tantra udtrykker desillusion

Tantra udtrykker desillusionering

Vil jeg erfare, hvad Tantra inviterer til, så må jeg gå langt uden om “at blive behandlet”. Tantra udtrykker desillusionering. Behandleren lever af, at jeg tror på illusionen

Et spirituelt supermarked

For den, som søger indsigt i Tantra, må det føles som at træde ind i et supermarked af behandlings- og terapi-tilbud?

Den “Alternative medicinalindustri” har i ordet “Tantra” fundet endnu en mulighed for at skabe en uendelig række af uddannelser og tilhørende praktiserende behandlere, der må konkurrere om at tilbyde stort set de samme mennesker lindring for alverdens lidelser.

Terapi-Tantra og -Yoga

Tantra er i den henseende ikke det eneste sted, hvor det sker. “Terapi-yoga” eller “medicinsk- yoga”, og “Mindfull Stress-management” hører til i samme rummelige skuffe.

Det er som om, at hvis blot vi kan koble noget til sygdom eller lidelse, så kan der tjenes penge på det? Det er intet under, at Medicinal-branchen som sådan skovler penge ind?

Evidens for at det hjælper?

Forskelle imellem de såkaldte “spirituelle behandlinger” og de, som rent faktisk må anprise sig selv som at have en dokumenteret effekt, er, at der for de førstes vedkommende ikke – eller meget sjældent – er videnskabelig evidens for noget som helst, hvor imod der til de sidste stilles strenge krav til dokumentation af samme.

Det også selvom mange mennesker sår tvivl om, hvorvidt det er tilfældet. Spørger man mig, er jeg glad for, at vi i det mindste har et vist værn imod kvaksalvere og lurendrejere, der kan udnytte menneskers angst og længsel efter at blive raske.

Nuvel.. Det er så blot en side af sagen. Jeg er sikker på, at de fleste behandlere og terapeuter af et oprigtigt hjerte ønsker at hjælpe og lindre. .. Og bruge den ofte meget dyre alternative uddannelse de har taget for at slippe ud af lønmodtager-trædemøllen.

Nej! Med Tao eller Tantra har det intet at gøre

Jeg ser hver eneste dag reklamer for kure mod alt fra at “have ondt i sit parforhold”, til spændinger i underlivet, stress, manglende lyst, for tidlig sædafgang – og løfter om at få vidunderlige orgasmer og “sin energi i flow”… Hvis det da ikke blot handler om at blive “hel igen” – altså blive “healet” og få styr på “sine skygger”. Det hele angiveligt med baggrund i “Tantra” eller “Tao-tantra”?

Det er så her, at jeg siger “nej”! … Med Tao eller Tantra har det absolut intet at gøre!

Når jeg kommer med sådan en udtalelse, vil jeg gerne blive mødt med : “Tantra er for mig, hvad jeg gør til Tantra”… Det svarer lidt til manden, der bider i en sten, og med brækkede tænder læsper: “Jeg skal nok selv bestemme, hvad der er et brød”.

Når jeg kommer med sådan en udtalelse, vil jeg gerne blive mødt med : “Tantra er for mig, hvad jeg gør til Tantra”… Det svarer lidt til manden, der bider i en sten, og med brækkede tænder læsper: “Jeg skal nok selv bestemme, hvad der er et brød”.

Det må være, som det er. For vedkommende gør det nok alligevel ingen erkendt forskel, hvad han putter i munden.
Igennem tiden har der været mange dialoger og diskussioner om “Tantra”. Der har været vidt forskellige retninger, grupperinger, og anskuelser – og i alt dette alligevel en samlende tråd: At en Tantra inviterer os til at se det, som er, som det er.

Sandheden sætter fri

Om jeg dykker ned i de gamle Taoistiske eller Buddhistiske mestre, eller f.eks. fordyber mig i OSHO´s vidtrækkende formidling af Tantra så er budskabet klart: “At sandheden sætter fri”. Ikke “sandhed” forstået som en fortælling om sandheden” – altså en eller anden beskrivelse, der gøres “sand”, men Sandheden erkendt, som det, der er ER – hinsides enhver fortælling om samme.

Samme budskab og invitation finder jeg hos Jiddu Krishnamurti´s helt enestående formidling, og er du til en mere spiselig version, kan jeg pege på Allan Watts indsigtsfulde beskrivelser.

Overfor denne umiddelbare, rene, direkte, ufiltrerede kontakt til det, som er – står “illusionen”. Vores ideer, fortællinger, erindringer, historier, myter, normer og værdier. Dvs. menneskes evige stræben efter at gøre virkeligheden til sit billede. ..altså som i: “Jeg skal nok selv bestemme, hvad der er virkeligt for mig!”

En reaktion mod præsterne

En sådan sætning er opstået som en reaktion imod alle tiders præster, der har villet indoktrinere en helt bestemt ideologi ind i sindet på børn og voksne. Helt grundliggende ved at benytte menneskers godtroenhed og angst og derigennem at opnå og udøve kontrol.

Det ulykkelige er så blot at reaktionen: At gøre virkeligheden til en ego-centrisk konstruktion virker stik modsat. Hopper jeg ud fra en høj bygning i underbukser, styrter jeg altså til jorden, uanset hvilken historie om virkeligheden, jeg bilder mig, ind er sand.

Det tjenes penge på at fastholde i illusion

Præster og forførere har til alle tider tjent både anseelse og penge på at fastholde mennesker i sine illusioner. Hvis du vil udbytte nogen, så ødelægger du ikke deres illusioner, men underbygger dem. Illusioner om sjæle, Gud, Helvede, Frelse, Succes, Himlen, Nirvarna. Om at blive et mere bevidst menneske, finde den rigtige partner, Kundalini-orgasmer, store hjerter, blive mere kærlig eller orgastisk.

Det er der fortjenesten ligger! At skabe et spirituelt og eller personligt begær, der fremstår så attraktivt, at mennesker vil stræbe efter det. Enten som noget de vil væk fra, eller som noget de vil hen imod. Ofte i kombination: Væk fra lidelse – hen imod lykken.

Spørger nogen til validiteten denne praksis, vil reaktionen være vrede og næsten øjeblikkelige angreb på personen som afledning fra de egenlige spørgsmål. F.eks. ved at så tvivl ved spørgerens hæderlighed eller hænge ham/hende ud til spot og spe.

Tantra udtrykker desillusionering

Tantra udtrykker desillusionering. Derfor findes der intet præsteskab i “Tantra”. Denne “sandhed” er det, du og jeg ER. Det behøver intet menneske at tolke for nogen af os.

Det rækker at åbne sine øjne og alle sanser og erfare – uden at gøre noget af det til fortællinger dvs. erfaringer.

Siden jeg var teenager, til jeg nu sidder her som en voksen moden mand – har jeg fordybet mig i kontakten til denne “sandhed”: – At se, det som er – hinsides mine fortællinger om det.

Jeg har “lånt” mange af disse mestres intellekt for en stund eller igennem år… spejlet mit sind i deres, ladet mig bevæge af og som dem. Jeg har iagttaget opmærksomt i stilhed og bevægelse, hvordan bølgerne på mit indre hav bevæges.

Ingen steder har jeg fundet “behandling eller terapi” som det, der opløser illusioner. Tværtimod.

Søger jeg healing. Må både jeg og healeren blive i illusionen om, at jeg er delt.
Stræber jeg efter lindring for min psykologiske lidelse, må både jeg og terapeuten blive i illusionen om, at illusion kan opløses igennem fortælling.

Hvordan nogen f.eks. kan tro på, at to mennesker kan “behandle hinanden” til at genskabe et lykkeligt, juicy, parforhold er mig simpelthen en gåde? Hvad gør det andet end at fastholde, at vi mødes i den illusion, der skabes af denne “form” – frem for at turde vise os og se hinanden, som vi er?

Ingen orgasmer i Tao

Ikke et eneste sted i de gamle tekster om “Tao” eller “Vejen”, finder jeg kvinder nævnt endsige tale om mænds orgasmer, deres energi eller ejakulation. Måske optræder de i rådene fra den traditionelle kinesiske medicin, side om side med knust næsehornspulver, eller mikstur fra tigerens kløer?

Skulle vores organer f.eks. udsættes for “organmassage”, sad de nok ikke beskyttede “derinde” men “derude”? …

Ingen kan undervise i Tao eller Tantra og som lærer derved “stå imellem”. Indsigt i det, som er, kommer af selv at erfare, ikke af “at få at vide og skulle tro”.

Hvad, vi kan, er at mødes og øve os. Mænd med mænd, kvinder med kvinder eller mænd og kvinder sammen.

Hvad kan vi øve?

Hvad øver vi så?

At se og sanse, bevæge og bevæges – i opmærksom, bevidst, kontakt. Uden at skulle andet end det, vi gør, imens vi gør det.

Den desillusionering der kan finde sted der, hvor der intet mål eller stræben er, er lige så svær som når et narkotikum tages fra en misbruger.

“Hvorfor skal jeg gøre det, når jeg ikke oplever en rus ved det?” (får noget UD af det) – lyder det omskrevne spørgsmål.

Det sker alligevel heller ikke, før vedkommende har erfaret, måske blot i glimt, AT han/hun lever i en kontinuerlig rus på flugt fra lidelse. At den største lidelse betinges af flugten, og opløses når vi naturligt og afspændte kan og formår kompetent at møde det, som er.

læs evt. også: Tantramassage et møde eller en behandling? ..eller denne: Tantrabehandling … måske denne: Behandling og terapi..

Previous Article
Next Article