Eliteskole for tantramassage

Eliteskole for Tantra massage og kropsbevidsthed?

“Jeg har hørt at Mahamudrainstitut går for at være en eliteskole for Tantra massage og kropsbevidsthed” !?

Jeg hører – og læser jævnligt udsagn af den karakter. Hver gang forklarer jeg, at vi ikke fungerer som en skole, men som et udviklingsfællesskab hvor mennesker med stor interesse i at undersøge krop, bevægelse, sanselighed og det: At mødes i opmærksom bevidst kontakt med andre mennesker – finder ligesindede.

Man skal have lyst til at “nørde” i bevægelse, bevægelighed og Tantra, hvis man vil være med. Og det er fysisk!

Smidighed og bevægelse i gulvplanet

Nogle siger, at sportsdans er en af de hårdeste sportsgrene, man kan praktisere? De mangeartede bevægelser og den smidighed, der udvikles derigennem, både styrker kroppen og fremmer kondition.

På Mahamudrainstitut praktiserer vi også at “danse” i gulvplanet: At bevæge os interaktivt og organisk med hinanden i sanselige bevægelser og -berøring. At undersøge kroppens naturlige bevægelsesmåder, når vi f.eks. vender og drejer os. At bevæge os spontant, såvel spændt som afspændt med og imod tyngden. At undersøge elskovens kunst i gensidig samtidig interaktion.

Det er nyt for stort set alle, som kommer her den første gang. Og bliver ved med at være nyt i mange år.

Det er som om, kroppens og sindets undersøgelsespotentiale er uendeligt?

Vores møder med hinanden fungerer ikke i en ide om, at der er en, som giver, og en som modtager. Hverken overordnet i forhold til gruppen som helhed, eller i møder to og to.

Det vil være lige så absurd for os som at “give” nogen en samtale, dans, læring, orgasme, nydelse etc.. Hvor der er nogen, som “giver”, vil der skabes en, som “tager”… også når det lidt pænere beskrives med ordet “mod-tager”.

Eller som at ville elske PÅ nogen, Tale PÅ nogen. Røre VED nogen. … allerede den ramme, har skabt en kontekst, hvor den ene inviteres i passivitet og derved også får sværere ved at passe på sig selv.

eliteskole indenfor tantramassage og kropsbevidsthed
Et blik fra længen med den store sal til gårdhaven på Abildgaard

Er der krav til deltagerne?

Når det er så kropsligt, som det er. Både i forhold til bevægelighed, smidighed, nøgenhed, det lystfulde, intime og evnen til at “holde sig selv” uden at skulle støtte af på andre, så stiller det naturligvis krav til deltagernes praksis.

  • Der skal være kropsbevidsthed og omsorg for den.
  • Der skal være vilje til at øge sin bevægelighed.
  • Der skal være åbenhed i forhold til at møde noget, der er nyt og ganske ofte føles svært. Vel at mærke uden bare i stedet at “gøre, som jeg plejer”.

Der er en praksis, som kan spejles. Det er en undersøgende praksis. Dvs. den foregiver hverken at være rigtig eller forkert. Den fungerer som en ramme, der skaber fælles referencer og “sprog”. Den gør det enklere at kommunikere – verbalt og nonverbalt – med hinanden.

Det sprog og den kultur medskaber et meget trygt rum at bevæge sig i.

Som en sagde til mig:

“Før jeg kom her, tænkte jeg over, at jeg nok virkelig skulle havde mine grænser meget klare! Nu efter bare en dag kan jeg kun sige, at det her simpelthen er det tryggeste rum, jeg endnu har været i.
Intet sted har jeg øvet så konkret kropsligt at passe på mig selv! Og det virker bare!..”

Noget er svært!

Noget af det, som måske er det sværeste at at forstå for mange, der kommer her 1. gang, er at vi IKKE vil, at nogen skal forklare eller begrunde, når de flytter sig spontant væk fra nogen eller noget.

Det at skulle finde på en forklaring, som ikke støder eller sårer den anden, får mennesker til enten at udholde, eller at forstille sig for ikke at støde den anden. Det stiller sig voldsomt i vejen for bare at trække sig.

Heller ikke bagefter eller i pauserne accepterer vi nogens behov for at få en forklaring a la: “Vil du fortælle mig, hvad der var der skete der i vores møde, hvor jeg oplevede, at du trak dig væk fra mig?”

Hvis du vil fortælle af dig selv – er du velkommen til det. Vi opfordrer ikke til det.

Er det så en “eliteskole for Tantra massage og kropsbevidsthed”?

Mange kommer her igennem flere år. Og ja: Vedvarende regelmæssig deltagelse i sådan en praksisfællesskab gør virkelig noget for os!

Vi ser relativt “stive” kroppe blive meget bevægelige. Ofte er det sådan, at deltagere ikke længere kan genkende “sig selv” eller troede det muligt? Vi knytter personlige, varme kontakter.

Frem for alt leder det til at leve opmærksomt, bevist iagttagende, sanseligt og reflekteret ..

Og ..det er ikke for enhver.
Det er slet ikke for de, som tiltrækkes af en ide om, at det måske er en vej til at “erfare noget tantrasex!”…Jeg aner simpelthen ikke hvad det betyder?

At elske, beskriver for mig det mest sårbare i livet. Det omfatter alt ved at “at leve”.

Er du nysgerrig efter en “eliteskole for Tantra massage og kropsbevidsthed” 😉

Hvis du er nysgerrig på en “eliteskole for Tantra massage og kropsbevidsthed” – som altså ikke er en skole men et Praksis-fællesskab, så ring og/eller skriv gerne.

Cupisofi og elskovskunst

Systemisk arbejdsgruppe