healing

Tantramassage for Par

Tantramassage for par

Mange par oplever efter nogle år, at elskov med hinanden ikke alene ændrer karakter, men også aftager i hyppighed og intensitet.

At det kan føles som et problem, når man har lovet hinanden seksuel eksklusivitet, siger næsten sig selv?

Med kontakten til “lyst” forholder det sig sådan, at den kommer “af sig selv”. Det fornemmer de fleste mennesker ubevidst. Den kan ikke forlanges eller kræves, og hvis det sker, vil det nærmere kvæle den end fremme den.

“Kunne du ikke have noget mere lyst?” eller “Du har aldrig lyst, når jeg har det..”

Sådanne udsagn virker ikke fremmende for lyst imellem to mennesker.

Forskning viser (“Sex at dawn” af Christoffer Ryan og Cacilda Jetha) at særligt kvindens seksuelle tiltrækning til manden drastisk aftager efter ca 4 år´s samliv. Et forhold, som har sin basis i vores biologi, og som, hvis man for et øjeblik kan løsrive sig fra sine normale forestillinger, synes særdeles nyttigt i et bredere perspektiv, hvis vi altså stadig skulle have mange og stærke børn.

Kan en tantramassage for par hjælpe på elskovslivet?

Spørgsmålet er, hvad man som “par” kan gøre for sit elskovs-liv? Kan den tantramassage for par der inviteres til i Mahamudrainstitut hjælpe der?

I udgangspunktet giver det ikke så megen mening at ville have et formål med en tantramassage – dvs. et “projekt”. At komme med sådanne forventninger, vil på forhånd betinge mødet.

Det er ikke anderledes end at mødes i sengen derhjemme med en forventning om f.eks. “nu at skulle have den helt store orgasme”. Det vil straks skabe en ambition og med den spænding i mødet frem for at åbne for det, der nu sker.

En tantramassage hos Mahamudrainstitut vender op og ned på ens forestilling om elskov. Den “forstyrrer” så at sige det mønster, som kendes i krop og sind hos begge.

Frisættende at mødes i en tantramassage for par

Par der kommer hos os, for at mødes med os i en tantramassage for par – hver for sig – og gerne på samme tidspunkt, oplever, at det virker frisættende at kunne undersøge egen sanselighed og lyst med et andet menneske end sin faste partner, vel at mærke i en ramme der er så klar, at den ikke på nogen måde opleves som en “trussel” imod forholdet.

Et sådant møde forandrer begge to, og åbner for at de kan mødes på “ny” i et lettere kontakt til lyst.

Se hinanden som frie seksuelle væsener igen

Alene det at se på hinanden igen som “frie” seksuelle væsener blæser en fornyende vind ind i samværet.

Naturligvis giver disse helt nye personlige erfaringer for hver især, også mange impulser til “hvad der kan gøres anderledes”.

Ikke mindst det, at fokus fjernes på at “give hinanden en orgasme” og i stedet opmærksomt erfare, hvilket voldsom sanselighed og nydelse der ligger gemt i HELE kroppen og ikke bare i Lingam og Yoni, kan virke som en sand revolution.

Vær velkommen til at kontakte os og hør om muligheden for at undersøge tantramassage for par hver for sig – og alligevel sammen – i vores dejlige rammer.

Karin og Jesper

Previous Article
Next Article