Tænke positivt? – er det invitationen i en Tantra?

Jeg kan huske, at der for efterhånden en del år siden, var en stærk trend indenfor Business-kurser, som handlede om at “tænke positivt”.

“Det er dit sind, som står i vejen for, at du ikke er millionær og når dine mål!”

Sådan kunne et slogan til et af de utallige kurser, som blev solgt dyrt, lyde.

“Lad mig lære jer at tænke positivt” Sagde han

Jeg havde som ung ledelseskonsulent i et stort konsulentfirma kollegaer, som ugentligt afholdt sådanne kurser med positiv tænkning og Mental-træning.

De var hurtige, altid smilende, hele tiden “på vej”, og super gode til at fyre vittigheder af, når lejligheden bød sig. De optrådte gerne med shows, når vi i firmaet var samlet. Det var for, at vi kunne “tage vores egen medicin” – som det hed.

Engang var jeg inviteret til at overvære sådan et kursus. Jeg sad i lokalet og så på 25 kollegaer fra en organisation, som var blevet sendt på kursus i mental træning, personlig vækst og i at tænke positivt.

De fleste så ret skeptiske ud!

Lidt som hvis man kalder en flok mennesker sammen, og siger: “Nu skal vi rigtigt have det sjovt”.

Jeg havde ondt af Mr. Big Smile, som med fagter, hvide skinnende tænder, metaforer, figurer, jokes og øvelser forsøgte at skabe “noget mere positiv energi” i lokalet.

På et tidspunkt pegede han på en af dem som sad og kiggede ned i sin notesblok uden at skrive noget på den.

“Hvad med dig! .. Kunne du ikke forestille dig at vågne glad op hver morgen!” sagde han med et bredt smil.

“Jeg er sku nok ikke lige den morgenglade type”.. Svarede den ikke-noterende, og kiggede med et glimt i øjet lidt rundt på kollegaerne

Jeg tror ikke, at det faldt ham ind, at det, han forsøgte at gøre, var det, som decideret gjorde mange i rigtigt dårligt humør. For mig at se virkede den der “medicin” ikke. Det på trods af at den kostede virkeligt mange penge!

Positiv psykologi og at tænke positivt

Martin Seligmann, der regnes som en af de førende indenfor “positiv psykologi”, peger på at “typer af tanker og følelser” som bidrager til- og fremmer: Lykkefølelse, engagement, relationer, mening og præstation – Kan betragtes som “positive”. Vel at mærke når de for den enkelte er realistiske set i den kontekst, som vedkommende lever eller befinder sig i.

At gøre noget “positivt” uanset hvor relativt det så skal betragtes, indebærer, at “en tanke kan bedømmes som positiv”.

Det skaber en interessant overvejelse:
Hvis den, som tænker, så bedømmer “en tanke” som negativ, vil vedkommende så “tænke negativt” om “tanken?” ..

I så fald vil hele konceptet om “positiv tænkning” jo virke temmelig forførende?

Tænker nogen “tanker”?

Iagttag lige for dig selv, om du “tænker tanker”. KAN du fastholde en eneste tanke?
Nej vel?

Ingen tænker “tanker”… Vi løber ikke rundt med en masse “tanker oppe i hovedet”, som sprøjter ud af munden, hver gang vi åbner den. Vi tænker!… Dvs. forbinder, bevæger og relaterer med sensoriske signaler fra hele kroppen, og fra de omgivelser, vi befinder os i, og i øvrigt selv ER.

Når vi gør det, sker det på sådan en måde, at alt bevæges. Vi forstyrrer så at sige ikke bare os selv, men også alt andet, vi normalt ikke regner til “os selv”.

Positivt tænkende Mr. Big Smile var overbevist om at “de andre var negative” og at det bestemt ikke kunne have noget med ham at gøre!
Han “gik jo positivt til dem”.

Han kunne ikke forestille sig, at de ganske enkelt blev en helt naturlig modvægt til et menneske, som ambitiøst tydeligvis ville noget med dem.

“Kan du se Jesper! .. Der er virkelig behov for noget HR arbejde i den organisation!”… sagde han til mig i bilen på vej hjem.

Handler Tantra om Mental-træning

Nej! …Og heller ikke om hverken positiv- eller negativ- tænkning.
Tantra inviterer til en iagttagende praksis.

Hvordan iagttages der?
Med alt!

Det er ganske enkelt det, vi er og deler med alt andet levende: Vi er iagttagende levende systemer, som opstår igennem iagttagelse i et iagttagende univers. Og i den sætning kan du skifte iagttagelse ud med “bevægelse”.

Vi bevæger og bevæges. Vi forstyrrer og forstyrres, Vi svinger som vejret, havet, vinden, vulkaner og sole. Hverken i “positiv eller negativ”…

De klassiske Tantras inviterer til at “erkende” det… Anerkende: Se det, som er.

Se “igennem” al støjen, som opstår ved at ville se efter- eller have- “noget bestemt”, ville være “noget” eller en “nogen”, som er helt særlig magisk, fantastisk, spændende, sød, og tiltrækkende.

Den støj kaldes i disse Tantras for “selv”.

Hvis du møder en invitation med overskriften “tantra”, som inviterer dig til “at gøre noget godt for dig SELV”, så kan du være HELT sikker på, at det absolut intet har med Tantra at gøre..

Det vil mere minde om en invitation fra Mr. Big smile, som vil elske at gøre noget for sig selv, ved at få DIG til at gøre noget for dig selv, med ham som leverandør.

Previous Article
Next Article