Praksis og grundlag

Det kan ind imellem føles uoverskueligt at finde ud af, hvad det er for en praksis og grundlag, der ligger bag forskellige tilbud om tantra massage, tantra kurser og -uddannelser.  Ofte er der en særlig “spirituel tilgang” som basis for det, der tilbydes.

Hos nogle udbydere finder man også en tilknytning til bestemte dogmer, organisationer og tros-konstruktioner, som kan være mere eller mindre tydelig.

Mange – vel de fleste – tager et terapeutisk afsæt, og tilbyder behandlinger af forskellig karakter ofte helt uden nogen form for evidens af effekt eller dokumenteret grundlag.

Når Tantra´s for mange år siden blev interessante for os, både som begreb, invitation og praksis var et meget væsentligt punkt, at de oprindeligt pegede på “at erfare” i opposition til “at tro”.

Tantrikas er blevet forfulgt igennem tiden NETOP fordi de satte spørgsmålstegn ved normer, moralforestillinger, religiøsitet og de magtstrukturer, der opstår derigennem.

Tantra har stået som “videnskab” og for empirisk erkendelse: Indsigt frem for overbevisning.

Gennemsigtighed i praksis og grundlag

Vi forstår os selv som en “højskole” eller et “studie-sted” og for at skabe transparens både for dig, som interesserer dig for Mahamudrainstitut, og det vi laver – og for vores egen skyld, har vi i stikord beskrevet, hvad er det for en praksis og grundlag, som overordnet set kendetegner det, vi gør og inviterer til:

 • Den er erfaringsbaseret
 • Den handler om at undersøge og fremme livs-duelighed og -kraft.
 • Den drejer sig om erkendelsesteori og eksistens.
 • Tager afsæt i systemisk-funderet tænkning.
 • Den lægger sig på mange områder op af Zen – uden at påberåbe sig en Buddhistisk tradition.
 • Undersøger bevægelse og kroppens rolle i forhold til at skabe erkendelse og indsigt.
 • Fremmer økologisk forståelse og ser efter sammenhænge.
 • Den forholder sig kritisk til identifikation med tro, betydninger og fortællinger.
 • Den åbner for kontakt til bevidsthed, opmærksomhed, frihed, kærlighed og medfølelse.
 • Den tager udgangspunkt i lyst og sex som primær livs- og udviklingskraft i livet. Dvs. hos alle levende organismer – individuelt, systemisk og evolutionært. Lyst og sex som “drivkraft”. Seksualitet som en adfærd og “form” der knytter sig til art og/eller (sub)kultur.
 • Den er relationel og dialogisk: Undersøger sammenhænge, kontakt, forbindelse, kompleksitet og interaktion.
  Interaktion set som kommunikation: Måder at forbinde og synliggøre forbindelse på. Sprog og midler til at skabe rytme og takt.
 • Centralt er mødet som forstyrrelse, irritation og invitation. Møder der opstår i øjeblikke og opløses igen.
 • Vi undersøger leg som grundlag for kreativitet, læring og udvikling.
 • Den er klar, spørgende og undersøgende – eksperimentel i sin tilgang. Deduktiv, induktiv og abduktiv.
 • Den udfordrer såvel intellekt og krop, følelse og emotion.
 • Den er praksis- og anvendelsesorienteret.

Hvordan adskiller praksis og grundlag på Mahamudrainstitut sig fra de fleste “spirituelle” tilbud?

 • Vi inviterer ikke til tro eller tilknytning til en lærer/guru/koryfæ.
 • Vi er medskabende, -undersøgende og -deltagende.
 • Vi er u-dogmatiske, nøgterne og “nede på jorden”.
 • Vi forebygger, at der skabes religiøse konstruktioner.
 • Vi ser os ikke som terapeuter eller behandlere.
 • Vi ser sentimentalitet som en forførende maske, der står i vejen for indsigt og kontakt til emotion, følsomhed og sanselighed.

 

praksis og grundlag

Læs mere om Tantra og Mahamudrainstitut