Den angste vil bedømme mig

Den angste vil bedømme mig som “nogen”

Hvor der er angst, vil der ikke være bevidst opmærksom kontakt. Den angste vil bedømme mig som “nogen” eller “noget”, der skal undgås.

Jeg kan lide at undersøge

Jeg har alle dage holdt meget af at undersøge de grundantagelser og måder, vi har lært at tænke og bevæge os med hinanden på.

Igennem årene har jeg haft dybe og lange frugtbare dialoger i samtale og på skrift. Sådanne har været mulige, hvor vi begge (eller flere) var åbne og nysgerrige. Frem har forudsætningen været en fælles lyst lege med forskellige antagelser og måder at beskrive og handle på – uden angst.

Hvordan kan angst opstå?

Angst i den henseende opstår gerne, hvis jeg har identificeret mig med en eller anden fortælling om “sandhed” – eller et “system af sandheder”. I det tilfælde vil jeg ikke længere se mig i stand til at forholde mig til og afprøve “om andet kunne være muligt”?

Denne angst – der knytter sig til identifikation – finder jeg bl.a. hos religiøse mennesker eller politikere. Det ligger i religioners kultur og hensigt, at de igennem angst kan kontrollere “det rigtige sindelag”.

Er du ikke med os, er du imod!

“Er du ikke med os, ser vi dig som værende imod os”… En retorik, der tager flertallets holdninger som givet, og adskiller den enkelte fra samme.
Siden de tidligste stammefolk har dette været lig med døden. Er du ikke omfattet af gruppens beskyttelse og anerkendelse, er dine chancer for at overleve meget små.

Den måde at styre på, findes i alle sekter uanset religiøs og ideologisk relevans: Et “os” og de som “ikke er rigtige” – og som vi i øvrigt ikke regner det værd at lytte til eller have dialog med.

Som en virus der smitter

Angst og den tilhørende kontrol fungerer på denne måde som en virus, der smitter voldsomt. Den findes også i alle totalitære systemer.

For at dette overhovedet skal kunne fungere – kræver det en meget vigtig ingrediens: At vi bevæger os fra at tale om et tema eller en emne, med de holdninger og antagelser der kan knytte sig til det… til at tale om “personer” og deres karakter.

Intet binder en gruppe så meget sammen i angst og kontrol som fælles fjendebilleder. Iagttag f.eks. retorikken der foregår politisk over hele verden pt. anført af Trump.

Kan du genkende det fra konflikter?

Jeg kan ikke forestille mig andet, end at de fleste, der læser dette, kender til det på egen krop?
En saglig dialog, udarter sig måske til en diskussion og så til en konflikt? Den tydeligste eskalation sker der, hvor en i samtalen bliver “personlig”: “Du er også sådan en…xxxx.!”

Gerne en stempling der indebærer ringeagt eller og som tjener til almen forargelse.

Den kommer i det øjeblik, hvor den ene ikke længere føler sig i stand til at gøre rede for den fortælling om”sandhed” som han/hun har identificeret sig med. Det føles “livstruende”. Svaret bliver et personligt angreb på identitetsniveau.

Hvad har det med Tantra at gøre?

Hvad har så alt dette med “tantra” at gøre?

Ja uanset om jeg fordyber mig i en Buddhistisk Tantra, en Tantra der har autentisk rod i Zhuangzi (Zhuang Zhou) eller Tao Te Ching (Laozi), eller tidligere overleverede tantras.. Så er de IKKE-religiøse af natur.

Frem for alt viser de hen til en praksis hinsides angst og kontrol. De peger på nytten af at undre sig og undersøge igennem konkret, umiddelbar, sanset, bevægelse OG på det unyttige i at leve efter ideologi og tro.

Alle disse rødder og variationer af Tantra, peger på hvordan identifikation med fortællinger og historier er netop det som binder i angst og kontrol.

I angst er der ingen bevidst kontakt

Hvis jeg møder et menneske, der direkte eller indirekte giver udtryk for angst. Så vil der ikke være nogen bevidst, opmærksom, kontakt i det møde.

Angsten viser sig tydeligt, hvis jeg som person eller køn bedømmes og kategoriseres. Den smitter kun, hvis jeg tager imod invitationen.

Jo mere jeg vil bedømme mig eller andre – dvs gøre dem til en “form” – til “noget jeg skal undgå eller være bange for” – jo mere angst vil jeg, som den der dømmer blive.

Den angste vil bedømme mig som “nogen” eller “noget”, der skal undgås.

En Tantra inviterer til at SE dette. Ses det – opløses al angst og erstattes af en naturlig impuls til at bevæge sig med det, som er – SOM det er.

Læs om vores grundige systemiske uddannelse med afsæt i Tantra

Previous Article
Next Article