det handler om sanselighed

Det handler om sanselighed når jeg undgår dig

Det handler om sanselighed. Hvad betyder det? Hvis du som mand vil erfare at kvinder gerne vil mødes med dig, så læs videre her. 😉

“Hvorfor undgår du mig i øvelser med berøring? Jeg kan jo se, at du går i møder med andre!”

Sådan et spørgsmål er i min optik noget af det mest respektløse, man kan sige til et andet menneske.

“Jamen jeg beder jo bare om noget feedback”
.. Hører jeg så, når jeg peger på det.

Ja det gør du. 

Du ønsker at et andet menneske skal diske op med en forklaring. Det betyder på den ene side, at hun skal betinge sin spontane måde at møde mennesker på, og på den anden side opfylde dit behov for at føle dig ok. Det vil du formentlig bruge til, at hun så ikke i fremtiden undgår dig?

Præcis derfor undgår hun dig!!

Du vil have noget fra hende!

Der er noget, du vil have fra hende. Du vil tilfredsstille dig selv med hende. Du gør det til hendes opgave, at du føler dig godt tilpas, og stiller hende til regnskab for, hvis hun i din optik ikke gør det.

Det handler helt grundliggende om, at du møder hende med et krav, om at FÅ noget fra hende. Om ikke andet så en “forklaring”.

Jeg sanser dig som jeg KAN sanse mig

Den eneste måde jeg kan erkende, hvordan jeg berører et andet menneske på, er igennem min egen bevidsthed om, hvordan jeg sanser mig på.
Jeg kan kun berøre/sanse/møde et andet menneske, SOM jeg KAN berøre/sanse/møde mig. Det er ganske enkelt igennem min sanselighed, at jeg erkender alt.

Enhver tanke, ord, begreb, symbol, betydning lærer vi ved at give noget der sanses betydning. Betydningen er ikke andet end en lyd – et navn, vi opfatter i vores øre, den første gang nogen “forklarer os hvad det er”.

Øret opfatter bevægelse i luft (lyden). Ørets sanselighed og evne til at skelne, forbindes på den måde til resten af kroppens sanselighed til det, vi kalder for “forståelse”.

Derfor vil ethvert ord, du hører eller tænker også bevæge dig sanseligt!

Det hele handler om sanselighed!

Det hele handler ganske enkelt om sanselighed!

Det hele hvad?
Om vi føler os godt tilpasse i møder med andre mennesker.

Hvad betyder det så: Sanselighed?
Kan vi være mere eller mindre sanselige?

JA!

Vores sanser virker igennem bevægelse. Jo mere bevægelige de er, jo lettere bevæges de.
Når vores sanser bevæges – bevæges vi også i vores sind. Sind og sanser er et!

En måde at reducere bevægeligheden på, er ved at spænde op i kroppen. Jo større stivhed og spænding der opretholdes, jo færre nuancer opfatter vi, og jo mere stivsindede og unuancerede bliver vi også.

Et meget sanseligt og bevægeligt menneske, vil umiddelbart sanse berøringer fra et anspændt menneske som decideret ubehagelige. Det føles “groft” eller “ufølsomt”. Typisk for hurtigt og for meget.

Nogle gange ser jeg mennesker mødes i det, som kunne kunne blive til en vidunderlig sanselig duet. De kommer bare aldrig i nærheden af det, fordi den ene ikke kan lytte men spoler hurtigt frem til slutningen. Vedkommende er optaget af målet, udbyttet, det vi skal, det han vil have eller give. (same same)

Når det hele handler om sanselighed? Kan det så læres?

Jeg er særligt optaget af sanselighed i denne tid.
Kan det læres?

Nej – det tænker jeg ikke!

Sanselighed skal du og jeg selv opdage. Og det sker ved at blive stille og give afkald på enhver forventning. Hvordan fornemme “dig i mig”, hvis det, jeg sanser, er forventningens pirren i min krop?

At mødes betyder at iagttage hvad der kan opstå af sig selv, uden overhovedet at ville forcere det i en bestemt retning, eller gå ind i mødet med en ide om det, der skal komme ud af det.

Du må iagttage, hvordan du bærer dig ad med at anspænde og lukke? Få øje på at dine forestillinger og fortællinger om det, som er, ikke kan være det som er..

Der kommer INTET ud af sanselige møder… De vil ikke noget.
De fødes og dør af sig selv. De lever!
Det er lystens, kærligheden og livets væsen.

Det er på en gang det mest sårbare og kraftfulde, jeg kender.

Kom og undersøg det sammen med os

Previous Article
Next Article