Kopi eller original?

muslingisand

The new tantra

Søren Kierkegaard tages til indtægt for citatet: “Vi fødes som originaler og dør som kopier”. At arbejde med tantra vil jeg beskrive som en bevægelse imod denne forudsigelse.

For omkring 45 år siden fik tantra bl.a. igennem OSHO´s arbejde en renæssance. “Den nye tantra” blev skabt med et bud på hvordan ældgamle tanker kunne formidles og omsættes af mennesker i en tid, hvor kulturelle grænser udvaskes. Ud af de mange Sannyas som valgte at følge OSHO er der efter hans død opstået et virvar af muligheder og tilbud for at arbejde med mediation, bevægelse, terapi, massage etc.

OSHO´s ide var at hver enkelt skulle finde sin egen vej. “Gør processen simpel og så individuel som muligt” sagde han på et tidspunkt.

Tantra er ikke noget koncept

Tantra er ikke noget “koncept”. Vil der bag ethvert koncept ikke ligge en moral? En ide om hvad der er “rigtigt” og “forkert”? Tantra går ud over moral. Den er amoralsk. Hvis noget eller nogen postulerer at “dette er sandt” eller “dette er forkert”, rummer dette postulat så kærlighed i sig?

Et koncept vil automatisere dig og tage din frihed.

Hvis du kommer på Mahamudrainstituttets seminarer, så inviterer vi dig til at undersøge og udforske sammen med os. Intet af det som du hører eller ser, vil du kunne bruge, som det er. Du må finde din egen vej. At lære en bog udenad, eller kunne kopiere et maleri, som en stor kunstner har malet før, vil ikke give dig forståelse. Du bliver måske intellektuel, og hverken kreativ eller intelligent?

At undre sig handler ikke om at finde svaret i det, som høres eller ses, men om at åbne sig for det, som er – ikke i det ydre – men i det indre….i dig selv!

Lige så længe, du mener at have fundet et svar, eller bare søger efter det, vil du være sanseløs. Du vil intet forstå…

Elskov som kunst

Når jeg beskriver noget af det, som vi gør, med ordene: “Elskovskunst” eller “tantramassage” som kunstart, så er det netop for at pege på, at hver eneste gang vi mødes på lejet, så er det nyt. I kunsten bor det kreative – det skabende – og ligesom du i din meditation kan opleve, at alle lyde du hører opstår ud af intet, således opstår både det skabende og det som skabes ud af det, som ikke er.

Det at reproducere – uanset om kopien ligner, eller afviger – vil gøre dig maskinel. Du ser måske øvelsen og hører ordene? Og det altsammen er bare form og fremtræden. Livets fremtræden er ikke livet selv. Hundens bjæf er ikke hunden, og en kat som lærer sig at gø, vil vedblive med at være en kat, selv hvis den ville optræde med sin kunnen og glemmer at miave.

Kan vi lære at undre os?

Kan det være en læreproces at gøre efter?

Vil lærlingen ikke forsøge at bygge bordet som sin mester, og forventes det ikke af ham? Jo! … og lige så længe han lærer hos sin mester, vil bordet bære mesters navn. Senere vil det vise sig, om han kan glemme enhver metode, form og skrift for at skabe noget ud af intet, som ikke var? …

….Og den dag lærlingen ønsker eller vælger at sætte sit navn på dette nye bord, må deres veje skilles. Lærlingen er blevet mester.

Previous Article
Next Article