systemisk uddannelse

Systemisk Arbejdsgruppe – Relaesthetics

Systemisk uddannelse . Nyt koncept og forløb fra nov 2022

Systemteori og -praksis

Systemteori præsenterer os for måder at tænke og handle på, der meget væsentligt adskiller sig fra det, de fleste umiddelbart kender.

De fleste som kender lidt til systemisk tænkning og handlen forbinder det med terapi. Måske i særlig grad familieterapi?.

Få er klar over at systemteorien og herunder det, som kaldes for Kybernetik, har skabt og stadig bringer nye indsigter indenfor så forskellige områder som: Kultur, biologi, neurovidenskab, robot-teknologi, computervidenskab, psykologi, sociologi, medicin, pædagogik, ledelse og læring, økologi, permakultur, evolutionsteori og markedsføring.

I og med, at den systemiske teoridannelse og praksis anlægger helt nye perspektiver på, hvordan vi tænker, er til og lever i komplekse bevægelige sammenhænge, vil den være relevant for stort set alle mennesker, som beskæftiger sig med ovenstående områder.

Den helt overvejende del af uddannelser med baggrund i systemisk teori, tager afsæt i sin anvendelse i forbindelse med enten psykoterapi eller ledelse. Det betyder at de målrettes både bestemte temaer og -anvendelse.

En metavidenskab

Systemteori fungerer imidlertid som en “Meta-videnskab”, hvilket mangfoldigheden af områder, der er blevet påvirket af den, også vidner om.

Et meget væsentligt element i systemteorien peger på at levende systemer tilsyneladende søger at øge antallet af muligheder for overlevelse i samspil med de omgivelser, de befinder sig i, hvilket passer meget dårligt med en såkaldt “mål-orienteret” eller fokuseret adfærd.

De organismer og levende systemer, der overlever bedst og lettest på langt sigt, udviser en meget høj grad af forandringsevne.

Fra og med 1. november 2022 har vi lagt vores systemiske uddannelse om:

Læs mere her: Systemisk uddannelse- relaesthetics

Yderligere info.

Du kan kontakte os på 20214915 og høre nærmere og kan læse mere om systemisk tænkning og handlen på hjemmesiden her: Jesper Løye Hejl Send gerne en mail : jesperhejl(at)me.com (erstat (at) med @)