samtykke

Samtykke ved deltagelse på Mahamudrainstitut

Et aktivt og tydeligt samtykke er en forudsætning for at kunne mødes i fælles undersøgelse af noget så intimt som elskov og elskovskunst. Om det handler om en Mahamudra Tantra massage, eller et kursus/workshop/arbejdsgruppe/arrangement på Mahamudrainstitut.

Vi samtaler med mennesker før optagelse på kurser, workshops, arbejdsgrupper og årsforløb – og før massager. Vi gør det for at finde ud af, om vi “passer” til hinanden, og for at kommunikere klart, hvad det er, du kan møde her hos os.

At lære og undersøge noget nyt vil såvel være forbundet med et vist ubehag og frustration, som af glæde, overraskelse og forundring. Det skal i vores øjne understøttes af et trygt læringsrum.

Du er sund og rask. Det er ikke terapi eller behandling

Deltagelse forudsætter, at du er sund og rask uden infektioner og andre evt. smitsomme eller seksuelt overførbare sygdomme. Hvis du på nogen måde er i tvivl herom, så tag for en sikkerheds skyld et check hos din læge.

Et seminar eller et møde hos os skal på ingen måde forstås som “terapi” eller “behandling”. Du har selv ansvaret for alt, hvad du vælger at deltage i, under og i forbindelse med seminarer og møder.

Såfremt du er i psykisk ubalance, evt. modtager akut medicin eller er i akut psykiatrisk behandling, kan/bør du ikke deltage i seminaret. Du har ansvaret for uopfordret at meddele os om noget sådant. At føle sig “stresset” eller “udbrændt” henhører ikke under denne kategori. Hvis du er i tvivl, så ring og tal med undertegnede. Vi vil i fællesskab vurdere det.

Vi lægger stor vægt på en god personlig hygiejne og evt. beskyttelse. Det gælder som altid, når man er i tæt berøring med mange forskellige mennesker.

At sige fra og til undervejs – Samtykke

Det er vigtigt, at du er på det rene med, at du selv siger til og fra, og tager ansvar for dig selv i kærligt hensyn og omsorg for dig og andre. Det gælder under hele forløbet.

Vi åbner et rum for den enkeltes egen og vores fælles undersøgelse og udforskning af elskovskunst. Vi dykker ned i lyst, sanselighed, meditation og bevægelse. 

Vi tager kontakt til os selv og vores krop, og iagttager hvor vi spænder, holder fast og kan/vil give slip.

Vær indstillet på, at du vil kunne opleve ting, som nogle ville kalde for amoralske. På Mahamudrainstitut undersøger vi bl.a. en mere naturlig tilgang til spiritualitet, køn, sex og lyst og elskov.

Du skal derfor være indstillet på, at der kan være øvelser, der inviterer til at mødes i elskov med alt, hvad det kan indeholde. Det sker på en sådan måde, at vi intet kræver, forventer eller forlanger af mødet og hinanden. Hverken før, under eller efter mødet.

Vi ser hele kroppen uden undtagelse som naturlig. På samme måde kan alle steder på kroppen blive berørt i møder. Det er ikke på nogen måde at betragte som en selvfølge at det sker eller tages for givet.

Enhver udtrykt forventning, krav, pres eller attitude i den retning vil være ensbetydende med at du må forlade kurset/mødet med det samme!

Ingen øvelser eller ramme for dem giver nogen bare den mindste ret til at gøre noget i mødet med et andet menneske!

Vi mødes i en forståelse for, at vi inviterer hinanden. Små løbende Invitationer vi kan tage imod og ikke skal tage imod!

Når du går ud af en øvelse

Du er på intet tidspunkt forpligtiget til at deltage i de øvelser, du ikke ønsker at være med til. Hverken i sin helhed eller i dele af dem. Hvis du “træder ud af en øvelse”, vil vi bede dig om at blive i rummet og iagttage. Naturligvis står du også her fri.

Hvis du går ud, kan du ikke – af hensyn til de andre deltagere – være sikker på, at vi i det øjeblik kan følge med dig.
Efterfølgende vil vi gerne tale med dig om det.

Et tydeligt sprog for samtykke

Vi øver igen os igen på vores seminarer i at flytte os spontant væk fra- og hen imod- og at sige tydeligt nej og ja uden at skulle forklare eller begrunde.

Vi undersøger, hvordan vi kan skabe et tydeligt sprog for samtykke med og uden ord før og under hver eneste øvelse og i hvert eneste møde.

Begge dele ser vi som helt afgørende for en Tantra-praksis, der involverer seksualitet og intimitet.
Det “fylder” meget i alle vores workshops og i individuelle møder i en Mahamudra Tantra massage.

Vi lærer godt ved at bevæge os i kontakt.

Både Karin, Jesper og eventuelle assistenter kan deltage i øvelser f.eks. også ved at vise og eksemplificere. Vi gør det efter at have spurgt til samtykke, og at den er accepteret.

Vi har den opfattelse, at vi lærer bedst ved at sanse og bevæge os sammen. Gennemgående vil min. en af os bevare overblik og opmærksomhed på, hvad der foregår i hele rummet i de enkelte øvelser.

En kultur der skaber tryghed

Vi er blandt de, som deltager på vores kurser, kendte for, at der skabes særdeles trygge rum at undersøge i.

Vi er klare, tydelige og konsekvente forhold til at formidle rammer for øvelser. Til det hører den adfærd, som er nødvendig for at opretholde et trygt rum og –kultur for alle og for den enkelte.

Samtykke

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du føler dig fri og i stand til at bevæge dig, til at sige fra og til , til at give samtykke – nu, før, under og efter intime møder, så er det vigtigt og helt nødvendigt, at du siger det tydeligt til os, inden du deltager på vores kurser og/eller i Mahamudra tantramassage møder.

Du skal være indstillet på, at du uanset alt, hvad vi ellers gør for at skabe et trygt rum at mødes og undersøge i, altid bevarer ansvaret for at passe på dig selv i alle situationer og møder. Om det er med andre deltagere og med os – i øvelserne og udenfor dem.

Ved at deltage på kurset eller sige ja til at mødes i en Mahamudra Tantra Massage efter den indledede samtale, giver du dit samtykke hertil!

Bevægelighed

Vi sidder, ligger og bevæger os meget på gulvet. Du behøver ikke at være en trænet Yogi, og en vis bevægelighed er nødvendig. Det kan være til din fordel, hvis du allerede nu begynder at lave yogaøvelser eller tilsvarende, hvis du ikke allerede har en sådan praksis.

Vi glæder os til at se dig til kærlige, udviklende og sjove dage og møder.

Kærlig hilsen

Jesper og Karin

Læs også vores artikel om “overgreb og forebyggelse af dem på Tantra-kurser og i møder”