kommunikation

Kommunikation er grundlaget for parring

Alt hvad, du og jeg gør, virker som kommunikation.
Det deler vi ganske enkelt med alt levende. Vi skaber udtryk og kan på den måde gøre indtryk.

Hvad er det, vi kommunikerer?
Enten: “Spis mig” eller “spis mig ikke”.

For mange planter og træer er det helt afgørende, at de bliver spist af nogle helt bestemte levende væsener. På den måde kan de føre den specifikke måde, de er levende på, videre til næste generation.

Samtidig er det lige så vigtigt, at de forhindrer, at de spises af nogen, som gør det umuligt.

De skal med andre ord smage godt for nogen og dårligt for andre.

For dyr vil det også være vigtigt, at være en ubehagelig mundfuld for nogen, og attraktiv for de som enten vil passe på dem, eller parre sig med dem.

Hvis jeg skal koge det ned til sin essens, så er det vigtigste udtryk alt levende formidler, det som skaber mage: At vi kan parre os og føre gener videre..

Prøv engang at se alt det, du og jeg er, som kommunikation:
Bevægelse der bevæger!

Så bliver det meget nærliggende at spørge:

Bevæger hvordan? ..

Hvordan bevæger du og jeg?
Hvordan bevæges andre af dit og mit udtryk?
Hvordan lader jeg mig bevæge?

Hvad bevæger hvad?

Kommunikation kommer også til at handle om integritet.

Bevidst erkendelse om dette, ser jeg som den måske vigtigste kompetence, noget menneske kan lære!? Mangfoldigheden i hvordan udtryk kan skabe indtryk.

Det – jeg her beskriver som kommunikation – synes nærmest uendeligt?

Ikke at gøre noget – kan virke som kommunikation

Kan jeg i mødet med noget levende gøre noget, som IKKE kommunikerer?
Nej!
Det betyder, at vi med ordet kommunikation ikke peger på noget, der kan GØRES, men på det som er!
Kommunikation betyder kommer af “sammen”. Det er hverken gøren eller ikke-gøren – men væren?

Selv det: IKKE at gøre noget, kan skabe forstyrrelse og bevæge. Ofte vil det: overhovedet ikke at gøre noget, blive til en forskel, der virkelig gør en stor forskel, hvis vi ellers ville have forventet noget andet?

På den måde vil forventning også virke som kommunikation. Den udtrykkes bevidst eller ubevidst.

Hvordan du:

 • klæder dig,
 • bevæger dig,
 • taler,
 • går og står
 • viser eller skjuler dig,
 • lugter eller dufter
 • smager,
 • holder dig soigneret,
 • plejer dig (overalt),
 • møder andre mennesker
 • omgås naturen og alt levende omkring dig,
 • hviler, sover,
 • spiser,
 • viser omsorg og medfølelse,
 • respekterer,
 • taler om dig selv og andre,
 • smiler, ler eller græder,
 • klager eller føler dig som et offer,
 • glædes og smiler..
 • konflikter

… og, og, og

Ja ALT du og jeg fremtræder som …. virker kommunikerende. Det bevæger og påvirker vores muligheder for at leve et trygt, rart liv.. Og ja ikke mindst som skrevet i overskriften: For at møde mennesker i intimitet, integritet, kærlighed, sanselighed, og evt parring og elskov.

Kan det læres på et “kursus”?

NEJ!

Det kan undersøges i et praksisfællesskab, hvor der er villighed til at se hvordan? … Og ikke mindst til at falde og rejse sig op igen mange gange når noget, vi troede virkede, alligevel ikke gør, som vi forventer!?

Det er sådan, vi lærer: Ved at erfare afvigelser og igennem vedholdende undersøgelse.

Når børn udvikler sig så hurtigt, som de gør, så skyldes det ganske enkelt at de forstyrres mere end voksne.

For at lære, må vi forstyrres eller irriteres. Noget skal være svært og samtidig ønsket.

Der er forskel på at lære og på at “vænne sig til noget”. Du kan vænnes til salt og fedt, og vil så kræve mere af det, når det mangler. Det har du så ikke lært noget som helst af. Du bliver blot afhængig og overvægtig af det.

Sociale medier reducerer mere end nogensinde forstyrrelser, vi kan lære af.

Vi søger ind i virtuelle fællesskaber, hvor vi møder mennesker, som er enige med os.
Vi søger venner, der kan lide det samme som os. Vi stimuleres igennem algoritmer med tilbud, som passer til det, vi “liker” eller som matcher vores andre præferencer.
Vi søger kurser, events og oplevelser, som underholder os. … Det hele minder meget om det med “fedt og salt”. .. måske mere om “fedt og sukker?”

Hvis vi vil udvikle vores intellekt og dermed også den emotionelle og følelsesmæssige kapacitet (Ja du læser rigtigt) .. så må vi lade os forstyrre!

Det kan måske lyde ubehageligt?

At lære lyder ikke ikke af nydelse?

Åh jo!
Fedt, salt og sukker betyder bedøvelse. Når, de mangler, opstår trangen til mere. Sådan fungerer lidelse, afhængighed og binding.

At se, naturen af det, som er – også at erkende lidelsens natur – som en Tantra inviterer til, sker igennem at lære. Det betyder: Vedholdende, villet iagttagelse og undersøgelse.

Det er ikke altid let!

Til gengæld giver det mening hinsides beskrivelse… Bevidst, opmærksom, kontakt i integritet, lyst, frihed, kærlighed, respekt … og ja ind imellem også elskov 😉

Previous Article
Next Article