det kvindelige

Det kvindelige kender ingen grænser – og Tantra?

Det kvindelige kender ingen grænser. Det ER mig virkelig en gåde at mennesker, som bekender sig til “noget spirituelt” – herunder også “tantra”, kan blive VED med hårdnakket at tale om “vigtigheden af at have grænser!?”

At afgrænse for at bruge.

At afgrænse – er det, der gør det muligt at slagte dyr og bruge dem som “produktionsmidler”. Eller at fælde skove for at bruge træet som et middel at tjene penge.

At afgrænse os fra naturen er det, som gør, at vi ser os som adskilte fra den, og dermed også som nogen, der kan “bruge” den som et middel til at tilfredsstille vores begær?

Kender kontakt til Kærlighed “grænser”? ..
KAN vi være i kontakt, når vi skaber afstand igennem en grænse?

“Grænser” bruges som en metafor på, at “man skal kunne passe på sig”.
Det er en rigtig god ide at kunne det.
Og det ER altså ikke nogle tænkte grænser, der gør det muligt!

Ethvert levende væsen (bortset fra mennesket) passer på sig selv ved at bevæge sig spontant, impulsivt og kompetent..
Uden at forklare noget som helst.
Uden at betinge sig af en historie om “sine grænser”.

Når, der trækkes en “grænse”, som var det, de første landbrugere gjorde for at afgrænse markerne fra naturen omkring dem! – opstod der fra begyndelsen af konflikt.

Det kvindelige er grænseløst

Natur kender nemlig ingen grænser. Frø af planter og træer føg ind over hegnet og forstyrrede de første bønders forsøg på at udbytte naturen. Ulve og andre rovdyr jagede de såkaldte “husdyr”, der var sat bag hegn.

Bondekulturen betød et opgør med den spiritualitet, der hylder Naturen som den livgivende lyst: Det som sker af sig selv.
Det, som ikke kan tøjles – det vilde, bevægelige og uforudsigelige.
Det kvindelige!

Det kvindelige blev erstattet af “Herren”

Derfor måtte de “gamle” fortællinger skiftes ud. Ind kom ideen om, at det er “Herren”, der bestemmer!

Det helt skøre for mig er, at disse nye fortællinger om vigtigheden af at afgrænse, fik som det vigtigste mål at “tæmme det kvindelige”.

Det kvindelige er natur og cyklus… Lad Herren få styr på hende, og sætte hende bag grænser!

Hvad ville være bedre end, hvis hun selv, kom til at tro på, at den bedste måde at passe på sig på, er at opretholde stærke grænser!?

Jeg skal lige love for at Herremændene lykkedes med det!
Så godt at selv “spirituelle” kvinder (hvad det så betyder?) den dag i dag taler om “at sætte grænser”, og overholde dem”..

En Tantra har sin rod i det kvindelige

Og “En Tantra”? … Ja den har rødder tilbage i det grænseløse, vilde, utæmmede, naturlige, afspændte og kompetent, spontant bevægelige og uforudsigelige.. Altså det kvindelige!

En invitation ind i det grænseløse: At blive fri af sindets tillærte evne til at binde og afgrænse.

Der er nul behandling i det.
Nul terapi..
Det hele beror på at iagttage, undres, forundres, og genlære at anerkende det impulsivt bevægelige i sig.

Cupisofi og elskovskunst – at genfinde sin spontane bevægelighed

Sommercamp 2021

Previous Article
Next Article