Derfor tantra

DERFOR tantra – om at finde en god grund

Skal du have en grund til at mødes i en tantramassage eller deltage på et seminar?
Vi er opdraget til at kunne begrunde vores handlinger og “forsvare”, hvad det er, vi gør: “ Ahh DERFOR tantra ”

En Tantra inviterer til bl.a. at få øje på at livet IKKE fungerer igennem årsag og virkning, men derimod i sammenhænge. Det er et helt andet perspektiv at se i.

Troen på årsag og virkning

Når jeg i forbindelse med et af vores seminarer fremhæver, at en af de største kilder til psykologisk lidelse måske udtrykkes igennem troen på årsag og virkning, så mødes jeg jævnligt med skepsis.

“Hvis noget sker, må der vel være en årsag til det?”
“Jeg bliver da ikke bare syg af ingenting?”
“Hvis jeg smider denne bold hen på det skrøbelige glas i vinduet, så vil det da gå i stykker!?”

Eksemplerne er mange.

Jeg er opdaget til at give det meste i livet en “grund”. og relativt tidligt begyndte jeg at betvivle, at det kunne hænge sådan sammen.

Hvorfor vil du elske?

Prøv at se nøje på dette spørgsmål:

“Hvorfor vil du elske (med) mig?”.
Hvis jeg svarer på det ved at finde eller opfinde en årsag til det, vil jeg vel have betinget elskoven igennem denne forklaring? I det mindste give det indtryk, at det er det, som jeg gør?

Hvis svaret lyder: “Fordi jeg elsker dig!”, vil det være utilfredsstillende “Jeg spurgte dig HVORFOR du elsker mig!”

“Ja, okay. Fordi jeg synes at du er sød og dejlig, og jeg ikke kan lade være!”
“Ah så du vil altså kun elske mig, så længe jeg ser sød og dejlig ud?! Eller når du oplever mig sådan?”
“Nej , nej… “

Uanset hvordan der svares på det første spørgsmål, vil svaret komme til at betinge det, som må være hinsides enhver betingelse? Dvs. både “Lyst” og “kærlighed”.

Et forsøg på at kontrollere og retfærdiggøre

Når tankemønstret med “årsag og virkning” er blevet så udbredt, som det er, hænger det måske sammen med menneskers evige forsøg på at kontrollere og skabe forudsigelighed i et liv, der synes meget komplekst?

Hvad der måske overses er, at intet levende fungerer efter “årsager”, men i sammenhænge og det betyder noget helt andet.

Når min hånd bevæger sig, ses en tydelig sammenhæng til min arm, og resten af min krop. Jeg kan ikke bevæge det mindste i mig, uden at hele kroppen involveres i denne bevægelse. Det meste vil måske være usynligt eller næsten umærkeligt.

Hvis jeg blot for nogle minutter fastholder min hånd i en lidt akavet stilling, eller bringer mig en smule ud af statisk balance, vil det ikke vare længe, før end det bliver meget tydeligt, at stort set alle områder af min krop indsættes i forhold til at opretholde denne statiske balance. 

Kroppen fungerer i sammenhænge. Det vil være absurd at sige: “Min hånd kan bevæge sig fordi den sidder på min krop”. Gør jeg det, har jeg adskilt håndens bevægelighed fra kroppen.

At adskille og dele

Dette er netop funktionen af “årsag og virkning”: At adskille og dele.
Ved at betragte sammenhænge i stedet – opstår en helt anden erkendelse.

Jeg er ikke en “ø” i verden, eller en lille båd der kastes rundt på et stort hav, med en styrmand ombord, der bedst muligt skal navigere og finde en sikker rute til det ønskede mål. Jeg er ikke denne båd, der udsættes for storme, og måske går ned med mand og mus, FORDI stormen rasede.

Jeg ER dette hav med alle dets bølger, Jeg ER et åndedrag i universets vejrtrækning, ikke “fordi”, men “bare”. Det sker “af sig selv”.

At skrive om dette synes nærmest umuligt.

Når bolden smides imod glasset i eksemplet i starten, så vil det være muligt at gøre denne enkle hændelse til en i en uendelig række af bevægelser, der alle sammen – tilsammen – beskriver det der sker.
Millioner af atter millioner af sammenhænge, skaber det tilsyneladende mønster i beskrivelsen – og KUN i beskrivelsen – at “bold slipper hånd, der rammer glas, som går i tusinde stykker”. Der er en bold, hånd, glas, mand, vindue, glaspuster, boldsyerske, vindueskarm, tømrer, etc. etc… og ingen af dem er på nogen måde “årsagen” til hændelsen.

Årsagen søges for at placere skyld, eller i bestræbelserne for at undgå at det sker næste gang.
Den ER der ikke, den opfindes med en intention, af et tankemønster der har “lært sig” at tænke i sådan nogle “årsager”.

DERFOR tantra

Når jeg læser de mange tilbud om seminarer, kurser, tantramassage og terapi som puttes ind under navnet “tantra”, så iagttager jeg hvor ofte dette forsøges solgt ved at pege på en “grund” til at gøre det.

“Få et bedre sexliv!”
“Opnå fantastiske orgasmer”
“Slip af med dine traumer”
“Mød nye kærester!”
“Find meningen med dit liv – din mission her”
“Fordi hos mig er det billigt lige nu.. og kun 3 dage endnu, så bliver det dyrere”

“ Ahh DERFOR tantra (nu) ”

Opfindsomheden er stor og giver måske mening som salgsværktøj i det samfund, der ikke bare vil elske, uden at der er en skide god GRUND til det?

“Giv mig lige en god grund til at jeg skal….”

Meningen er..

Livets mening ER livet selv.
Kærlighedens mening ER kærlighed.
Lystens mening ER lysten selv.
Meningen med mig ER mig… og jeg kunne blive ved.

I det øjeblik jeg ville elske “af en grund”, er elskoven fuldstændigt forsvundet og erstattet med en studehandel. Jeg ville gøre det for at “opnå noget”. Gøre kærlighed og livet til et MIDDEL til….

Er det ikke netop den måde at se verden på, der får mennesker til – uden at blinke – at udnytte, bruge, og udbytte alt levende?

Sammenhængen ses simpelthen ikke. Den er erstattet af en god grund. Med den bedste “årsag” i hånden, kan alt “retfærdiggøres” i den “moral”, der nu bedst kan passe?

Kom i lyst – få øje på…

Er der så en god grund til at have læst denne artikel færdig?
Ikke det mindste. Måske kan jeg ved at skrive den, og du ved at læse den, få øje på en sammenhæng? Hvis det sker, så sker det “af sig selv”.
Den skrives i lyst. 

Præcis som det er med en tantramassage eller -seminarer på Mahamudrainstitut. Der er simpelthen ingen grund til at komme her.

Kom i – og af lyst !
Vær opmærksom på, at det, du har lyst TIL, IKKE kan være denne lyst! At give lyst et objekt – fungerer som at give den en “årsag”.


Vi elsker for at elske – ikke for noget som helst andet. “Får øje på…..”

Previous Article
Next Article