Driften

Driften og den spontane tiltrækning er hellig

Driften og den seksuelle forening mellem to mennesker, en mand og en kvinde, er forudsætningen for at du og jeg eksisterer. Den er det mest basale udtryk for vores natur, eller på “naturen af det levende” i det hele taget.

Den stærkeste drift kalder jeg for overlevelsesimpulsen. Kroppen og med den sindet er indrettet sådan, at den gør alt, hvad den kan, for at forblive i live så længe som muligt. Det er principielt umuligt at slå sig selv ihjel ved at holde vejret længe nok. På et tidspunkt besvimer vi, og så begynder vejrtrækningen af sig selv igen.

Overlevelse rækker ud over det, vi kalder for vores “eget liv”. Livet er upersonligt og tidløst, forstået på den måde at livet opretholder sig selv i alle mulige forskellige udtryk, så længe betingelserne for det er til stede her på jorden.

Det betyder at overlevelsesimpulsen rækker ud over det enkelte menneskes liv og videre til de næste generationer. Det er måske derfor at impulsen og driften til at forplante sig er så voldsom hos alt levende?

Da alt levende lever af at spise noget andet levende, skaber livet – i sig selv igennem forplantning, en stor og nødvendig omsætning af liv på jorden.

Denne omsætning igennem forplantning er på den ene side det, som både driver den enkelte af os, og det, som driver livet som sådan. Det gør det måske til det allervæsentligste, hvis vi iagttage “naturen af det, som er” – At se “den”.

Hvis vi vil kontrollere det levende, skal vi binde driften!

Hvis vi vil kontrollere noget levende, så behøver vi blot at styre forplantningen og driften dertil. Det har været grundlaget for at skabe landbruget, og med det stort set alle nuværende kulturer og samfund på jorden. Derfor har også alle religioner tydelige krav, forventninger og regler til hvilken betydning seksualitet må have.

Da Columbus med besætning ankom til Amerika i 1492, stødte de på forskellige indfødte folk. Hos dem mødte de kulturelle normer og praksisser som adskilte sig markant fra de europæiske.

Blandt disse forskelle var indstillingen til seksualitet. Kvinderne de mødte, elskede med naturlighed og åbenhed, de som faldt i deres smag.

Det stod naturligvis i stærk kontrast til de restriktive og tabubelagte holdninger til seksualitet, der prægede det europæiske samfund i renæssancen vel især påvirket af kristendommens doktriner.

Landbruget og skammen – som gjorde naturen til en fjende

I de samfund, der er rundet af landbrug opstår der religioner, hvor seksualitet forbindes med skam. Skammen skabes ved at gøre den spontane lidenskab og seksuelle tiltrækning til noget som er forkert : En synd! .. Der vil stille sig i vejen for at opnå et lykkeligt liv både her og efter døden. Ordet “synd” – peger på “at gå fejl af målet”. Tænk bare på at “Djævelen” sættes lig med fri seksualitet!

Seksuel tiltrækning er natur. Uden den ville ingen hunner vælge hanner, og hannerne ville ikke gide at bringe sig i valgklasse. Uden den voldsomme seksuelle drift, ville livet og det levende ophøre!

Antropologisk forskning har senere vist, at seksualitet i Jæger/samler kulturer anses for at være en naturlig og integreret del af livet, der ikke adskilles fra andre aspekter af den sociale og spirituelle omgang med hinanden.
I sådanne samfund elskes der frit og legende, uden at det bindes op på pligt.

Driften ses som lige så naturlig som at samtale, spise og drikke. Som en fundamental kvalitet af virkeligheden selv. Det, som binder livet sammen, og et udtryk for enhed og forbindelse.

På den måde får den også en spirituel – og udogmatisk – dimension. At elske med hinanden, er udtryk for vores Natur.

Driften er kilden til livet

Seksualitet og driften fejres som en kilde til liv, fornøjelse og en vigtig del af måden der relateres til hinanden på. Den er hellig som en ren sprudlende kilde med klart velsmagende vand. Hellig som en saftig våd Yoni og en strunk stav.

Med al sandsynlighed stammer det, som senere bliver til “Tantrisk praksis”, oprindeligt fra kulturer fra FØR landbrugets indførelse. I takt med at kampen imod naturen tager til, og landbrugets kontrol tager over: Bliver fejringen af seksualiteten gjort “rituel og symbolsk”.

Den “højeste spiritualitet” bliver da forbundet med at give afkald på denne naturlige impuls. Cølibatet som den ultimative kontrol af det spontane seksuelle begær, bliver gjort helligt.

For de mennesker, som ikke “magter afholdenheden” – bliver seksualiteten lagt i meget snævre bånd. Frem for alt er kvindens ret til spontant og frit at vælge mænd, ganske enkelt gjort forbudt!

Det helt grundliggende Natur-princip for forplantningen bliver på den måde lagt i lænker!

Når moderne Tantra vil kontrollere driften

Jeg genfinder både skammen og dogmatikken i det meste moderne “tantra”.
Der tales om at elske efter at have transcenderet begæret.

Om at “holde sin egen seksualitet ude af “Tantra-massage-møder”, hvor den ene berører den anden over hele kroppen uden undtagelse.

Når mennesker søger at ændre det naturlige til noget kunstig, bliver det grimt.

En blomst af plastik, visner aldrig, sætter ingen frø, dufter i givet fald kun at industrielt produceret kemi, og er, også når den kasseres, giftig for det meste levende.

Spontan tiltrækning og driften, som søges tæmmet og lagt under kontrol, bliver dermed gjort lige så grimt.
Tantra seminarer bliver under dække af at være spirituelle, til muligheder for “at komme til at røre ved hinanden” UDEN at lade det naturlige leve. Det bliver også grimt.

En hund i snor, bliver stresset og enten apatisk eller bidsk.
Det vanvittige er, at hvis den har stået længe nok bundet, kan den føle sig angst, når den sættes fri. Den er kommet til at tro på, at det er båndet som skaber tryghed, og ikke det, at den er født bevægelig og spontan.

Vi øver at elske

På Mahamudrainstitut fejrer vi elskoven som det naturligste der findes. Efter så mange år under strenge regler, mangler mange mennesker et sprog for at kunne bevæge sig seksuelt i integritet.

Det øver vi sammen.

Vi iagttager og undersøger denne helt vidunderlige naturlige drift og tiltrækning. Ser og anerkender, hvor forskellige udtryk den kan antage… UDEN at skulle noget som helst.

Frem for alt vender vi tilbage til det oprindelige: Det er det kvindelige, som inviterer manden. …Og hun vil ikke bindes!

Previous Article
Next Article