kvinder som vil elske

Kvinder som vil elske – hvordan?

Vi møder på Mahamudrainstitut mænd og kvinder som vil elske på en anden måde. Kvinder og mænd med ønsket om at gøre noget andet, end de kender.

”Der har været langt imellem snapsene”

.. sagde en kvinde engang til mig, da jeg spurgte hende, hvad der havde ledt hende til en Mahamudra Tantra massage hos mig. Hun fortsatte:

“Jeg vil simpelthen opleve en anden måde at elske på”.

Sådanne udsagn går igen med forskellige ordvalg.

En myte at mænd har mere lyst end kvinder

Noget tilsvarende hører Karin fra mænd, der spørger ind til en Mahamudra tantra massage. Forskellen imellem kønnene er i den henseende blot, at det typisk for kvinderne er forbundet med meget mere blufærdighed og måske også skamfølelse at gøre noget aktivt ved det.

Det er simpelthen en myte at mænd skulle have mere lyst end kvinder. Det forholder sig nærmere omvendt. Når nogen mener at manden er den mest lystne af de to, så hænger det sammen med at “lyst” forveksles med det, “som manden tror, at han har lyst til”.

Kvinder har gennemgående lyst til noget andet…“Lyst” er ikke det, som jeg har lyst til. Hvis jeg har lyst til et stykke agurk, så er lysten i mig ikke “agurk”.

Hvad er lyst?

Ordet “Lyst” beskriver den spontane impuls eller emotion i mig og ikke “måden, den skal tilfredsstilles på”.

At den forskel forveksles giver anledning til megen lidelse i min optik.

“Hvorfor har du aldrig lyst?” spørger han .. Hun “har” ikke lyst. Hun er den. Hun “har” ikke lyst til det, som han har lyst til.

“Lyst” er det, vi er. Denne kontinuerlige universelle impuls eller livskraft til at skabe sig selv af sig selv…

“Lyst” er det, vi er

For kvinden bobler den på et tidspunkt i livet over som impulsen til at få børn. Den får plads i omsorgen for, at de modnes og vokser op i trygge gode rammer. Børn dannes af og i hendes krop.

Manden vil have ud, kvinden sanse det inderlige

Manden er generelt optaget af “at få noget ud” ..af noget.

Kvinden vil mærke noget “inderligt” – bevægelsen ind. Vel at mærke ikke at noget “trænger ind” eller føles “påtrængende”, men at hun føler sig inviteret så trygt at hun af-sig-selv – altså “I” lyst – åbner af sig selv.

Der er en verden til forskel på at sende noget ud og at skulle tage noget ind.

Det, jeg omslutter og tager ind i mig bliver til mig!
Derfor er der en meget større påpasselighed og opmærksomhed forbundet med at “tage ind” end med at “sende ud”.

Hvis jeg spiser en portion havregryn, så vil næringen i disse havregryn blive til nye celler i mig. Jeg og du er, hvad vi har spist og har taget ind igennem livet.

Kvinders lyst i parforhold

Denne forskel imellem mænd og kvinder kunne forlede til at tro, at kvinders lyst til elskov trives bedst i et parforhold? At hun allerhelst vil tage den samme mand ind hele sit liv?
Den tanke er lige så absurd som at tro, at noget menneske vil føle sig mest tryg ved at spise den samme mad hele livet?

Nej det handler simpelthen om, hvordan hun vil elske og mødes.

Hvor, vi tager noget ind, går vi i opmærksom, bevidst “kontakt”. Vi forbinder os med det. Ingen putter noget i munden eller nogen andre steder hen uden med alle sine sanser at forvisse sig om, at det er trygt og sikkert.

Helt anderledes forholder det sig, når vi sender noget ud. Der får vi en fornemmelse af, at vi slipper kontakt. Vi afleverer noget. Frigør os fra…

At vi så kun kan slippe noget, vi først har taget ind, hører også med til fortællingen.

Det spejles i elskoven

Det er min oplevelse at det meste af ovenstående genkendes af de fleste kvinder og mænd jeg taler med. Naturligvis tegner jeg det her skarpt op og generaliserer.
Frem for at skrive om “mænd” og “kvinder” – kunne jeg også knytte det til “det maskuline” eller det “feminine” i os.

Et er, at det genkendes, noget helt andet om det spejles i den elskov, vi mødes i!

Hvordan skulle det også kunne det? De fleste mennesker har ikke aktivt fordybet sig i kunsten at lære at elske.

De har mødt mennesker på sin vej – og for kvinders vedkommende meget ofte mænd – der var ivrige efter at give dem noget – både “kys, stav og orgasme”. Måske havde de en ide om, at de lige skulle “gøre hende parat” først…

Kort sagt: Det som måske er noget af det vigtigste for vores sociale liv: Evnen til at forbinde os med hinanden på en sådan måde, at vi erfarer nærvær, intimitet og kontakt – er blevet overladt til tilfældigheder og vores ungdoms “fumlen rundt”.

Mange skal nå modenhed, før de aktivt vil ændre på det.

Mænd og kvinder som vil elske på en anden måde

Det er det, vi gør på Mahamudrainstitut. Igennem Mahamudra tantra massager, kurser og seminarer. Vi undersøger, træner og øver kunsten at elske og åbne rum for intimitet.

Mindfull elskov” kunne vi kalde det. Mindfulness handler ikke om teknik – som jeg ofte læser , men om at se. At anerkende det, som er – som det er.

Vi forbinder os i intimitet som mænd og kvinder ved både at tage ind og sende ud.
At åbne og lukke spontant, opmærksomt sansende, naturligt og uden anstrengelse
Der er intet skamfuldt ved at ville opleve at elske på en anden måde. Det er måske uvant og på alle måder trygt.

Vi mødes med mænd og kvinder, som vil opleve en anden måde at elske på.

Mahamudra Tantramassage for kvinder

Mahamudra Tantramassage for mænd

Cupisofi og elskovskunst et forandrende og kvalificerende forløb

Previous Article
Next Article