Erotik en forunderlig kraft i livet

Eros betyder længsel – deraf ordet ‘Erotik’.

Siden de gamle grækeres tid, har der været mange forskellige opfattelser af, hvad Guden Eros repræsenterede? Fælles for dem alle har været, at han står for Kærligheden. Måske endda for den universelle “avlekraft”. Lyst som den kreative skaberkraft. Den medfødte Impuls til den seksuelle forening og for vi menneskers vedkommende: Opløsningen af illusionen om adskillelse?

Hesoid omtaler i digtet “Theogonien” de tre grundliggende faktorer i livet som: Chaos, Eros og Gaia. En forståelse som oprindeligt har rod i Asien.

Eros finder i øvrigt sin ækvivalent i den romerske Gud: Cupid. ..

Eros bevæger alle mennesker uden at de ved- eller kan styre- hvorhen?
På den måde repræsenterer Eros også det spontane, impulsive og angstfrie. Det, som er hinsides form, regler, kontrol og forudsigelighed.

Fascinationen af den erotisk kraft er sikkert lige så gammel som menneskeheden selv?

En så voldsom drift i mennesker, har været en torn i øjet på alle religioner. At være sammen om en bestemt sandhed og opfattelse af “det guddommelige” handler ganske enkelt om at kunne gå i takt og ikke afvige fra den vedtagne “orden”.

Erotikken forstyrrer den dydige og den, som vil gøre det “rigtige” rigtigt.

Erotikken kender ingen “form”. Den bryder det faste og opløser i bevægelse.

Enhver – som vil iagttage naturen af det, som er – kan ganske enkelt ikke undgå at se, hvordan livet og mangfoldigheden skabes igennem den ganske uordentlige forening af kønnene.

Hvem ser ikke, hvordan drenge fra de er teenagere, længes efter den intime seksuelle kontakt med det kvindelige? Pigerne søger den også. Måderne det sker på, synes ganske forskellige kønnene imellem?

Den forskel er tydelig igennem hele vores liv. For de mænd og kvinder, som ikke finder ud af at bevæge sig med den i integritet, kan meget blive vanskeligt?

Det er let at slå sig på erotikken, og ganske vidunderligt når sanselige lystfulde møder opstår i gensidig kærlig respekt og medfølelse.

Erotik og Tantra

Alt tyder på at Tantras op igennem historien siden oldtiden også favnede elskoven i fuldstændig anerkendelse. Det var til stor fortrydelse for de religiøse samfund, som efterhånden blev dominerende.
Det kvindelige blev gjort farligt og forførerisk og næsten overalt forfulgt. Tantrikas måtte praktisere i skjul..

Foreningen og æringen af den erotiske kraft er igennem tiden blevet praktiseret igennem forskellige ritualer. “Panchamakara” er navnet på et af dem, hvor 5 områder ( de 5 M´er) der af Braminerne i det daværende Indien blev regnet for syndige, fejres og udleves i et ritual. Det ender med sexuel forening: “Maithuna”.

Når, vi ser på den taoistiske filosofi, så repræsenterer den så afgjort det kvindelige: Det eftergivende, bevægelige, afspændte, anerkendende, sansende, cykliske og mystiske i modsætning til det regelfaste moralske.

I erotikken omslutter det kvindelige og tager manden “ind” i sin bløde, åbnende krop. Den, som tager ind, må åbne- og omslutte- af sig selv.
Forening sker ikke som “penetration” (at gennembryde), men ved at det kvindelige inviterer.

Kræver manden hende igennem forventning eller med magt, møder hun ham med hårdhed, u-eftergivelighed og u-tilgivelighed.

Hvad, han længes efter, forbliver da uforløst. Når det ellers eftergivende vand rammes vand kraft, bliver det hårdt. Mødes det derimod afspændt, er det omsluttende i sin natur.

Noget andet end det kendte

På Mahamudrainstitut har vi fra starten af inviteret til sanselige og bevidste kærlige møder i opmærksomhed. Vi har inviteret til at se “Tantra massage” som en invitation til bevidst kontakt til lyst: Til at møde en anden elskov og erotik end de fleste kender.

Vi har nu igennem mange år haft et skønt praksis-fællesskab omkring “Cupisofi og Elskovskunst”.. Der er rigtigt meget at undersøge under den overskrift!

At elske involverer ganske enkelt ALT i det: “At leve”

Om vi lever alene, i parforhold, eller relatere på andre måder? Så optager erotik os, og der findes ingen formel, som passer til alle. Ikke nok med det: Vi forandrer os hver for sig forskelligt igennem hele livet. Hvad der passede før behøver ikke at passe nu.

På Mahamudrainstitut inviterer vi til sammen at dykke ned i den sanselige og kærlige erotik.