at bevæge

At bevæge et menneske – hvordan?

Hvad vil det sige at bevæge et menneske? At blive bevæget har på dansk og i både engelsk og tysk oversættelse af ordet – flere betydninger.

….

Prøv at se her Jesper!”

Sagde min Morfar og knælede ned i det høje tørre gyldne græs. Det var en varm sommerdag på Mols, og vi var på tur i Mols-bjerge.

Jeg fulgte ham ned i græsset.

“Det er en Vanessa cardui”– sagde han og pegede i den retning, hvor den smukke sommerfugl dansede om blomsterne.

Han fortsatte:

“Hvordan var det nu, at du skelner imellem Nældens Takvinge og Tidsel sommerfuglen?” Han så på mig og holdt sin u-undværlige pipe i sin hånd imens han talte.

“De ligner hinanden. Tilhører begge Takvingefamilien. Farverne er forskellige og Nældens takvinge har et blåt bånd langs vingekanterne. Det har Tidsel Sommerfuglen ikke”…

Han nikkede anerkendende og kluk-lo … “Det er rigtigt” svarede han fornøjet, og vi gik sammen videre op af bakken med havet i ryggen.

Det er forunderligt, hvordan jeg igen og igen vender tilbage til erindringerne om de ture med min morfar? Han var for længe siden gået på pension. Havde solgt sit Apotek, og nød sit otium mest i sit lille og meget hyggelige sommerhus på Mols. Jeg var måske 10 år gammel og brændende interesseret især i naturen.

Han har bevæget mig meget!
Og gør det stadig..

Da jeg en kort overgang i Gymnasietiden begyndte at ryge pibe. Var det uden tvivl også ubevidst påvirket af ham?

Jeg kan ikke huske, at han en eneste gang har omfavnet mig. Han var født i 1892 og voksede op i en tid og kultur, hvor den slags kropslig kontakt fra mænds side ikke var almindelig. Da han døde som 89 årig, var jeg selv 20 år gammel.

Senere er jeg blevet klar over, at han skrev meget og gik meget op i, hvordan vi benytter sproget. Flere har siden beskrevet ham som “sprog-æstetiker”. Når jeg tænker på min egen begejstring for ordets kraft, så har mine mange stunder sammen med ham måske også haft betydning der?

Betyder ledelse: “At bevæge et menneske”?

Jeg har beskæftiget mig med ledelse det meste af mit liv. Den side er måske meget præget igennem min Far? Han skabte, efter at have været officer i Livgarden en virksomhed og viste ved sit eksempel en måde at lede på, som har påvirket mig meget.

Jeg husker, hvordan han tog kontakt til syge medarbejdere for at spørge, om der var noget han kunne hjælpe med?
Da det på et tidspunkt under Oliekrisen i 1973 var lige ved at føre til konkurs, undlod han at opsige en medarbejder, som var født både døv og stum og ind imellem døjede med at drikke for megen alkohol.

Da jeg spurgte ham om det, svarede han: “At det ville blive svært for Peter at finde et andet arbejde”.. “Jeg kender ham og kan kommunikere med ham, han føler sig tryg hos mig”.

Jeg oplevede ham som en meget klar og tydelig mand. Nogle ville måske synes, at han kunne være streng? Nogle gange kan det være svært at se forskel? Samtidig viste han en høj sans for retfærd og medfølelse. Loyalitet var for ham uhyre vigtigt som noget bærende i måden, vi relaterer med hinanden på.

Jeg genkender i mig

Fra jeg var dreng vidste jeg, at jeg ville være selvstændig med egen virksomhed. Jeg genkender i jævnlige glimt megen af min adfærd som et spejl af det, jeg mødte i samværet med ham.

Begge de mænd, jeg har beskrevet ovenfor, har uden nogen tvivl ledt eller bevæget mig.
Naturligvis tog min far autoritet over mig i mine unge år. Han var opdraget med korporlig afstraffelse. Det kunne han desværre ikke slippe helt.

Hvad, jeg ser, er, at den måde de bevægede sig med mig på – i den grad har fungeret som “ledelse”. I virkeligheden var det ikke anderledes end, at de simpelthen var som de var, gjorde som de gjorde, og blot “tog mig med” og skabte anledninger til at relatere med dem.

De forsøgte ikke at “få mig til noget bestemt” i overordnet betydning. De satte ingen mål eller udpegede en retning. De åbnede op til at iagttage, undersøge, afprøve og se efter muligheder.

De åbnede op til at iagttage, undersøge, afprøve og se efter muligheder.

At bevæge mig som et frit menneske

For min fars vedkommende, lå det ham tydeligt på sinde, at jeg lærte “at passe på mig selv”. At kunne bevæge mig som et “frit menneske”. Det indebar også om nødvendigt, at kunne forsvare mig fysisk.

Det “frie” har jeg senere erkendt som bl.a evnen til at øge antallet af muligheder for at handle frem for at binde mig i en bestemt form.

Ledelse ser jeg med andre ord at være uløseligt forbundet til måderne, vi relaterer med hinanden på? I hvor høj grad vi tør mødes i autenticitet. Tage hinanden “ind”, og lade os bevæge af hinanden?

Det forunderlige er jo også, at min mor f.eks kunne pege på, at min morfar tydeligvis også blev bevæget af at have en så nysgerrig dreng med på sine ture. Ovenikøbet en som meget hurtigt blev til sin faste Skak makker. Jeg husker mange timer med analyser af Skak-spil i min iver efter endelig at kunne komme til at slå ham i dette fantastiske spil.

Hvad skal der til for at bevæge sådan?

Hvad er det så, der skal til for at mødes og relatere åbent, så vi bevæger hinanden på en måde, hvor det er let for os hver især at bevare vores integritet og passe på os selv?

Det spørgsmål gælder for al ledelse, samtale, behandling, terapi, elskov, Tantra massage, opdragelse, undervisning og læring.

Ja ikke blot der. Det handler også om, hvordan vi møder naturen omkring os på. Hvordan vi relaterer med den. Om vi “tager den ind” og erkender, at vi er den… og at den bevæges, som vi bevæger os med os selv?

Hvis vi f.eks. vil bruge os selv, eller gerne vil bruges af nogen, hvordan kan vi da gøre andet end også at forbruge naturen omkring os til at nå vores illusoriske mål? Illusoriske idet de udelukkende eksisterer som ideer og fatamorganaer om noget, der endnu ikke er.

Hvorom alt er, så handler ledelse om kontakt. Måske nærmere om: “ at se hvad jeg stiller i vejen for at erkende denne kontakt”? …

Blot vi står overfor hinanden, bevæges vi – og hvordan?

Blot vi står overfor hinanden, vil det, at du hører, at jeg siger et eneste ord, bevæge dig “indefra”. Luften jeg bevæger med mine stemmelæber, vil bevæge de fine knogler i dine ører, som igen vil forstyrre din hjerne og sætte dit intellekt i gang.

Med et eneste ord, vil jeg kunne bevæge dig… Om du vil det eller ej?
Spørgsmålet er så hvordan?

Kom til foredrag på Abildgaard: “At bevæge et menneske”

Previous Article
Next Article