undervise i elskov

Seksuelt

Befri sig selv seksuelt

At befri sig selv seksuelt er måske den største tjeneste, noget menneske kan gøre for sig selv?

Hvad betyder det?

At gøre lige hvad jeg har lyst til? At kaste mig ud i et liv med mange sex partnere? At udleve alle de fantasier jeg har haft igennem tiden? At finde “min” seksualitet og stå ved om jeg nu er hetero, bøsse, lesbisk, “mono” eller “poly”?

Ingen af delene.

Seksuel befrielse betyder IKKE at blive mere optaget af “sin” seksualitet, men at få kontakt til lyst og kærlighed.

At slippe historierne

En gang for alle at slippe alle de historier, fortællinger og oplevede begrænsninger der stilles i vejen for at leve et liv i frihed. At erfare hvilken kraft der ligger i at sætte impulsen i sig fri. At løsne spændebåndet om brystkasse og mave.

Ikke skulle “være nogen”

At få øje på at livet ikke er at være nogen, blive nogen eller opnå noget som helst, men at alle disse ambitioner stiller sig i vejen for kontakt til frihed.

Bevægelse

At erfare hvordan intellektet på een gang fuldstændigt forunderligt magisk inviterer hver eneste celle i vores kroppe ind i bevægelse, og samtidig selv ikke tænker en tanke uden at være stimuleret af, at der sanses. At intet sanses uden det der er “omkring” sig, og at det derfor bliver illusorisk at mene sig adskilt fra verden i noget “indre” og “ydre”?

Åbne og lukke

Se, at livet ikke handler om at være hverken “åben” eller “lukket”, men om at kunne åbne og lukke fuldstændigt ubesværet hinsides nogen begrundelse, som altid vil betinge og udtrykke et forbehold.

At dette: Åbne og lukke udtrykker en “puls”, rytme eller cyklus i alt liv, ja i al eksistens?

Jeg er hverken tragedie eller eventyr

At befri sig selv seksuelt er at opdage, at det, som jeg kalder for “jeg”, ikke kan fastholdes bare et sekund som andet end en historie. Om det så er en tragedie eller et eventyr der fortælles. “Jeg” er bevægelse. Bevæges og bevæger, og med det, alt som er…

At ikke en eneste fortælling kan være sand som andet end en fortælling. En vind i et tomt rum, der for et øjeblik forstyrrer opmærksomheden og inviterer ind i fokus og identifikation.

Vokser ud af jorden

At få fat i sin rod, og opdage, at jeg ikke er “sat” på jorden med en eller anden mission, men ER jorden. Vokser ud af den, som den ånder ud af universet, og alt hvad der er.

Et orgie af forplantning og død

At hver eneste celle (i mig) og overalt omkring mig, lever igennem sin formering og død, som et orgie af forplantning, lyst, tiltrækning og frastødning. Som et stort “system” af gensidig fælles interaktion, hvor den mindste bevægelse bevæger alt.

Kontakt til lyst og kærlighed

At befri sig selv seksuelt og åbne for kontakten til lyst og kærlighed, er som at tage låget af den vulkan, og erfare hvordan glødende lava vælter ud i overensstemmelse med sin natur.

Vulkan

Det er voldsomt, vidunderligt og overvældende.
Det er vulkaner!
Og de går altid i udbrud på et upassende tidspunkt og på upassende vis.

<3 Mads Jesper

Previous Article
Next Article