"tantrisk elskov"

“Tantrisk elskov” fixer ikke parforholdet

Tantrisk elskov” kan ikke fixe noget parforhold, hvor den ene eller den anden synes, at der “mangler lyst”.

For mig at se, er der er intet i vejen med et forhold, hvor partnerne ikke elsker med hinanden.

Når sex bliver en barriere for intimitet

Den største barriere for intimitet og fortrolighed hos mennesker der lever sammen som “par”, beror i min optik på, at de betinger relationen af at skulle have sensuel lyst til hinanden.

Lyst udtrykker: “Det, der sker af sig selv”. Det forveksles gerne med “at have lyst til” noget. Har jeg f.eks. “lyst til en is”, er det ikke isen, der er lysten i mig. “Min lyst” ligger ikke i fryseren i kiosken og venter på, at jeg spiser den.

Det betinger..

Dette udtalte eller uudtalte krav og forventning om at være ansvarlig for at “den anden” er sensuelt tilfredsstillet, der betinger måden rigtigt mange par lever sammen på, vil være netop DET, som lukker det intime fortrolige rum imellem dem.

Der skabes en dobbelt binding: På den ene side af et krav om monopol på hinandens seksualitet, og på den anden side denne forventning til “lyst af-sig-selv” som helt grundliggende umuliggøres af AT være forventet.

På kursus i “tantrisk elskov”?

Nu kunne det så være nærliggende at tro, at det f.eks. handler om, “at den ene ikke har lyst til det, den anden gør i sengen”? – Det vil så lede til måske at tage på tantrakursus i “tantrisk elskov” eller “at lære at give en tantramassage”.

I min optik hjælper det ikke noget som helst. Det bygger tværtimod blot videre på bindingen, og øger forventningen, presset, skyldfølelsen over ikke at “have lyst til” og den angst der evt. følger med for, at det kan føre til et “brud”?

Når venner eller par kommunikerer

For mig har det alle dage været tankevækkende at iagttage forskellen imellem den måde “venner” taler MED hinanden på – og den måde mennesker i “parforhold” taler TIL hinanden på.

Tidligt gik det op for mig, at veninder ganske ofte er mere fortrolige og intime med hinanden end med de mænd, de er kærester med.
Der er ganske enkelt ingen skyldfølelse og sensuelt forventningspres imellem dem!

En Tantra inviterer den enkelte af os.

“En Tantra” henvender sig ikke til “par”. Lige så lidt er den en invitation til, hvordan man er sammen som “veninder eller venner”.

Den inviterer den enkelte af os til at iagttage naturen af sind og krop. Til f.eks. at få øje på hvordan forestillinger, forventninger og krav i sig selv er “tomme”. At vi, så længe vi ikke kan se det, vil forføre os selv ind i lidelse, angst og en stadig stræben efter at være i kontrol over det, som er hinsides denne kontrol.

Kan du få mere lyst til mig?

“Kan jeg gøre noget, så du får mere lyst til mig?”… Spørger han eller hun?
“Ja! – Det første du kan gøre vil være overhovedet ikke at forvente det!”

“Lad os leve sammen ud af et: “Det vil jeg bare”… Uanset om vi aldrig nogensinde vil elske med hinanden mere…”…

Lad os finde ud af, hvordan vi kan bevæge os med hinanden i erkendelse af, at vi i alt, hvad vi hver især gør, naturligvis bevæger hinanden!

… Opmærksomt se hvordan vi bevæger os på en sådan måde, at vi ikke tager – men åbner og anerkender – rum for at bevæge os frit, kreativt, og uden monopol på hinandens følelsesliv eller for at dække hinandens behov. Heller ikke hvad angår kærlighed og seksualitet.”

Læs om vores årsforløb her

… eller den Systemiske uddannelse

Previous Article
Next Article