Tantra kurser

En jungle af tantra kurser?

For den, som vil undersøge hvad “tantra” er for noget, kan det meget hurtigt føles som en jungle af tantra kurser at orientere sig i? Antallet af forskellige kursustilbud vokser med stor hastighed.

Tantra det nye Yoga?

“Tantra” er blevet, eller er på vej til at blive det nye “yoga” hvad angår popularitet. Som Yogaen fik fodfæste i Vesten i forbindelse med ungdomsoprøret i 1968, ser det ud til at “tantra” nu tiltaler flere og flere mennesker.

Tantra lig med bedre sex?

Det understøttes af tv-programmer og tidens interesse for seksualitet og parforhold. “Tantra” sættes lig med “bedre sex” og “hjerte”-kontakt, eller med al verdens mere eller mindre fantastiske teknikker og regler.

Tantrikas var ikke velset

Hvor Yogier også i tidligere tider var omgivet af en vis respekt i Indien, var tantrika´s frygtede. De levede (og lever endnu) i det skjulte med risiko for at blive brændt på bålet som hekse og magikere. Ikke fordi de som sådan besidder en særlig  trolddomskraft, men med baggrund i at de vælger at leve et liv i frihed: Ikke at lade sig binde og automatisere af moral, norm og religiøse foreskrifter. Dertil kommer, at de ganske ofte er kvinder.

Mange regler omkring lyst og sex

Når “tantra” ofte gøres lig med “tantra sex” ligger det nok i det forhold, at der netop omkring lyst og sex opstilles så forfærdeligt mange regler og megen moral? At kunne styre menneskers kontakt til lyst og drift, er vejen til magt.

Tantra-moral?

Derfor kan jeg ind imellem også undre mig, når jeg læser eller hører at en tantra forbindes med regler for, hvordan f.eks. mænd skal have udløsning eller ikke, eller utallige andre forskrifter som skal følges for at være “rigtig tantrisk”?
Hvor den ene moral erstattes af en “tantra moral” giver det slet ingen mening!?

En tantra

En “Tantra” kan betyde “en læring” eller ganske enkelt “en tekst” eller “et skrift”, med bibetydningen: “… Der inviterer til at udvide sin bevidsthed til frihed”.

En af de ældste tantras

Et af de aller ældste kendte tantras kaldes for “Vigyan Bhairav Tantra”. Den består simpelthen af 112 anvisninger til, hvorledes der igennem det, som vi kalder for “meditation”, kan ske en pludselig “oplysning”: Dvs frihed fra identifikation med de illusioner, som vores sind forsøger at gøre virkelige for os. Den udgør måske den ældste kendte invitation til det, som kaldes for “meditation”, og havde  mere end 2500 år på bagen (!) da Buddha formidlede sine tanker for 2500 år siden.

Tantra og Buddhisme

Tantra og Buddhisme hænger sammen på den måde, at Buddha naturligt fulgte en tradition, som findes i de gamle tantras: At erfare og igennem iagttagelse og en ikke-analytisk undren erkende livets sammenhæng.
I Zen Buddhismen vil mange elementer fra “tantra” kunne genfindes.

Der ER ingen “rigtig” tantra

Det er selvmodsigende, at denne mangfoldighed af tilbud om “at lære tantra”, blive “tantra-terapeut” eller – behandler meget ofte fører til en diskussion om, hvad der er “rigtig” tantra?

En tekst vil aldrig være “rigtig” – den vil fremstå som en mulighed for at invitere, og det, som der inviteres til er ikke teksten selv.. Menukortet er ikke måltidet.

Hvordan så tantra?

Spørgsmålet kunne måske så lyde: Hvilket “måltid” skal jeg spise, for at komme til at vide noget om “tantra”? Og allerede her begynder det at blive vanskeligt? Hvordan bærer jeg mig ad med at vælge?

Tantra fungerer igennem paradokser

En Tantra fungerer paradokst. Så længe du læser den, lytter til den og gør det, som høres, “sandt”, lige så længe fjerner du dig fra erkendelse. I det øjeblik ideen om “tantra” slippes, og iagtagelse af livet sætter ind ER erkendelsen der allerede.

Det er næsten for simpelt – og det “passer” SLET ikke til et samfund, hvor det vigtigste er at samle “viden” og kunne skilte med sine “færdigheder og kompetencer”.

God til at meditere?

Hvis nogen ville sige: “Hold da fast hvor er jeg god til at meditere” vil det betyde at meditation endnu ikke er kommet til vedkommende. Det svarer meget godt til, at den, som gerne vil vise, hvor god han er til at elske, igennem sin umage bliver til en temmelig rædselsfuld elsker!”.

Tantra peger på det at undres

“Tantra” inviterer således ind i en “undren”, der aldrig vil ophøre. I en erkendelse af, at det som synes at være “forstået” igennem fortælling og tanker, ikke kan være sandt.

At det “sande” opstår hinsides ord og koncepter. Som at åndedrættet alene erkendes ved at “lade sig ånde med det” uden at ville kontrollere det, og livet kun erfares ved netop at leve? Ja, end ikke en tanke kan fastholdes som “en tanke” men må “med-tænkes”.

Tantra – At relatere.

At fordybe sig i tantra, betyder i denne invitation, at finde sammen med mennesker og både alene og i fællesskab undres over det “at relatere” og være levende i lyst, kærlighed og frihed, uden at gøre noget af det til koncepter eller regler. En undren der finder sted i bevægelse og dermed i kontinuerlig forandring.

Ikke noget at “lære”, men måske noget at få øje på?

Nu hører Mahamudrainstitut sikkert i manges opfattelse med til denne “jungle af tantra kurser ”?

I virkeligheden “tilbyder” vi ikke noget. Der er ikke noget at “lære” her, men måske noget at “opdage”, – noget at få øje på? Det, som det kun er muligt at se igennem fordybelse, og ved at give afkald på ambitionen om at “opnå en færdighed” – ja på ambition i det hele taget.

At blive mere og mere begynder

Det fungerer næsten omvendt end det meste af alt andet, som man kan “gå til” eller “dyrke”. Hvor vi traditionelt kan have en opfattelse af at gå fra at være begynder over til at være øvet og videre til ekspert og mester, vil der i meditation eller den fordybelse, der her peges på, ske det modsatte:

Du begynder som “begynder”, og det går op for dig, at du bliver mere og mere “begynder”. At erkendelsen paradoksalt nok ligger i intet at have forstået uden at tabe sin undren eller forundring?

Bevæge sig sammen

Vil du sammen med os bevæge dig ind i iagttagelse hinsides en ide om, at det skal gives en bestemt “betydning” eller “føre noget sted hen”? Så vil du være rigtig her.

Vi mødes, bevæges, forandres og bevæger os sammen. Det er en tantra, som har fået navnet “Mahamudra tantra”, og i al sin enkelthed er den så IKKE lige til at forstå på f.eks. “16 eller 85 timer, der afsluttes med en eksamen…”. Til gengæld åbner den for et liv i frihed.

Previous Article
Next Article