sort og hvidt

Sort og hvidt eller uendelige refleksioner af lys

Er du klar over, at sort og hvidt ikke regnes som farver? De er heller ikke hinandens modsætninger.

Det, vi opfatter som “en farve” er ikke andet end reflekteret lys. Forskellige måder lys reflekteres på, får os til at se forskellige farver.

Dvs. farven afhænger både af lyset, overfladen det reflekteres af, og den iagttager som opfatter og bedømmer det som en farve.

Sort og hvidt er ikke farver

Fuldstændigt sort, er et udtryk for, at der ikke reflekteres lys overhovedet.
Fuldstændigt hvid reflekterer alle farver.

Der findes dog ikke noget, der er helt hvidt. I praksis vil de farver, der reflekteres fra noget hvidt, altid være en lille smule forskellige fra andre hvide overflader.

Tilsvarende forholder det sig med fuldstændigt sort.

Paradoksalt nok forholder det sig sådan med solen, at den nærmest overhovedet ikke reflekterer lys som rammer den. På den måde ligner den det, der i Astrofysikkens verden, kaldes for “sorte huller”

Den tager jeg lige igen: Solen.. Altså den, som for os kan føles så blændende hvid, at vi ikke kan holde ud at se direkte på den, rummer (næsten) den samme egenskab som det aller-sorteste af det sorte!

Sort og hvidt forholder sig altså ikke til hinanden som modsætninger.

Begge er “farveløse”..

Sort reflekterer intet lys.
“Alt lys” reflekterer heller intet lys, som møder det.
“Lys” erkendes kun som lys, hvis det rammer noget, som ikke selv er lys – og som vel at mærke ikke kan være mørke.

Rigtigt og forkert?

På samme måde kan jeg undersøge: “Rigtigt og forkert”

“Kan det være rigtigt at alt er rigtigt?”
“Nej det lyder forkert!” … Sådan vil de fleste svare?

“Rigtigt” har overhovedet ingen eksistens uden “forkert”.

Kvinder og mænd ?

En verden der kun er befolket af mænd eksisterer ikke særligt længe. Mandens eksistens findes kun i mødet med det kvindelige.
På samme måde måtte det kvindelige skabe mænd (frem for ukønnet formering) for at blive ved med at kunne eksistere, som kvinder.

Begge eksisterer kun igennem foreningen af dem..
Det jeg kalder for parringen.

Giver og modtager?

Er der noget at modtage, hvis ingen gøres til en giver. Nej…
Kan nogen give, hvis modtageren ikke giver sin accept af gaven? Nej… i så fald bliver det til at tvinge.

En modtager og giver findes kun igennem foreningen af dem.
Og da ophører de med at eksistere hver for sig.

Yin og Yang?

Yin og Yang har oprindeligt ikke været set som modsætninger. De opstår i oldtidens kinesiske hovedværk: I Ching, som bevægelse imellem det hårde og eftergivelige.

Mødes hårdt mod hårdt, stopper bevægelse, Mødes eftergiveligt af eftergiveligt sker det samme. I vekselvirkningen/pulsen bliver bevægelse af både det faste og eftergivelige muligt.

Yin og Yang findes kun i foreningen af dem..
Og da ikke som to men som bevægelse.

Polaritet?

Der tales og skrives i “moderne tantra” meget om “polaritet” og vigtigheden af den. Det finder jeg ikke i de klassiske Tantras. Tværtimod. De peger på at intet er, som når vi gør sort og hvidt til modsætninger

“Polaritet” opstår som illusion. Som at skabe den “størst mulige forskel” og dermed invitere til ultimative valg.

Valget – en invitation til at vælge imellem sort og hvidt?

Et valg vil indeholde konflikt og binde den, som vil vælge. Hvert valg kommer dybest set til at handle om den vælgendes integritet.
Som jeg læste en kvinde skrive: “Jeg vurderer om min handling kommer fra det rigtige sted”… Dermed må hun både være overbevist om, at handlinger har deres udspring et sted fra, og at de kan være rigtige eller forkerte?

At handle er at bevæge. Bevægelse kan ikke have hverken begyndelse eller slutning. Form har det derimod: “Her begynder formen og her slutter den”… Og form følger regler og bedømmelse.

Med ordet “kærlighed” henviser vi til, hvad der er hinsides bedømmelse.
Hvad, der ikke kan bedømmes, kan ikke være “noget”?
Ej heller vil der være en “nogen” ,som kan bedømme det i forhold til “sig selv”.

Hvordan da “vælge i kærlighed”, når kærligheden opløser såvel noget, der vælges imellem, som en nogen der kan vælge?

Hvordan da “vælge i kærlighed”,
når kærligheden opløser såvel noget,
der vælges imellem,
som en nogen der kan vælge?

Der er penge i at få mennesker til at vælge

En markeds-økonomi tjener penge på at binde mennesker i valg.
Det er også sådan religioner fastholder de troende ved at skabe angst hos de troende for ikke at have truffet de rigtige valg.
Forældre gør det med deres børn.
Hele dating-industrien lever af det samme: Betingede og betingende sort-hvide valg!

At leve handler ikke om sort og hvidt

ZhuangZi peger i stedet på “Wu-Wei”.. “At handle direkte – bevæget af det, som er” – hinsides at vælge.

At bevæge sig frit kan ikke handle om sort og hvidt, men om at opdage de uendeligt mange farver, der opstår, når lyset spejles, som vi bevæges og bevæger os spontant.

Det gør de, når jeg -åbner og -vender mig udad, og ikke lukker mig om illusionerne om mig selv som adskilt og afgrænset fra “resten”.

JA og NEJ? – Det må da være sort og hvidt?

Og hvad så med at passe på mig selv? …
Handler det ikke om sort og hvidt at sige ja og nej?

At bevæge sig i integritet betyder kontinuerligt at øge mulighederne for spontant at bevæge sig kompetent i en hvilken som helst situation uden at vælge.

Tænk på hvor ofte, du har været splittet imellem ideen om at skulle sige “Ja” eller “nej”, frem for impulsivt at handle?

Det kan øves at bevæge sig i integritet.

Til det hører blandt andet at erfare, at “Chi” eller “Ki” blokeres i det sekund, jeg gør noget eller nogen til min modstander? Eller til noget, der skal “overvindes” frem for at se, at bevægelse er uden form.
Bevægelse opløser form.

Kom og undersøg kunsten at elske og den vidunderlige Tantramassage sammen med os på Mahamudrainstitut

Previous Article
Next Article