Det normale

Det normale eller konforme

Du kan gå rundt med en forestilling om, at den eneste måde at reducere angst på sker ved at tilpasse sig det normale eller konforme .

Angsten

I virkeligheden forholder det sig omvendt.
Angsten opstår ud af frygten for at afvige fra det, som opfattes som normen. Den næres af den stadige uvished om at være god nok, sød nok, positiv nok, glad nok, pæn nok, klog nok, og succesfuld nok til at være accepteret af de mennesker, som du gerne vil være en del af. Det betyder, at jo mere du er optaget af at “passe ind”, jo større angst, vil du invitere dig selv ind i.

For en tid kan du føle dig godt tilpas, når nogen roser dig for dit smukke ydre, dine præstationer eller bare “måden du er på”. Samtidig fungerer det som en invitation ind i fortællingen om, at disse såkaldt positive bedømmelser også kan ophøre.

Nye lag på masken

Du kan se, at enhvert ord som tilskrives din personlighed, blot lægger nye lag på den maske, som du fremtræder med. Det sker i det øjeblik, du begynder at iagttage, hvordan alt dette fungerer.

Med det menes: At blive til iagttageren som ser, hvad der sker, hinsides bedømmelse eller “given betydning”. Den betragter, som ser på masken, kan ikke være den maske, der betragtes.

Kærligheden

… Lige der erkendes det, at kærligheden ikke rummes i nogen standard eller en ide om det normale. Det, der elskes af livet eller i det guddommelige, om du vil, ligger hinsides form og norm.

 

Previous Article
Next Article