kritisk

Kritisk – er du kritisk omkring Tantra Jesper

“Jesper… Når du skriver, så virker det ofte kritisk. Som om du er i opposition til mange af de andre måder, der er at dyrke Tantra på?”

“Haha ja nu kunne jeg så kommentere på, at Tantra ikke kan “dyrkes” ..og det vil jeg lade være med. Finder du det kritisk? Hmm…Når jeg læser invitationer til forskellige tantra kurser og seminarer, så holder jeg dem spontant op imod, det, jeg på den ene side ser som det væsentlige budskab – i hvert fald i det, jeg kalder de klassiske Tantras”. – Og på den anden side, det jeg/vi inviterer til på Mahamudrainstitut”

“Hvad mener du med Klassiske Tantras?”

“Jeg tænker på Zhuangzi, Laotzu, Nagarjuna, Dogen Zenjii, Zen traditioner, Vigyan Bhairavi Tantra, Overleveringer fra de 84 øvrige Mahasiddhas, Saraha, Tilopa. Jeg regner også indirekte Jiddu Khrisnamurtis taler og tekster med, og Bagwan Rajnesh også kaldt for OSHO..
Den sidste – OSHO – præsenterer en Tantra, som er henvendt specifikt til et vestligt publikum. De to Suzukis .. den “gamle” og den “unge..” .. vil jeg også tage med.. Og naturligvis nogle af de nyere Rinpoches f.eks. Khenchen Thrangu “

“Er det Buddhistiske Tantras”?

“ Ikke alene… Jeg ser efter en gennemgående tråd. Invitationer der betegnes med “Tantra” – er også fra før Gautama Buddhas fødsel”

“Hvordan skelner du tantra fra så megen anden spiritualitet?”

“Jeg finder invitationen i en Tantra er meget klar: “Iagttag naturen af det som er!” lyder den. Det er i virkeligheden fantastisk enkelt. Bare iagttag den – uden at ville gøre noget ved den!”

“Det lyder næsten som et videnskabeligt synspunkt?”

“Ja det kan du godt sige. Med den forskel at en Tantra ikke søger “viden” eller “forståelse”. Den søger overhovedet ikke noget andet end at iagttage bevidst opmærksomt. På det ligner den det, jeg kalder for den “systemiske teori og parksis” meget.

“Hvad betyder det? Altså “den systemiske teori”

“Ja den peger på, at intet har eksistens i sig selv, men opstår i en iagttagers bevidsthed ved at der skelnes. Populært og forenklet beskrives det som: At “alt er forbundet eller hænger sammen som bevægelse. En opfattelse der iøvrigt også er gammel, hvor den metaforisk kaldes for “Indras net”

“Hvor har du alle de referencer fra?”

“Det har ganske enkelt interesseret mig længe. Jeg vil sige: Fra siden jeg var teenager, og igennem mange forskellige perspektiver”

“ Du har altså læst om det?”

“Ja stadig fordyber mig stadigvæk i dem. Det synes at være en uudtømmelig kilde til inspiration, og det er egentlig overhovedet ikke det centrale. Jeg har i nu mange år undersøgt det i praksis igennem krop, sind, bevægelse og meditation. Det, som for 40 år siden gik op for mig, var, at vi i “kroppen” har et spejl på hele universet. Den fungerer på samme måde, som alt i naturen gør det. “

“Det forstår jeg ikke! Hvad mener du med det?”

“Den er levende. Alt i du og jeg består af stjernestøv, der holdes sammen igennem bevægelse, så længe det er muligt. Måden, det sker på, følger akkurat de samme principper som alt andet, vi kan finde i universet. En elektron i “mig” og på Saturn eller i en eller anden Galakse, vil med al sandsynlighed bevæge sig på samme måde?”

“Det er lidt vildt at tænke på!”

“Ja ikke? Mere lavpraktisk, så kan vi afprøve og undersøge næsten alt, ved at iagttage os selv nøje, når vi bevæger os. Frem for alt “hvordan” vi bevæger os, hvis det da er “os”, som gør det 😉 ?”

“Er det så Tantra”?

“Haha… en Tantra udtrykker en praksis for sådanne undersøgelser. Der findes og har fandtes utallige forskellige af disse praksis op igennem tiden. De har nogle tydelige fællestræk . Det er det, som gør, at det giver mening at betegne dem alle som “Tantras”.

“Hvad er det for fællestræk ?”

“ Det tydeligste er, som jeg sagde før: At det er en iagttagende praksis. De er med andre ord ikke religiøse, terapeutiske, behandlende, eller baserede på tro eller moral, men nærmere “skeptisk undersøgende”….

“Ah der kommer det med kritisk ind?”

“Ja… Tantrikere er/var ofte ikke spor populære idet de kritisk stillede spørgsmål til al religion, moral, gældende normer og forudantagelser. Det var/er ikke usædvanligt at de blev forfulgt. I øvrigt både kvinder og mænd.”

“Er du populær?”

“Det tænker jeg ikke, at jeg er. Jeg har ikke rigtigt nogensinde bekymret mig om at være populær. Nok nærmere ofte været en som andre følte var på tværs? Det har jeg så heller ikke bekymret mig om .. Jeg er fan af “kærlig venlighed” .. og det betyder ikke “kraftløs venlighed”.

“Tak for snakken Jesper”

“Gerne en anden gang”

Praksis-fællesskab om tantra

Previous Article
Next Article