elsker i

Elsker I med hinanden på seminarerne

Elsker i med hinanden på jeres seminarer? Dyrker i sex? Spørgsmål og nogle svar til praksis på Mahamudrainstitut

…..

“Nogen fortæller, at der dyrkes sex på jeres seminarer. Er det rigtigt?”

“Vi holder seminarer af mange forskellige slags. Jeg går ud fra, at du tænker på vores Tantramassage og elskovskunst seminarer?”

“Ja”

“Da det, vi undersøger der, er “elskovskunst” og det, jeg vil kalde for et “æstetisk møde” imellem  mennesker, så vil nogle se det som, at der “dyrkes sex”. Der er nu IKKE nogen øvelser f.eks. i vores Cupisofi og elskovkunst seminarer, der indebærer seksuel forening.”

….

“Hvordan skal jeg så forstå det?”

“En meget væsentlig del af en Tantra er at få øje på, hvordan vi forveksler ,“det som er” med vores fortællinger om det, som er. Det har vi simpelthen lært bl.a. igennem opdragelse og skolegang. Vi forventes at “være nogen” – dvs.. noget, der kan beskrives. Særligt mange af sådanne historier om skyld og skam og om at “være ordentlig” har vi omkring vores seksuelle lyst.

Vi kan sidde i timevis og tale om dem hos en terapeut, og vi ser det som noget, der typisk blot forstærker eller skaber nogle nye fortællinger. Hvis vi vil SE, må vi undersøge dem i det konkrete møde med andre mennesker.”

….

“Det er jo ikke sikkert jeg lige har lyst til at mødes i et intimt møde med en af dem, som tilfældigvis er med på seminaret?”

“Nej det er det ikke, og det er der heller ikke nogen, der skal. At undersøge den umiddelbare kontakt til “ja og nej”, forstået som evnen til at flytte sig uden noget behov for at forklare sig eller betinge sine bevægelser af en “grund” eller “årsag”, er meget vigtig for os.

….

“Dvs. jeg kan holde mig til en fast partner i øvelserne?”

“Nej det vil ikke give særlig megen mening hos os. De fleste mennesker stiller meget store betingelser til både sig selv og til det menneske, de vil være intime med.

I det, vi gør på Mahamudrainstitut, bliver det tydeligt, hvordan det skaber et forbehold i os, der stiller sig i vejen for at leve i frihed.

I mødet med forskellige mennesker, erfarer og bevæger jeg mig forskelligt. Jo mere kompetent jeg bliver i min måde at bevæge mig sammen med andre mennesker på, jo flere muligheder åbner der sig, og jo flere facetter får jeg øje på i mig.

En nøgle til at erkende dette ligger i at se, at jeg grundliggende kun kan sanse “mig selv”. At alt hvad jeg sanser “med” så at sige “sidder på mig” – således at det er mig, jeg sanser i mødet med mine omgivelser og altså også med andre mennesker. Jeg har blot lært at give alle disse sansninger betydninger – dvs. at hæfte ord på dem.”

….

“Vil det sige, at jeg i mødet med andre mennesker, blot sanser mig på forskellige måder?”

“Ja. – At min adgang til at erkende det “derude” beror på min evne til at sanse “derinde”, og at denne evne til at sanse og måden, der sanses på – ER mig. Som jeg sanser, bevæges og bevæger mig, er jeg.”

….

“Det lyder vanskeligt at forstå?”

“Ja det er det også i begyndelsen. Mange forbinder Tantra med at lære bestemte teknikker eller at kunne gøre noget med sig selv eller nogen.
… En Tantra inviterer imidlertid til at få øje på hvad det er, som ER… Altså ikke “hvem jeg er”, men “hvordan jeg bærer mig ad med at adskille og isolere mig fra livet og det levende”. … Til at leve et liv i kontakt.

….

“Hvad betyder “kontakt”?”

“At der ikke er noget imellem…”

….

“I deltager selv i øvelserne? Er der så ingen, som holder øje med hvad der foregår i rummet”

“Når der er nye deltagere med, eller det, vi inviterer til, er nyt og måske vanskeligt for de fleste, er vi meget opmærksomme på, at der er mindst en af os, som kigger uden at være direkte med i øvelsen…
Grundliggende åbner vi et rum, hvor vi inviterer mennesker til at undersøge noget SAMMEN med os. Vi sætter rammerne for, hvordan vi undersøger i gruppen, og deltagerne bringer i vidt omfang egne temaer ind.

Vi kunne ikke drømme om at sætte nogen til at gøre noget i en gruppe, uden selv i egen krop at erfare, hvordan det fungerer netop i denne specifikke gruppe mennesker”

….

“Er der ikke nogen, som synes, at det er underligt eller forkert?”.

“Vi er meget klare omkring det inden og undervejs. Jeg kender fra mit liv, at jeg lærer og ser bedst i et tæt møde med et menneske, jeg har lyst til at spejle i bestemte situationer. Det går i øvrigt begge veje.

….

“Begge veje?”

“Ja på vores hold er der en skøn blanding af deltagere, som er kommet i mange år hos os – og helt nye. I møderne opdager begge meget – netop som en følge af de forskellige forudsætninger”

….

“Nogen kunne vel få den ide, at I inviterer til sådanne seminarer for at få adgang til sex?”

“Haha.. Vi ville ikke holde seminarer i elskovskunst, hvis ikke vi synes, at det er det smukkeste og mest naturlige i livet at mødes i sanselig, opmærksom, lysten og hengiven kontakt med andre mennesker. Vi kunne nok begge beskrive os som mennesker med let og umiddelbar kontakt til lyst.

Der er nu nok ret stor forskel på den sex, som de fleste “dyrker” og det meget sanselige og opmærksomme møde, vi inviterer til.

Ind imellem er der nok en deltager, der kæmper med sin moral, og synes at vi skulle være i “professionel afstand”. Det er nu meget svært at invitere ind i hengivelse, lyst og frihed ved at være distanceret…?

Hvad, vi hører allermest, er, at mennesker overraskes over hvor fint og klart, de finder måden, vi møder hinanden på, på Mahamudrainstitut.”

….

“Jeg møder nogle, som er vrede på jer”

“Ja sådan vil det være i livet. Nogle gange siger vi “nej”, hvis det, som deltagere vil, ikke passer til de invitationer, vi giver.

Andre gange bliver det simpelthen blot for svært, når noget så konkret som manglende bevægelighed i krop og sind stiller sig i vejen for at kunne spænde af.

Er man meget optaget af, hvad der er rigtigt og forkert, hvad man bør eller ikke bør, og uvillig til at undersøge det i sig, så dur det heller ikke.

Sidst og ikke mindst sker det få gange, at en deltager viser sig at være her mere for at få fat i andre eller “noget”, end for at få øje på “sig selv”… Det fungerer heller ikke så godt for os.

Du vil også møde mange, som er rigtigt glade for os, og for hvem mødet med Mahamudrainstitut har været fuldstændigt livs-forvandlende og åbnende.”

….

“Kan det ikke ske, at mennesker falder for hinanden?”

“Joda.. Og det gør det da også. På den måde er det også et spændende rum. Det skal blot ikke være motivet for at komme her. Sker det – så sker det… Det ser vi også som noget helt naturligt.

….

“Hvad mener du med “bevægelig i krop og sind”. Hvad betyder det?”

“Vi har virkeligt vredet hjernen for at finde ud af, hvordan vi skal beskrive det, så det er forståeligt.

Det er ret konkret sådan, at en Mahamudra tantra massage indbærer at kunne bevæge sig i gulvplan i mødet med et andet menneske. Vi berører med hele kroppen og ikke kun med hænderne.

Det kræver smidighed og tilstrækkelig styrke til at kunne holde sig selv, og f.eks. sidde bekvemt på gulvet. Sådan er vores praksis og den suppleres godt af f.eks. Yoga eller fri dans. Naturligvis kommer smidighed med øvelse og fordybelse, og villigheden dertil skal være der…

Hvad sindet angår, så skal man have lysten til at undersøge og lege med tanker og nye måder at tænke på. Man må også være indstillet på at noget af dette kan være svært og meget udfordrende.

Lige så dejligt et rum det kan være, lige så svært kan det ind imellem synes..”

Cupisofi og elskovskunst

Previous Article
Next Article