binde

Binde kan vi igennem sprog – Integritet har intet!

Der er mange måder mennesker kan binde hinanden på, som gør det vanskeligt at flytte sig og bevæge sig på, sådan at vores integritet bevares.

Binde igennem en bestemt kontekst

Det at skabe bestemte kontekster kan i høj grad medvirke til det.
Jeg inviterer til at undersøge, hvordan det kan ske – bevidst og ubevidst – for at forebygge at det sker, hvor det er muligt. ..

Hvordan låses en situation, sådan at det kan blive svært at flytte sig ud af det – vel at mærke uden at der bruges nogen form for fysisk fastholdelse?

“Jeg har gjort mig umage for at skabe et særligt rum for os i aften, hvor vi kan øve Tantra! Er det ikke fint?” .. siger den ene. Den anden nikker.

At sige ja eller nej og have grænser?

De fleste vil tænke i at skabe- og vedligeholde grænser. At lære at sige “ja” eller “nej” til det, som sker.

Hvis jeg afgrænser mig fra noget, jeg ikke kender eller har erfaret tidligere, hvordan skal jeg så iagttage det?
At se og sanse betyder at “tillade noget at komme ind”.

Ideer er altid perfekte. Ideen om en trekant – både den geometriske slags, og det intime, kropslige, emotionelle og intellektuelle møde imellem tre mennesker, synes i deres beskrivelse og form at være klare og enkle. Naturen af det, som er, rummer imidlertid ingen form. Den må være bevægelse. Form skabes i iagttagerens behov for at genkende, hvad der vil være forandret, som illusionen om, at det er “det samme”.

Derfor findes ingen trekant. Den eksisterer ikke uden “det andet” og altid forskelligt.

På samme måde findes ingen grænser.

At binde ved at betinge og begrunde

De fortællinger, vi fortæller om os selv og hinanden, tjener til at betinge og begrunde, at vi gør som vi gør. De fungerer også som den måde, vi vedligeholder historier om, hvem vi er. De bliver midler til at tildele os selv og hinanden form, der kan stilles overfor hinanden.

I betingelsen lever ingen kærlighed. Altså må vi undersøge andre måder spontant og dog bevidst at bevæge os på en sådan måde, at vi kan bevæge os i integritet.

At passe på det hele

Integritet kan jeg beskrive som at at passe på sig selv. Og findes dette selv uden dig, de andre, og det som er? Når jeg erkender at jeg ingen egen eksistens har uden den aktuelle kontekstuelle situation, med dig, det og alle de andre, vil integritet betyde at bevæge sig så, der passes på det hele…

Hvordan gør vi det tydeligt i de konkrete møder og måder, vi relaterer på?
Hvordan mødes vi i bevægelse i en kontinuerlig undersøgelse og opmærksom iagttagelse af integritet i mødet…

Der findes intet sprog for Integritet

Hvor vidunderligt let ville det ikke være, hvis der fandtes et “sprog” for integritet. Og nej det gør der ikke. Sprog følger regler. De har betydninger, vi skal være enige om, og deres natur er, at de peger på noget andet end sig selv.

Sprog forstås med intellektet. Sprog virker igennem genkendelse og betydning.

Integritet kan og skal ikke betinges, heller ikke af intellektets sprog. Den er udtryk for Naturen af det som er, som kærlighed, lyst, medfølelse er det. De kan ikke forlanges, kræves, købes eller sælges. Ej heller vurderes eller tydes. De er klare som stille rent vand.

Integritet er det, som er – Det levendes væsen er AT leve. Der kan ikke findes nogen anden “grund” til at leve, end AT leve… Kunne vi det, måtte livet betinges af sådan en beskrivelse? Og hvordan da favne det i kærlighed og som det nu engang er og bevæger sig?

Hvad gør vi så, hvis der virkelig ikke findes et sprog for integritet?

At erkende naturen af at binde

Vi må erkende hinsides beskrivelse!
Udvikle den kompetente bevægelighed i krop og sind til at vi handler impulsivt og spontant uden anstrengelse i den direkte erkendelse af det, som bevæges i dette øjeblik ..

Vi kan øve os i at se bindingens natur. Det som igen og igen bremser og får os til at stivne i form.
Øve at være som vand og luft, der ikke kan bindes eller holdes uden at lukke det inde bag tætte grænser og form.

Erfarer, at det er den, som vil holde fast, der binder sig… Tvivler du på det, så se om du kan tage et kys, et blik, et kærtegn, elskov, eller et møde med dig hjem?

Vil du være med til at undersøge det?

Previous Article
Next Article