i gang med Tantra

I gang med Tantra og videre? Hvordan gør jeg det?

Hvordan kommer jeg i gang med Tantra?
Det spørgsmål hører og læser jeg i mange variationer.

Når det stilles på den måde, fornemmer jeg at den, som stiller spørgsmålet, allerede har en ide om, hvad “Tantra” er for noget? – Og at det nu mere drejer sig om at komme i gang?

Efter nu i mange år at have inviteret mennesker til netop at undersøge, hvad “Tantra” inviterer til. Står det klart for mig, at de fleste, som begynder at kigge i den retning, tiltrækkes af fortællingen om, hvordan “Tantra” kan anvendes i deres seksualitet?

I gang med tantra – eller “en anden sex?”

“Tantrasex” er blevet et gængs udtryk overalt i verden.

Der er ingen tvivl om, at det at undersøge “Tantra” på alle måder kan ændre, hvordan vi møder hinanden i det hele taget og således naturligvis også i vores seksualitet.

Ønsket om at “blive bedre til at elske”, “mere attraktiv i sengen”, “en bedre partner” kan således være det, som får mennesker til at se i retningen af “Tantra” og undersøge nærmere, hvad det står for?

Hvad betyder “Tantra”?

“En tantra” – henviser til en tekst, der beskriver en praksis. Den ældste nedskrevne Tantra, vi kender regnes til at være omkring 5-6000 år gammel. Den kaldes for “Vigyan Bhairav Tantra” og indeholder 112 forskellige korte invitationer til at praktisere meditation.

“Meditation” kan vi oversætte til “Opmærksom iagttagelse”. Det, som en Tantra inviterer til, kan beskrives som: “Den opmærksomme iagttagelse af naturen af det, som er”.

Hvad er? Hvordan er det? Hvordan bliver det til? Hvordan bliver iagttageren til? Hvordan opstår iagttagelsen? … Hvad er du og jeg, og alt, hvad der er?

Disse spørgsmål går med al sandsynlighed tilbage til menneskets oprindelse. De er helt fundamentale spørgsmål som har givet anledning til både religioners opståen og deres forsvinden. Det er de samme, som er grundlaget for al moderne videnskab.

Der findes derfor også Tantras, som har et klart religiøst sigte, og der findes Tantras, der inviterer til at skubbe alle fortællinger til side, og i stedet undersøge om det er muligt at iagttage det, som er, “direkte”?

Det betyder: At nok fremtræder invitationen som ord og betydninger, og det, den inviterer til, er at undersøge og iagttage i erkendelsen af, at alle de ord vi vil bruge til at beskrive, det vi ser eller kan se, ganske enkelt kun fungerer som noget, der “peger”.

Ordet at elske ER ikke at elske

Ordet “at elske” ER ikke det, vi peger på med det. Du og jeg kan ikke bide i fortællingen om en gulerod og dermed have smagt den.

Det, som erfares eller erkendes igennem “en Tantra”, er således hinsides både fortællingen om det, OG historen om den, der erfarer det..

Den sidste sætning virker måske mystisk for dig, som læser den?

Det kendetegner de fleste Tantras, at de bryder med den måde, vi almindeligvis forstår og kommunikerer om vores verden, livet og “os selv” på.

Det adresserer de også gerne. De gør det, at vi så ofte føler at “livet er svært”, til en naturlig følge af: At have gjort vores fortællinger om os, andre og alt det, der sker omkring- og i- os – sande.

Mange Tantras har oprindelse i det som almindeligvis kaldes for “Buddhistisk filosofi”. .. Forunderligt nok finder de virkelig mange paralleller i den moderne systemiske tænkning og erkendelses-praksis.

“Tantra” har med andre ord meget at tilbyde et menneske, der er nysgerrigt undersøgende på “det gode liv”.
Til det hører måske som det allervigtigste : Hvordan vi relaterer med alt omkring os? Altså ikke bare med mennesker, også med dyr, planter, vand, luft mad… osv.

….

Hvordan kom seksualitet så ind?

Hvis der er noget, som optager mennesker – især i vores tid – så er det “kærligheden”. Ja ikke bare kærligheden også seksualiteten.

Vi trives ikke særligt godt alene. De fleste søger at relatere med andre, og skabe familier og fællesskaber, hvor vi ikke står med alt selv.

Hvis vi ønsker børn, så klarer vi det ikke alene. Det er en naturdrift i alle levende væsener at ville formere sig. Sex spiller altså en væsentlig rolle i menneskers liv.

Hvis der er noget sted fortællingerne og historierne stå i kø, så er det i forhold til det!

Hvad er så mere nærliggende end at undersøge om “Tantra” åbner for nogle andre muligheder og måder at relatere på end det kendte?

Det gør disse klassiske Tantras i allerhøjeste grad.

I gang med Tantra på Mahamudrainstitut?

Mahamudrainstitut har eksisteret i snart 15 år. Igennem alle disse år har vi inviteret nysgerrige, undersøgende mennesker til at “iagttage naturen af det, som er” – med basis i såvel de klassiske Tantras, som den nyere systemiske erkendelsesteori.

I begyndelsen afholdt vi kurser. Det blev klart, at det ganske enkelt ikke er muligt at lære noget som helst blivende om “tantra” på et kursus.

Selv ikke det, som ofte kaldes for en “tantramassage”, fungerer det særligt godt at lære på et kursus eller igennem et kursusforløb. Jo du kan lære at massere – og det bliver kun navnet, som har med “tantra” at gøre.

I gang med tantra? – sker bedst i et varmt, trygt fællesskab

Først lavede vi en uddannelse på et år. Så forlængede vi til tre år.
Der viste sig det helt fantastiske at mennesker blev hængende i det varme, nære praksisfællesskab, der opstod omkring en dybtfølt interesse for at undersøge det at være et levende menneske, med alle de udfordringer og glæder, det indebærer.
Der opstår venskaber, kærlige møder, kontakter på alle mulige måder på kryds og tværs. Også udenfor de forlængede weekender hvor vi mødes på Mahamudrainstitut.

Vi kalder det “Cupisofi” – “kunsten at elske” eller “elskovskunst” –

På Latin oversættes “Lyst” til: “Cupitas”. Cupid eller Amor er i den romersk klassiske mytologi navnet på Guden for (erotisk) kærlighed. Deraf opstår “Cupisofi” som “Lystens visdom”:

At leve opmærksomt i lyst …Ikke forstået som “det jeg har lyst til”, men som “Leve-lyst”..

Læs mere om hvordan du praktisk du kommer i gang med Tantra her

#i gang med tantra,#Hvordan kommer jeg i gang med Tantra?