tiltrække

Hvem vil ikke gerne tiltrække

At tiltrække nogen er udtryk for et livsnødvendigt princip i alt levende. Hvem vil ikke gerne føle sig tiltrækkende? Hvad betyder det at tiltrække og hvordan fungerer det?

Jeg holder af at bevæge mig i Naturen. Når jeg er i Baden-Baden bliver det til daglige ture langs Rhinen eller op ad de smukke bjerge. I Danmark er den meget store have omkring Abildgaard og den nærliggende strand et vidunderligt sted at følge årstidernes skiften og livets mangfoldighed i stort og småt.

Tantra har som systemteorien sit afsæt i mødet med “det, som er”. I Zen genfindes den respektfulde omgang med natur og alt liv. Det, vi kender som “økologi” i dag, er et begreb, der er blevet til ud fra et systemisk perspektiv.

Jeg er natur

Jeg selv – min krop og dens “væren i verden” bevæges og bevæger sig fuldstændigt som denne natur. “Jeg” ER natur – og kan f.eks. beskrives som “et økologisk system”. Det er på den måde meget spændende af spejle sig i naturen, og ad den vej få øje på sammenhænge, der også må gælde for mig.

I stille øjeblikke funderer jeg over, at ALT i mig spejler kosmos. Den måde som kroppen – ned til sin mindste bevægelse, viberation og bestanddel – fungerer på, matcher universets principper i sine dele og helheder.

Vil blomsterne tiltrække bierne ?

Rhinens bredder og skrænter er kendetegnet af et varieret planteliv. Vild Thymian, -kongelys, og 100 vis af forskellige urter vokser i frodigt i symbiose med et varieret hav af insekter og større dyr.

Når, jeg iagttager, hvordan disse blomstrende planter åbner deres kronblade for besøg af sommerfugle, bier og svirrefluer, er den første tanke: “at de vil tiltrække insekterne”, og ved nærmere eftertanke og blik ser jeg, at det forholder sig anderledes?

Insekterne tiltrækkes ikke af blomsterne og urterne anstrenger sig ikke for det. De “passer” simpelthen sammen. De lever i symbiose. De er hinandens livsgrundlag.

Der investeres tid og kræfter i at være tiltrækkende

Vi benytter fortællingen om “at tiltrække nogen” meget flittigt i vores samfund. Mænd og kvinder er optaget af at være “tiltrækkende” og investerer megen tid og mange kræfter i det.

Virksomheder bestræber sig på at tiltrække kunder, og anvender den fortælling til at legitimere at der bruges penge på dyr markedsføring. Tilbud og kampagner og alle mulige krumspring gøres for at fremstå så attraktive som mulige.

Når der laves naturfilm, beskriver fortælleren typisk om at dyrene tiltrækkes af hinanden.

“Loven” om tiltrækning?

Også i Tantra anvendes dette narrativ flittigt. Der er sågar formuleret en “lov”: “Loven om tiltrækning” – der naturligvis ikke er nogen “Lov”. – Ingen får en bøde for ikke at overholde den. Den udtrykker blot nogens bedømmelse og beskrivelse at sammenhænge, de mener at se – og som påføres autoritet ved at blive kaldt for “en lov”.

Kvinden og manden

Når jeg betragter manden og kvinden som køn, ser jeg flere ligheder end forskelle. Det meste af vores fysiologi matcher simpelthen. De forskelle der er, udtrykker forskelle i funktion. Det kvindelige kan føde børn, manden leverer sæden. Vores kønsdele “passer” vidunderlig sammen, og vi har evolutionært udviklet os med hinanden på en sådan måde, at vi også lever symbiotisk i det samme miljø.

Vi søger hinandens kontakt

ALT i os har udviklet sig til, at vi søger hinandens kontakt. Sjovt nok er der i den naturlige udvikling intet, der taler for, at vi finder sammen “to og to”. Evolutionært er det meget mere sikkert at leve i grupper, hvor alle tager ansvar for børnene. Når alle mænd i en gruppe simpelthen betragtes som en “far” – vil f.eks. ingen børn kunne miste “sin far” under en jagt.

Fysiologisk set viser nyere forskning også at kvindens Yoni er udviklet til at sortere sæd, og at hun på den måde naturligt vil parre sig med – og føde børn fra forskellige mænd. Derved øger hun variationen og robustheden i sit afkom. Ideologiske og religiøse normer har gjort sig umage for at blokere dette mest muligt.

Tantra-bevægelser og kønsidentitet

Vores seksuelle natur følger således et mangfoldigheds-princip og IKKE et tosomheds-princip. Det sidste er skabt igennem kultur – som vil undertrykke natur.

Den samme kultur producerer “skønhedsidealer”. Dvs. forbilleder og beskrivelser af den “ideale (sex)partner”. Her er den populære “tantra-bevægelse” ikke nogen undtagelse:

Om jeg nogen steder møder klare forventninger og betingelser til “køns-identitet” – så er det der.

En tantra peger ganske ofte på, at psykologisk lidelse er forbundet med at ville “være” en historie eller ide – dvs. en “nogen” i kraft af “noget” eller “nogen andre/anden”. At det er lidelsesfyldt skyldes, at INGEN kan VÆRE en historie, men højest fortælle en. Og forfatteren til en roman ER jo ikke sin roman? I så fald kunne han/hun ikke skrive den.

Hvad gør denne historie om, “at jeg skal være tiltrækkende” … eller, at jeg “IKKE er tiltrækkende nok” ved os? Den fører ind i ambition, spænding, kontrol, angst og lidelse.

Forestillinger stiller sig i vejen for at mødes i naturlig symbiose

Men” .. ville nogen indvende. “Jeg vil jo gerne have kontakt til kvinder/mænd eller finde en partner”.

Det, tænker jeg, er helt naturligt. Vi går til uden at blive set. At blive anerkendt – dvs. set – betragter jeg som et af de mest grundliggende forudsætninger for at leve.

Mit budskab er, at hvis vi ses i vores stræben efter at leve op til et ideal for at tiltrække et menneske, der skal leve op til en anden forestilling – i stedet for rent faktisk at være, som vi naturligt er, så gør vi det meget sværere at mødes i naturlig symbiose.

Det kan være at ideerne “passer” sammen. De gør de typisk, da de udspringer af den samme kultur. Og ideerne udtrykker ren illusion.

Naturen plejer sig

Blot for at jeg ikke misforstås. Jeg skriver ikke om “at lade stå til” med sig selv, men om at være sig i sin naturlighed. Alle dyr er meget omhyggelige med f.eks. at pleje sig selv og holde sig sunde, bevægelige, adrætte, og rene.

At VÆRE der – åben og i afspændt lyst. Det er det, blomsterne gør. Det er det, jeg ser overalt i naturen.

Når jeg åbner mig – som jeg er – og ikke som i en “rolle hvor jeg skal tiltrække en anden skuespiller” – så vil de mænd og kvinder, der “passer” – af sig selv søge min nærhed.

Jeg behøver ikke at “tiltrække nogen” – Jeg skal blot være synlig, ville se og ses – som jeg er.

 

Læs om vores års-forløb i Mahamudra tantra massage, Cupisofi og elskovskunst

Previous Article
Next Article