Ambition

Ambition – og det at lære er centralt i tantra

Stiller ambition om at ville lære noget bestemt sig i vejen for at lære?

At lære, opdage og se noget, som ikke er kendt, indebærer at ændre måden, jeg bevæger mig på. Det gælder, om det handler om at sanse noget, jeg ikke har sanset før, øve en ny færdighed, eller om at forstå og erkende noget nyt. Det hele handler om hvordan, jeg bevæger mig.

Bevæger jeg kroppen anderledes, bevæges sindet også på en ny måde. At lære peger ikke så meget på, hvad- jeg tænker og gør men på hvordan?

At lære handler om integritet

Fra vi er spæde, tilegner vi os stort set alt igennem læring. Det er måske den vigtigste egenskab ved alt levende og en helt afgørende forudsætning for at kunne overleve, at vi formår at lære og bevæge os med de forandringer, som kontinuerligt opstår omkring os – og dermed også i os?

Nogle beskriver det som “at tilpasse sig”. For mig at se peger det udtryk på noget passivt: Som når en klump blødt ler føjer sig mine hænders bevægelse på drejeskiven.

Jeg foretrækker i stedet at kalde det “at lære” for:
At bevæge sig kompetent med det,som sker.

At lære handler om “integritet”.

Når børn udvikler sig så hurtigt som de gør, så skyldes det, at de forstyrres mere end voksne.

For at lære, må vi forstyrres. Noget skal være passende svært og samtidig nødvendigt.

Sociale medier reducerer mere end nogensinde disse forstyrrelser. Vi søger ind i virtuelle fællesskaber, hvor vi møder mennesker, som er enige med os. Vi søger venner, som kan lide det samme som os. Vi stimuleres igennem algoritmer med tilbud, som passer til det, vi “liker” eller som matcher vores andre præferencer.

Det gør os dummere, eller reducerer om ikke andet vores evne til at lære.

At udvide sit intellekt og dermed også sin emotionelle, følelsesmæssige og kropslige bevægelseskompetence (Ja du læser rigtigt) .. Indebærer, at jeg må lade mig forstyrre.

Ambition står i vejen for at lære

Hvis, jeg skal pege på noget, som stiller sig i vejen for at lære, så bliver det “ambition”.
Ambition peger på at tro på en forestilling om noget, jeg overbevises om må være rigtigt og nyttigt:

“Hvis du lærer XY, så vil dit liv blive dejligere og lettere! Kom nu skal jeg vise dig, hvordan du kan opnå dine drømme”.

Det er f.eks. almindeligt at tale om “at forfølge sine drømme”. Altså: At løbe efter noget, som ikke eksisterer! Se efter noget, som IKKE ER.

Ambition er også noget, vi lærer

Det er forunderligt for mig at se, at vi også lærer at skabe og bevæge os i denne Ambition. Det gør vi blandt andet ved at erstatte børns frie undersøgende leg, med at spille spil, og dermed også at konkurrere om “at vinde”.

Tantra, læring og ambition?

Har alt dette noget med “Tantra” at gøre?
Ja! I hele sin grundessens.

De klassiske Tantras inviterer til at iagttage naturen af det, “som er”. At lade os bevæge af DEN, frem for af ambitioner om at “få- eller opnå- noget”. At se at disse ambitioner virker som fortællinger, der binder os i drømmeland.

Tantra er en undersøgende, iagttagende og lærende praksis. Den vil absolut ikke nogen steder “hen” med den praktiserende. Det som er, ER der! Det handler alene om at få øje på det. Vores Natur er den samme natur, som naturen af alt, der er til.

Hvad har så fået tantra-praktiserende til at mødes i fællesskaber i tusinder af år? Det er ret enkelt: Vi lærer godt, når vi bevæger os med hinanden. Det passer også godt til, at det er ret centralt i de klassiske Tantras at få øje på, at intet kan have egen-eksistens i det, som er.

At invitere mennesker til at lære sammen

Jeg har i årevis – ja i mere end 35 år – inviteret mennesker til at lære sammen.

For dig som har interesse i det “at lære”, vil jeg her dele nogle af mine grundantagelser om læring.
Læs dem som muligheder og IKKE som sandheder. De står som mulige sammenhænge, vi kontinuerligt kan afprøve, teste, undersøge og forandre vores beskrivelse af.

Her kommer de:

Nogle Grundantagelser om læring (hinsides ambition)

 • Alt, hvad vi oplever, beror på, at vi skaber forskelle. Det er det sansede, vi er opmærksomme på, vi kar reflektere over.
 • Ethvert menneske bearbejder indtryk og udtryk individuelt.
 • Hvis, vi benytter forskellige sanser i forbindelse med vores læring, så husker vi med hele kroppen.
 • Enhver behøver sit egen tempo, rytme og takt for at lære godt. En lærer kan understøtte den lærende i at erkende sit tempo.
 • Vi behøver egen aktivitet og udholdenhed, hvis vi vil lære.
 • Læring sker skridt for skridt – vi kan ikke lære alle aspekter på en gang.
 • At lære bygger på, hvad vi allerede kan.
 • Det er godt for os at veksle retning og orientering, når vi lærer.
 • Læring fungerer som noget aktivt . Bevægelse er grundlaget for alt liv – også læring.
 • Vi lærer nye færdigheder bedre igennem variation end igennem gentagelse.
 • Vi søger grundlaget for vores bevægelse ved at opbygge kompetence: Reaktiv, groft motorisk, finmotorisk og instrumentelt. At lære: At bevæge sig, sanse, percipere, tænke, reflektere, ræsonnere og handle kreativt følger samme mønster.
 • Det at lære har mange lag, er sammenflettet og virker “systemisk” dvs. overalt forbundet og spontant. Hvis det ikke går på den ene måde, findes der mange andre.
 • Forskellige positioner og kontekster hjælper os med at se forskellige perspektiver.
 • Ved at gøre noget sammen lærer vi godt – direkte og umiddelbart i møder med hinanden.
 • Ved at gøre noget sammen lærer vi godt – direkte og umiddelbart i møder med hinanden.
 • Et foredrag giver os data. Læring skaber vi selv ved aktivt at forholde os undersøgende til det mulige.
 • Vi lærer godt i en veksel imellem at føre og følge, bevæge og bevæges. Det fungerer i dialog mellem invitation, instruktion og selvkonstruktion.
 • Vi lærer godt med omgivelser som byder på: Autentiske temaer, skiftende kontekster, praksisrelevante øvelser, retninger som kan veksles, veksel i metoder, varierende fremgangsmåder, og rig mulighed for bevægelse.
 • Vi husker godt, hvis vi kan forbinde det lærte med eksempler og historier.
 • Sjov, humor og anerkendelse gør det lettere at lære.

Kan du lide et læringsmiljø uden ambition?

… Så kom og vær med på en prøvegang i praksis-fællesskabet på Mahamudrainstitut om krop, sind, bevægelse, berøring, det at relatere.. og alt det, som det at være et levende aktivt sansende og bevægeligt menneske indeholder.

Previous Article
Next Article