hvad er krop

Hvad er krop? Aftengruppe onsdage

Hvad er krop? Lyder titlen på en fantastisk bog, skrevet af Gunn Engelsrud. Som mangeårig professor ved universitetet i helsefag på Oslo Universitet, og med en solid baggrund i Dans, fysiologi, bevægelse og psykomotorisk fysioterapi, samler hun i “Hvad er krop” forskning omkring vores forståelse af kroppen: Personligt, socialt, kulturelt, filosofisk og sociologisk.

Den var og er til stadighed kilde til inspiration for mig. Igennem mit årelange virke som vært for seminarer, har jeg altid set krop og sind som et.

Hvad er krop? Hvis du vil træne din krop, må du træne dit sind!

Hvis jeg vil træne min krop, må jeg bevæge mit sind. Vil jeg øge bevægelseskompetencen i sindet, må jeg udvide kroppens bevægelsesrepertoire.

De fleste tillægger måske hjernen en funktion som at være “den der bestemmer”? Måske giver det meget mere mening at se den som en “muskel”, der skal holdes bevægelig hele livet?

Alle kender til både følelsen og de kropslige fornemmelser af f.eks. at “have sex på hjernen” eller når “tanker kværner rundt i hovedet”. Tanker kan i den grad tilsyneladende fastholde os i bevægelsesmønstre og adfærd? Angst for at falde, for smerte, at præstere, at møde nye mennesker er fuldstændigt forbundet med vores kropsbevidsthed og evne til afspændt at åbne og lukke uden anstrengelse.

Kroppen som processuel og relationel

Maurice Merleau-Ponty skriver om den “levende krop” og hvordan vores erfaring af at eksistere i verden, først og fremmest er noget, vi gør igennem vores krop. At leve er krop. Verden både sanses, erkendes og forstås igennem krop.

Hvert eneste ord, betydning, tegn, og symbol som bruges i tale, på skrift og i tanke – er lært igennem en emotionel kropslig erfaring. Måden jeg bevæger og sanser på, spejles i sindets/intellektets måde at tænke og føle på.

Vores krop fungerer “processuelt og relationelt”. I den opdager og lærer vi “hvordan”.. I modsætning til blot at lære, hvad noget “er”!

Hvad er krop? og Tantra/Zen

I Zen – som har sine rødder solidt plantet i de klassiske Tantras – får såvel krop og sind en samtidig og lige vigtig betydning på praksis. Zen inviterer til at “erkende hvordan” .. og inviterer til at iagttage “naturen af det som er” igennem kropslig praksis. Lige fra at sidde “ZaZen” “på puden” i meditation, – til bueskydning, dans, kampkunst, at gøre rent, lave mad, kalligrafere og praktisere alle mulige håndværk.

Fælles for det hele er, at den enkelte af os aktivt opdager, hvordan vi kun kan lære vores krop at kende, ved at leve og bevæge også sammen med andre mennesker og dyr. Vi mærker både “os selv” og andre igennem måden vi formår at erkende “dem i os” kropsligt set.

Sameksistens er et grundvilkår og vi synes både at være sammenvævede med hinanden og kunne adskille os fra hinanden? Samtidig er det som om vi mødes om noget, der er “større” end vores egen krop? Vi genkender os igennem noget, der opleves som fælles…

Hvad er krop? Og bevidsthed om kontakt

Bevidsthed om krop er ganske enkelt et eksistentielt grundlag for også at bevidstgøre kontakten mennesker imellem, og i møder med alt andet levende.

At føle sig tiltrukket eller frastødt beror på, om der umiddelbart kropsligt sanses eller kan opstå rum for samtidig fælles bevægelse, takt, tempo og rytme. Vi “tænder” ganske enkelt på krop og synlig bevægelses-æstetik og -kompetence.

En ny måde at praktisere “Tantra” på?

På Mahamudrainstitut inviterer vi nu til en “ny måde” at praktisere Tantra på i aftengrupper.
Over 6 onsdage fra januar og frem mødes vi under overskriften: “Hvad er krop?”.

Vi vil undersøge sind og krop relationelt i mødet med “os selv” og “med andre”. Alt sammen igennem bevidst iagttagende praksis.

Vi vil veksle undervejs imellem at være påklædte i tøj, der egner sig til at bevæge sig i, og at være afklædte. Vi ved af mange års erfaring, at det at bevæge “den nøgne krop” sammen, åbner for helt andre muligheder for at undersøge spørgsmålet: “Hvad er krop?”

Praktiske oplysninger til Aftengruppen: Hvad er krop?

Aftengruppen er åben for alle, som interesserer sig for sind og krop.

Aftengruppen ledes af Mads Jesper Løye Hejl og Karin Wagner.

Vi optager efter en indledende samtale. Ved endelig tilmelding modtager du praktisk info.
1800 kr. for deltagelse i en halvårig gruppe betalt forud

Gruppen mødes en onsdag en gang månedligt kl. 18.30 til 21.30

Sted: Abildgaard, Nølev Byvej 36, 8300 Nølev

Tilmelding på mail til Mads Jesper: jesperhejl(at)me.com. Erstat “(at)” med @ når du skriver til mailadressen……….med oplysning om fulde navn og adresse, og efterfølgende telefonsamtale. 
Du kan også ringe og høre mere på telefon 20214915.

Datoer:

Aftengruppe Hvad er krop? 2023.

1 halvår
kl. 18.30 til 21.30

11.01.
08.02.
15.03.
19.04.
24.05.
14.06.

2 halvår
kl. 18.30 til 21.30

16.08.
13.09.
18.10.
15.11.
06.12