at chatte erotisk og sanseligt

At chatte erotisk og sanseligt – hvordan lige det?

Kan vi elske ved at chatte erotisk og sanseligt? Ja naturligvis ikke som når vi mødes i fysisk direkte berøring? Hvordan bevæges og bevæger vi hinanden i kontakt til seksuel lyst når vi chatter?

Lige siden det har været muligt at “chatte” på internettet, har jeg være begejstret for det. Igennem årene har jeg haft mange “møder” ad den vej. Det har også været med mennesker fra andre lande og kulturer.

Måske næres min fascination for den måde at kommunikere på af min begejstring for sprog? Jeg erkendte for længe siden, hvordan ord bevæger hele kroppen. De forstås med intellektet og bevæger emotionelt. Det kan enhver undersøge, ved f.eks. at fordybe sig i en god roman eller i en spændende novelle.

Kan vi elske ved at chatte erotisk og sanseligt og Tantra?

Tantra handler om kropslig bevidsthed. Om HELE kroppen og måden den bevæges og bevæger sig på. Altså også hovedet og intellektet.

Når sindet kan blive stille ved at sidde stille, som “Gom” eller “Meditation” inviterer til at undersøge, så er det vel det bedste eksempel på, at det “hele” fungerer i sammenhæng?

At mødes igennem at chatte oplever jeg som noget sanseligt. Det afhænger naturligvis af måden, vi chatter på, hvor sanseligt det bliver?

For mig adskiller det sig ikke fra andre møder med mennesker: Vi kan blive bevidste om, at vi er i kontakt, at vi bevæges emotionelt, og at vi berører og berøres… I chatten sker det igennem ord, fortællinger og evt. fotos, og/eller film? Vi mødes i, AT der fortælles.

Hvordan så med et erotisk sanseligt møde? Kan vi elske ved at chatte erotisk og sanseligt? Elske i en chat?

Jeg vil sige ja! Det kan vi…

Det kan blive meget lystfyldt, bevægende og sårbart at åbne sig og mødes i kontakt til seksuel lyst i igennem at chatte. Som i alle andre elskovsmøder handler det om HVORDAN vi gør det?

Lad mig beskrive, hvad jeg finder vigtigt og nyttigt i når vi mødes på den måde,

At indlede et møde – noget fælles tredje

De færreste mænd ville gå hen til en kvinde, og som det første spørge: “Hvad har du på?”. Jeg kender heller ingen, som kunne drømme om at indlede med: “Hej er du lækker?” .. eller “til noget..”

Jeg tænker, at det med det samme ville føre til at de afvises på stedet?
Hvem vil elske med et menneske, som først og fremmes er interesseret i sex, og blot leder efter et middel til at tilfredsstille sig selv?

Hvis jeg inviteres, så vil jeg fornemme, hvem der inviterer? Hvis jeg selv inviterer, er det ikke anderledes: Hvem vil jeg lukke ind?

Lad os altså se hinanden an. Er der noget “fælles tredje” vi kan mødes om, som ikke handler om, at vi “skal et eller andet sted hen”?

I et fysisk møde kan det være, at vi mødes på dansegulvet eller over en god samtale om et emne, vi finder ud af interesserer os begge? På chatten er det for mig det samme. “Danser vi godt i samtalen”? .. Viser der sig fælles interesser eller emner, vi begge er nysgerrige på?

Sanser jeg, at vi åbner i gensidig nysgerrighed på hinanden som mennesker. Føles det let at være i samtale og “bevæge sig sammen i den”?

Hvis ikke det er tilfældet, så vil det næppe i min optik være nogen god ide at mødes i elskov? Heller ikke i en chat.

Åbenbar dig selv – Vis mig hvem du er. ..Stå ved dig.. vær der, som du er!

At chatte erotisk og sanseligt i løbende samtykke … med ord

Uanset hvilke møder jeg har – med mennesker eller med dyr – så må de ske i gensidigt løbende samtykke. Jo mere intime de er – dvs. hvor der er en risiko for, at vi kan komme i situationer, hvor det kan være udfordrende at passe på os selv – jo vigtigere er kommunikationen om dette samtykke.

Det gælder også i en erotisk chat. Det kan føles meget sårbart og blufærdigt at tale om krop, lyst, længsel og seksualitet. Det gør vi sjældent udenfor et fortroligt rum. Derfor må det rum, vi skaber sammen, netop være sådan et rum.

Hvordan inviterer jeg til fortrolighed?
Ved selv at vise fortrolighed!

For mig handler det om i små passende skridt at åbne og fornemme, om vi også kan mødes i den?
Den enkleste måde at gøre det på, er at fortælle om det der evt. er angst- eller usikkerhed om? – Altså igen at åbenbare sig selv.

Lyttes og svares der anerkendende til det – uden at det bagatelliseres – og mødes det i omsorg og genkendelse, så vil det føles trygt.

Respekt kommer af det latinske ´respectus´“at se tilbage”. I betydningen ikke at tage noget for givet, men først opmærksom se en gang til. Jeg kalder det: At mødes i et “jeg kender dig ikke” – og kan derfor ikke tage noget som helst for givet”. Det vil være uanset hvor ofte, vi synes, at vi er mødtes før?

A skal ikke føre til B

Jeg lægger i alle møder vægt på at A ikke automatisk skal føre til B. Det gælder også for møder udenfor chatten. Med det mener jeg som eksempel: At et kys, er et kys, og ikke en billet til noget som helst andet end, at vi kysser nu.

Det er kun muligt at danse nært, hvis vi finder en fælles, takt, rytme og tempo. Falder en ud af det fælles… Sanser vi det med det samme, og må “finde hinanden i det mulige igen”.

Dybest set handler det om ansvarlighed. At erkende at vi bevæger hinanden i mødet i alt, hvad vi gør. Jeg bevæges af, at du bevæger dig. Du bevæges af, at jeg bevæger mig. Det sker kontinuerligt.

Passer jeg på mig, passer jeg også på dig. Vel at mærke, hvis jeg tager dig ind i mig…

Kan vi så fornemme om det sker? Også i et møde over chat? Ja det vil jeg mene. Vores krop, det vi sanser og måden, vi bevæges på, viser det klart, hvis vi lytter til det.

Vi berører og bevæger med ord

“Fræk chat” er der nogen, som kalder det.

For mig er det natur. Naturen er ikke “fræk” .. den ER … natur. Jeg vil beskrive den som livskraft eller “udtryk af Lyst”. Jeg kan ikke få en blomst til at åbne sig med magt. Den gør det i bevægelse med solen, regnen, jorden, luften, varmen. Det sker af sig selv. Når omgivelserne er til det..

Helt basalt i naturen er det “at blive set”. “At se at jeg ses, af den jeg gerne vil parres med”. At se det jeg vil spise. At se og IKKE at blive set af det jeg ikke vil spises AF.

At blive set, er fundamentalt forskelligt fra at blive vurderet og bedømt. Det, som måles, ses ikke, som det er, men måles op imod en skala. Det sættes i “forhold til” – det ses med forbehold.

Selvom vi opdrages ind i bedømmelse, forliges vi aldrig med den. Vi længes efter “bare at kunne være som vi er” uden at skulle passe ned i en kasse (et mål).

Hvis nogen bedømmer mig som “sød”, “lækker”, “dejlig”, “smuk”, “fræk” .. Så er det sådanne skabeloner jeg puttes ned i.

At chatte erotisk og sanseligt uden fast form

at chatte erotisk og sanseligt kan jeg ikke give nogen fast form. Sanselighed inviteres igennem ord ved at beskrive, hvad jeg sanser i mig, når…

Den tilføres kraft ved at beskrive nuanceret og varieret, hvad der sker i og omkring mig i det, som opstår i den fælles forestilling og fortælling, vi skaber sammen.

Alle ord har deres rod i noget, der er sanset.
Jo “finere” vi kan sanse, jo mere vil vores ordforråd og kreativitet vokse, hvis vi vil beskrive.

Chatten kan veksle imellem at være åben om det, som sker lige nu og her i mig, som jeg sidder ved tasterne, og være nysgerrig på, hvad der foregår i dig?

Måske kan vi invitere hinanden til at vise og lade os se? Se at vi ses… stykke for stykke, skridt for skridt – invitere ind i sig. I rum som ellers ikke åbnes for enhver.

Det bliver aldrig plat, når det sker på den måde.

Det er bevægende og kan være meget meget lystent at chatte erotisk og sanseligt.

Ja det er ikke særligt let at beskrive. Det svarer næsten til at skrive om at danse “Salsa”, og erkende at det ganske enkelt må erfares. At Salsaen efter hver eneste dans vil have forandret sig. Det sker i takt med, at kroppen finder kompetence og kan spænde af i bevægelsen.

God fornøjelse med at undersøge- og lege med at chatte erotisk og sanseligt.
Måske har artiklen givet anledning til at se anderledes på det?

Hvis du vil møde os, så kan du deltage på en prøvegang på Cupisofi og elskovskunst

Previous Article
Next Article