Rød Tantra

Rød Tantra eller hvid – venstre eller højre hånd?

Rød tantra eller hvid tantra? “Venstre hånds Tantra” eller “Højre hånds Tantra?” Hedder det bare “Tantra” eller tales der om flere Tantra´s?

Jeg benytter konsekvent formen “en Tantra” frem for den ellers ubestemte form “Tantra”. Forleden spurgte en mand mig om der da findes “flere tantra´s”? Og mit svar er “ja”.

Rød Tantra og OSHO

En tantra udtrykker en invitation til at “udvide bevidstheden til frihed”. Af disse findes der mange forskellige slags og forskellige traditioner, de er rundet af.

At “Tantra” i slutningen af halvfjerdserne begyndte at blive kendt i Vesten skyldes Bhagwan eller OSHO. Han inviterede til workshops i Poona, hvor seksualitet i henhold til den old-indiske Tantra, blev æret som en vej til oplysning.
OSHO pegede bl.a. på seksuel impuls og kropslig afspændt sanselighed som det, der kan åbne for bevidst, opmærksom kontakt til livet og dets natur.

Efterfølgende tog europæiske og nord-amerikanske deltagere disse tanker og praksis med sig hjem.

Rød tantra og farvel til puritanisme

OSHO´s invitation gik helt utvetydigt på at sætte krop og sind fri af såvel puritanisme og en streng krops-fjentlig moral.

Han lænede sig op af den klassiske Oldindiske Tantra som er både poly-amorøs og inkluderer blandingen af kropssafter. Den er uden samfundsmæssig eller religiøs moral og uafhængig af status, ophav, etnicitet, formue og alder. Den er åben for alle. I den findes der ingen hindringer for den seksuelle interaktion, ligesom den ikke begrænses af- eller til bestemte personlige relationer.

Den betegnes gerne som “Rød Tantra” eller “venstre hånds Tantra”

Hvid tantra – aseksuel

For særligt det Nord-amerikanske kristent-jødisk-religiøse samfund var dette for stor en mundfuld. Derfor udvikledes her en a-seksuel form beskrevet som “hvid- eller højre-hånds Tantra”.

Seksualitet blev afgrænset til at skulle foregå i ægteskabelige rammer – og “kærlighed” til noget, som betinges imellem “to”.

Denne tilgang til Tantra, der knytter an til den Hinduistiske tradition, ser kroppen som en hindring for spirituel udvikling – i overensstemmelse med den kristne tradition.

Disse lagde sig gerne op ad Madame Blavatsky´s tanker om moral. Understøttet af angsten for at blive smittet med HIV og under indflydelse af “neo-shamanisme” passede denne holdning fortrinligt til det puritanske og kropsforskrækkede Nord-Amerikanske samfund.

I øvrigt også til klare fordomme overfor homoseksualitet, race og “ren og uren seksualitet”. I samme åndedrag også særlige forventninger til hvad f.eks. “rigtig maskulinitet” eller “kvindelighed” er, og hvordan den vurderes og bedst udtrykkes.

Rød Tantra med seksuel forening

Med andre ord kan der indenfor “Tantra” skelnes imellem på den ene side den traditionelle “røde” Tantra med seksuel forening og det, som nogle vil betegne som “amoralitet”, og på den anden side en “hvid Tantra” der er renset for sex og forbundet med bindende moral.

Tantra som etikette der tiltrækker

Da “Tantra” i dag generelt i den almindelige opfattelse associeres med sex, tjener det også som en attraktiv etikette, der klæbes på markedsføringen og salg af alle mulige former for “healing” og “spirituel udvikling”.

Det kan gøre det vanskeligt umiddelbart at erkende, hvad der reelt tilbydes? Dette forstærkes af, at det ofte er meget sparsomt med henvisninger til baggrund, grundlag eller bagvedliggende antagelser i disse mange tilbud.

Dertil kommer, at der i den “hvide Tantra” tales meget om følelser, sanselighed, relationer og ikke mindst rigtigt meget om “kærlighed, sjæle og hjerter”.

Klarhed

Er det vigtigt med denne skelnen?

For mig er det vigtig med klarhed. Det er, som hvis jeg interesserer mig for vegetarisk kost, og nogen siger til mig: “Jeg tilbyder også grøntsager!”… Så vil jeg gerne vide hvilke grøntsager det er, hvor de kommer fra, hvordan de dyrkes, og om der er noget særligt forbundet med at spise dem”?

Cupisofi og elskovskunst

Previous Article
Next Article