en praksis

En praksis om at elske

En tantra inviterer til en praksis. På Mahamudrainstitut samles vi i det, vi kalder for et praksis-fællesskab. Vi inviterer til et sådant fællesskab i både Danmark og Tyskland. I alt 18 forlængede weekender om året. For den enkelte deltager bliver det til ca. hver 2. måned. Vi skaber på den måde mulighed for fleksibilitet.

Det er med andre ord noget andet end at tage på et kursus om “Tantra”, deltage i et event, eller følge et uddannelsesforløb – om det så er online eller på et uddannelsessted.

Når vi har valgt den måde at mødes på, hænger det sammen med at “Tantra” peger ind i alle aspekter af det at være et levende, undersøgende og medfølende menneske.

På et Tantra kursus vil der gerne være et fængende “tema”. På en uddannelse typisk et bestemt mål med tilhørende eksamen eller prøve.

Et fællesskab om en praksis handler for os om at mødes i undersøgelse af- og interesse for-, hvordan vi kan leve “gode liv” set i alle de sammenhænge – både i al sin kompleksitet og enkelthed, og med de udfordringer og muligheder – det nu engang byder på?

Det gør ganske enkelt mennesker godt, at undersøge det sammen med andre nysgerrige og åbne mennesker.

En praksis om at elske livet – at elske at leve

Vi kalder det for “Cupisofi og elskovskunst” … Jeg benytter også navnet “Relaesthetics”: At relatere/forbinde igennem at sanse..

Basalt set handler det om “at elske livet” – at elske at leve – at elske det levende!

For mig er det lysende klart, at det ikke læres hverken på en uddannelse eller et kursus, og slet ikke på en event.

Det er heller ikke et spørgsmål om bare at lære at massere hinanden i noget, vi kalder for “en Tantra-massage” .. eller om at “få det bedre i sengen”. Selvom begge dele kan være ganske dejlige <3

Hvordan lever du?

Vi inviterer til at se på: “Hvordan vi lever?”
… Og det er netop det, de klassiske Tantras inviterer til at se på: “Hvordan lever du/vi?”

Dette “hvordan” handler om praksis.

At have en “praksis” er som vedholdende at undersøge.

Når jeg kalder det for en praksis, peger det på, at det ikke bare er “noget”, jeg gør engang imellem, når jeg har tid.
Det integreres i alt det, jeg gør, fordi det betyder noget for mig! Det kommer fra hjertet i kontakt til lyst og “hele mig”.

Vi tilbyder en mulighed for at praktisere!

Hvad er det så vi gør, når vi mødes i en praksis om “at elske at leve”?

Ja det er fantastisk konkret.

Vi indleder gerne med at “samle temaer og undrende spørgsmål til livet og det at være levende”. Det som “fylder lige nu”? Lige fra dagligdagens udfordringer til mere overordnede af slagsen. Måske også helt konkrete spørgsmål og muligheder, som har rod i vores “arbejdsliv”?

Så undersøger vi dem åbent og undersøgende.
Det gør vi igennem fysiske møder med hinanden, og efterfølgende fælles refleksion og justering. Møder, der som oftest er ordløse, og finder sted i bevægelse.

Opstår der erkendelser, søger vi at integrere dem i en bredere kontekst af vores liv. Ikke mindst i måden vi relaterer på i forskellige situationer.

Det hele sker i en dynamisk proces, der tilpasser sig både den enkelte og gruppen, der er sammen den weekend.

At blive bedre til at navigere i kompleksitet

At have en sådan praksis og være en del af sådan et fællesskab kan altså ses som en helt fantastisk måde at navigere i den kompleksitet, uforudsigelighed og usikkerhed, der kendetegner vores liv og de systemer, vi er en del af. 

Den hjælper os med bevæge os spontant og når det er nødvendigt – at prioritere og handle i en verden fuld af forstyrrelser, uforudsigelighed og muligheder.

Det mest fantastiske ved en sådan praksis er, at den også vil bevæge alle omkring os! Om det handler om familie, venner eller det vi forstår som “professionelle relationer.”

Og så er det sundt! MEGET sundt .. At blive bevæget, berørt, mødt. At elske, berøre og reflektere … Og erfare konkret at det hele sker i foreningen af krop og sind..

Og ikke “bare” at blive berørt. At erfare HVOR fantastisk det at mødes i berøring kan være, når vi virkelig øver os i det, til det bliver til berørings- og bevægelseskunst hinsides beskrivelse.

Vil du være med til at fremme en praksis om at elske noget mere – i ordets fulde essens?

…….

NOTE.

For dig som måske ikke er så bekendt med udtrykket “en praksis”:

En praksis vil ofte indeholde flere af følgende elementer:

Intentionalitet: En praksis begynder med en bevidst hensigt. Det kan være som personlig udvikling, erkendelse eller forandringer af bestemte aspekter i ens liv. Det kan også være en ren iagttagende praksis, hvor intentionen ganske enkelt er AT iagttage uden anden hensigt end det.

Gentagelse: Ligegyldigt om det er meditation, skrivning, eller keramik, så indebærer en praksis en form for regelmæssige, gentagne handlinger.

Refleksion: En praksis skaber rum for refleksion og justering. Det handler ikke blot om at gentage bestemte handlinger. Til den hører også en åben, undersøgende tilgang.

Integration: En praksis integrerer erkendelser i en bredere kontekst af ens liv, forhold, og samfund. Jeg ser det derfor som en dynamisk proces, der tilpasser sig og vokser med individet.

Fællesskab: Som en praksis på den ene side er personlig, kan den også have en kollektiv dimension, hvor fælles værdier og erfaringer deles. Et sådant praksis-fællesskab kan blive en måde at “opdage nye måder at bevæge sig på”. I og med at det i et fællesskab sker ved, at du ser både på, hvordan du relaterer med andre mennesker, og de møder dig – vil det fungere som en fantastisk mulighed for at ændre og bevæge din relations-kompetence til stor gavn for alt, hvad du eller gør i dit liv.

Tilpasning: I overensstemmelse med systemisk teori tilpasser en god praksis sig omgivelser og omstændigheder. Den vil være fleksibel og i bevægelse. Den ændres igennem den spontane – og oftest nonverbale feedback, vi får både fra vores egne indre landskaber og fra alt det, vi interagerer med.

Previous Article
Next Article