at spejle hinanden

At spejle hinanden

Grundantagelsen om at spejle hinanden lyder: “En krop kan spejle en krop: Rytme, tempo, spænding, form. Spejles den ikke, skabes forstyrrelse.

At spejle hinanden i samtidig bevægelse

Når vi danser med hinanden, mødes vi i samtidig bevægelse.

Hvis, jeg iagttager to mennesker, som danser sammen, vil jeg se, at de mødes igennem rytme, puls, tempo, pauser, spænding, afspænding. De spejler hinanden.

De afstemmer bevægelser med hinanden. Det gør det let at følge og invitere. I denne samtidige fælles leg, vil f.eks. pauserne være meget vigtige. De kan være korte og subtile. Følges musikken som et “fælles tredje”, tjener de som en stor hjælp til at finde rytme og takt.

Den bevægelses-kompetence, de har hver for sig, vil sætte en ramme for, hvad der er muligt. Ofte vil vi skulle bruge plads, have tid og stor opmærksomhed på – igennem bevægelse med hinanden – at afstemme til det, som fungerer godt.

Imens lærer vi i mødet med hinandens bevægelser. Hvis vi begge vel at mærke ikke forlanger at den “anden bevæger sig på en bestemt måde”?

Vi kan ikke tage imod en dans – vi kan danse sammen

Vi kan ikke “tage imod en dans”, eller “give den”. At danse betyder –  at gøre noget sammen. Jeg beskriver den som en kropslig dialog.

Præcis de samme ord, kan jeg anvende om en behagelig samtale. Også her skabes der en samtidig, fælles, og gensidigt afstemt interaktion. For “Elskov” vil det samme gælde.

Ja, beskrivelsen passer på, hvad der skal til for at relatere med andre levende væsener på en måde, som føles tryg og rar for begge.

Samme struktur og organisering af kroppene

Vores kroppe ligner i struktur og organisering hinanden: Arme , ben, hoved, hænder, fødder etc.. Vores overordnede bevægelsesmønstre og grundliggende forudsætninger for, hvordan menneskes krop overhovedet KAN bevæge sig, deler vi også.

Derfor “passer” den ene hånd også godt til den anden. Vi kan ligge i “ske”, fordi vores bløde forside kan smyge sig ind til den andens hårdere bagside osv..

Vi vil – hvis vi er opmærksomme og bevidste om, hvordan vi selv bevæger os, have meget let ved at spejle hinanden. Det gør, at vi hurtigt kan finde ind i fælles bevægelse, også hvis den synes ny?

Den kompetence, hvormed vi bevæger os – som også omfatter: “gehør”, indfølingsevne, rytmesans, smidighed, og sanselig følsomhed, vil imidlertid meget ofte være særdeles forskellig.

Nogen danser vi ubesværet med

Nogen går det umiddelbart let at danse med? Sammen med andre kan det føles tungt og vanskeligt.
Både dansen og samtalerne, kan være en ret god indikator for, hvordan vi elsker med hinanden og i det hele taget vil relatere, hvis vi mødes regelmæssigt?

F.eks. spiller evnen til at “lytte” til det, der høres, og til det, “der sanses i mig, i mødet med dig” en meget stor rolle. Kan jeg ikke sanse “dine bevægelser” i mig, vil det være umuligt for mig at møde dig i dem – i kontakt.

Det kan læres

Alt dette kan læres. Det gælder for en praksis såvel med Mahamudra tantra massage – og den klassiske Thai Yoga massage.

(tilbage til principper for Mahamudra tantra massage)