AI Chatbot

AI chatbot psykoterapeut og Tantra for dig

Udviklingen af AI Chatbot ´s – AI også oversat til Kunstig Intelligens på dansk – tegner til at blive en teknologi, der mere end noget andet vi før har mødt, vil forandre vores samfund og omgang med hinanden.

Vi vil indenfor meget kort til blive vidner til en “disruption” af utallige erhverv, som følge af AI Chatbot software der simulerer intelligente samtaler, og er i stand til at spejle måden, vi anvender sproget på, vinder frem.

AI chatbot og psykoterapi

Et af de områder, der vil blive først og hårdest ramt vil være psykologi og psykoterapi.

En såkaldt AI Chatbot, der anvender AI teknologi, vil fuldstændigt perfekt kunne gennemføre terapeutiske samtaler med mennesker.

Den vil kunne (kan allerede) gøre det så godt, at vi føler os mere tilpasse i samtale med den, end med et menneske, der – i professionel distance – taler med os. Frem for alt kan den skabe et rum, hvor alt handler om os selv og naturligvis de følelsesmæssige problemer, vi går og bøvler med.

Tidlige erfaringer med disse systemer, viser at det er meget let – også for intelligente og reflekterede mennesker – at blive afhænge af denne måde at samtale på. … Og så gør de det oven i købet betydeligt bedre end det, som uddannede psykoterapeuter og psykologer typisk kan kan.

Om ganske kort tid må de mennesker, som lever helt eller delvist af psykoterapi finde sig andre jobs!
For mig er det voldsomt interessant at se.

Det er ensomt at fordybe sig i sit selv

Hvis du læser mine blogs og artikler, vil det ingen hemmelighed være for dig, at jeg nærer en vis skepsis overfor psykoterapi.

På den ene side ser jeg, at den inviterer mennesker til at se mere og mere ind i “sig selv”. Den er i mine øjne ikke en kur på noget som helst, men nærmere et symptom på, at måden, vi lever på, gør det svært for mange mennesker.

Det handler om manglende kontakt – eller følelsen af at være isoleret.
Er det så mærkeligt, at den følges ad med en kultur, der ser “individet”, som det vigtigste?

Det enkelte menneskes præstation og vurderingen af det?

Nødvendigheden af at afgrænse sig – og f.eks. skille sig ud som noget særligt?
Fokus på dit og mit følelsesliv?
At vi kan realisere os selv?
At vi fordyber os i os selv?
At vi hver især føler os underholdt?

… Kort sagt: Selv selv selv, mig mig mig.

Da enhver med sund forstand måtte kunne se, at der absolut intet er, vi kan gøre “selv”? Virker det da underligt? …

Tantra om det, vi er?

Du og jeg lever alene i gensidig interaktion med- og betinget af- vores omgivelser: Jorden, luften, vandet, myriader af levende væsener, andre mennesker, sol, måne og stjerne … Det hele!

Når vi mister bevidstheden om- og opmærksomheden på det, så lever vi uden at erkende vores natur.
Vi lader kulturen overtage: Vores egne og de kollektive fortællinger, moral og forventninger, regler og krav…. Vores evne – eller manglende samme- bliver til den målestok, vi måler både og selv og andre med!

Til sidst ser vi kun illusionen om, at vi lever hver vores liv, med egne længsler, håb, angst og ønsker til fremtiden. Det er lidelsesfyldt!

Alt dette er ikke nyt. Det er præcis de de klassiske Tantras peger på!
ZhuangZi var om nogen kulturstormer og rebel. Da han havde sin gang på Jorden for 2500 siden udfordrede han nøjagtigt det samme.

SE ud … Ikke ind i dig selv

SE ud!… Lyder hans opfordring!
Lidelse opstår af at adskille sig… Lidelse er at se sig som afgrænset fra det, som er?
Du og jeg er natur. vel at mærke den samme natur. Vi er hinandens omgivelser.

At leve fuldt og helt betyder er at bevæge sig med hinanden og alt, hvad der er i erkendelsen af: At det er, hvad vi er!

Måden, jeg møder dig på, er det jeg er. Måden jeg møder alle levende væsener på: Er det jeg er.
Du og jeg er med andre ord ingenTING… Vi er ikke “ting”, der kan formes. Selvom vi taler om hinanden på den måde!

Vi udtrykkes igennem bevægelse:

Hvordan bevæges der?

Det bliver det spændende spørgsmål – som også i ZhunangZi og efterfølgende mange forskellige Tantras, kommer til at handle om:

Hvordan der iagttages?

At bevæge, bevæges, og iagttage .. Peger ganske enkelt på det samme.

“Jeg” findes altså ikke “derinde”, men derude.
Ja der ER slet ingen forskel imellem derude og derinde.
Det derude skal ind, og det derinde skal ud, for at livet leves.

Derfor handler disse Tantras heller ikke om at give eller modtage, om at behandle eller terapiere. Der er ikke noget som kan transporteres fra mig til dig, eller fra dig til mig.

Vi samskabes igennem måden, vi bevæger og bevæges på …

En AI Chatbot er programmeret til at spejle

Det, som skaber så stor afhængighed til disse Chatbots, er, at de som sprogmodellerende systemer, er i stand til at spejle den måde, brugerne af dem kommunikerer på.
At blive “mødt” som et spejl af sig selv, forstærker selvbekræftelsen. Narcissus blev ikke opfundet forgæves!

Mennesker higer efter selvbekræftelse, uden at se hvordan den isolerer.

Hvad er det så for en praksis Tantra inviterer til?
Til at SE denne natur…

At iagttage, hvordan jeg bevæges af hvordan du bevæges og omvendt…
At det som er, ER kontakt..
Der er ganske enkelt ingen adskillelse…
Ikke kontakt som “en bestemt form for kontakt”. Kontakt som “at der ikke er noget imellem”.

Heller ikke denne professionelle distance der så ihærdigt søges opretholdt imellem psykoterapeut og klient – Den behandlende og den som behandles .. etc.

Og JA den er ønsket af disse professioner om end de, som en AI Chatbot gør det, lærer at skabe en illusion om at være helt tæt på dig!

Hvis du vil elskes, så elsk! ..
Og ved du hvad?
Det er forbudt hos psykoterapeuten!

Chatbotten er fuldstændig ligeglad.
Den aner ikke hvad det er. Den er super professionel!

Hvis du vil være med i et spændende varmt interessefællesskab om Tantra, bevægelse og kontakt – uden professionel distance, så klik på linket.

Previous Article
Next Article