papegøjer

Papegøjer er frihedselskende kærlige fugle

På mange måder kan intellektet sammenlignes med historie-fortællende papegøjer, der ikke misser en lejlighed til at kommentere, hvad der sker. De larmer skræppende op, lige så snart der kan skabes en lejlighed til det.

Hvis nu denne konstante og støjende indblanding ikke er særligt rar at høre på for papegøjens menneske, mon det så hjælper meget at lære den at fortælle andre historier?

Næppe.

Hvad er papegøjers natur?

Det vil være meget mere nyttigt at undersøge, hvordan papegøjer overhovedet virker? Hvad er deres natur? Kan jeg gøre noget for, at den falder til ro af sig selv?

Et synes helt sikkert:
At kræve det af den, hjælper overhovedet ikke.

Når jeg ser på annoncer og reklamer for “noget med Tantra” i de sociale medier, så kan jeg få den tanke, at det hele handler om nydelse, oplevelser og “at gøre noget godt for hinanden.”

“Læg dig bare hen på min briks! Du skal intet andet gøre end at nyde mine berøringer over hele din nøgne krop.” .. “Og selv når jeg rører ved dine bryster, baller og yoni .. holder jeg min egen seksualitet helt udenfor” … Skriver den “tantra-behandler”, som søger “kaniner” (Ikke papegøjer) at “øve sig på”.

Metaforen kommer i øvrigt fra en forfærdelig praksis med “forsøgskaniner” indenfor for lægevidenskabelig forskning. Så vid jeg ved er det i dag mere rotter som bruges. og ingen kommende Tantramassør vil nok skrive: “Vil du være forsøgsrotte for mig?”

Det der med, at Tantra handler om “nydelse”, er et vestligt fænomen. Spirituel-, regnbue-, wellness-Tantra – kunne det måske kaldes? Min papegøje ville elske det!

I de klassiske Tantras peges der hverken på velvære eller “at gøre noget godt for sig selv og hinanden”. De inviterer til at iagttage “Naturen af det, som er” – og dermed også “Naturen af det, vi er!”

.. Frem for alt også på naturen af vores intellekt!

Vel at mærke i erkendelsen af, at der ikke findes et intellekt uden en samsende, perciperende og bevægende krop. Og ingen af dem UDEN alt det, som denne intelligente sansende krop bevæger sig i og møder.

Hvis nu jeg vil undersøge min papegøje nøjere? Måske er den blevet lidt halt? Måske hænger den med næbbet eller den ene vinge.? Måske har den fået forkærlighed for at fortælle angst-indjagende historier? …Så må jeg have fat i den. Det er ikke særligt let, da papegøjer kan være særdeles levende og kradsbørstige fugle. Jeg skal med andre ord have den til at falde til ro!

“Kom her Poppe, og sæt dig roligt på min hånd, så kan vi sammen finde ud af, om du er ok?”

Når erkendelse stoppes af papegøjer i døren.

Det er ganske enkelt nummer et: At invitere intellektet til at blive roligt. At få strømmen af historier til at aftage – måske endda helt.

Hvad der ikke hjælper på det, vil være at hyre en Papegøje-terapeut, som lever af at få papegøjer til at fortælle. Det svarer til at hælde vand på en frossen vej for at gøre den mindre glat.

De Klassiske Tantra foreslår i stedet en meget simpel øvelse: At se” … Bare se! SE med hele kroppen og alle sanser i mødet med det, som er “derude”.

Det “derude” spejles i det derinde. Spejles det, som det er, eller stoppes det i døren af en ivrig Papegøje, “som nok skal fortælle det videre på en mere underholdende måde – med et dramatisk pift”.

“Bare rolig”.. siger Papegøjen. “Jeg skal nok se for dig, sortere fra og lægge lidt til”..

At anerkende papegøjer

At “SE” betyder at anerkende. Også at opdage papegøjen, der står i døren, og bede den om at hoppe til side.

At “SE” betyder selv at bevæge-… og aktivt møde- det, som er, som det er.

At sanse virker igennem måden, du og jeg bevæger os på.
Ingen andre end vi selv, kan skabe “sanselighed” og “erkendelse” i os.

Det mest fantastiske ved hele den historie er, at når papegøjer opdager, at de ikke behøver at underholde mere, så holder de op af sig selv. Selv for papegøjer er det anstrengende at påtage sig opgaven at “andre skal føle sig godt tilpasse”.

Papegøjer er frihedselskende, kærlige og trives ikke særligt godt ved at være spærret ind i bure. De hører hjemme båret af stærke vinger i den frie natur.

Hvis du også vil undersøge intellektets- og kroppens- natur i et skønt, varmt fællesskab? Så er det måske noget for dig her?

Previous Article
Next Article