elsk din næste

Elsk din næste, som du elsker dig selv.

“Elsk din næste, som du elsker dig selv” kan i nogle situationer i livet være svært af forstå. Måske fordi det netop ikke skal forstås men erkendes? Dvs. erfares i gennem praksis.

Når et menneske irriteres over mig, så voldsomt, at han ønsker “at fjerne mig fra jorden overflade, eller sørge for “at der ikke er plads til mig i den nye verdensorden”, så er det et fantastisk eksempel på en af de helt centrale invitationer i de klassiske Tantras:

“Elsk din næste, som du elsker dig selv!”

Nogle vil nu tro, at det budskab kommer fra det Nye Testamente? Der står det også, og det har rødder meget langt tilbage. Jeg kunne også skrive:

“Som, jeg anerkender mig, anerkendes du”
..

Hvad der menes er at dette menneske, som du betragter som noget “andet end dig”, i virkeligheden er i dig?

Det er ganske enkelt der, vedkommende erfares – som mig

Harmdirrende vrede og aggression, vendt mod denne “formastelige person” – bliver til vrede og aggression rettet imod ham selv. Jo mere vrede, der skabes imod vedkommende, jo mere uudholdeligt bliver det at “have ham der Jesper derinde”! …

Det kaldes også for en “ond spiral”. Den, som irriteres, kan ganske enkelt ikke finde en måde at være i sig selv på, med “mig i sig”, på en sådan måde at han føler sig godt tilpas.

Det er på samme måde jalousi fungerer.

Jeg berører mig/dig som jeg berører dig/mig

Deraf kommer udtrykket: “Elsk din næste, som du elsker dig selv.” .. Jeg berører mig, i mødet med dig. i erkendelsen af, at du er der, i min erkendelse af dig.

Jeg favner dig, som jeg kan favne mig, med dig i mig.

Et menneske som har svært ved at kunne lide sig selv, vil ikke havde det let med at lide andre mennesker. At lide mig, betyder vel at bedømme mig. Måle sig op imod en målestok, som indeholder fortællinger om rare mennesker?

De klassiske Tantras invitere ikke til et lide eller ikke lide. Elsk din næste, som du elsker dig selv – har intet med at “kunne lide” at gøre.

“Elsk din næste, som du elsker dig selv” en invitation til at anerkende og ikke til accept

At elske handler om at anerkende: At Iagttage – hinsides bedømmelse. Al iagttagelse sker igennem bevægelse. Iagttagelse er bevægelse.

En måde at bevæge sig på, er ved at fortælle historier. Når de genfortælles igen og igen, reduceres bevægeligheden i mig. Historien om dig om mig kan ikke være sande. Jesper er ikke navnet “Jesper”. Navnet bruges udelukkende til at gøre mig opmærksom på “mit selv”.

Ser jeg, at det gælder alle fortællinger. Også de om dig – og det menneske, som f.eks. helst ser mig død eller hårdt straffet – så bliver der blot iagttagelse tilbage.

Ved at ændre på, hvordan jeg bevæger mig, vil den bevægelse i mig der sker, ved at du erkendes der, forandres. Når måden jeg bevæger mig på forandres, ændres iagttagelsen også.

Jeg kan dermed kontinuerligt undersøge, hvordan jeg i møder med hvem som helst, kan bevæge mig og have dem i mig anerkendende… Og nej ikke nødvendigvis i accept, men “hinsides accept”.

Kom til vores skønne sommercamp 2022... i første uge af august. Dejlige møder, samtaler, krop, sanselighed, bevægelse, iagttagelse, natur, sommer og refleksioner om Tantra.

Previous Article
Next Article