-28.05.2023 ulige
 • 16.-18.06. 2023 lige
 • 15.-17.09.2023 ulige
 • 20.-22.10.2023 lige
 • 17.-19.11.2023 lige
 • 08.-10.12. 2023 ulige

Læs mere om at undervise i elskov her

#tantramassageuddannelse#praktisksexologi#tantramassør#Tantramassagekursus#tantra# #systemisk cupisofi kommunikation og elskovskunst