grænseoverskridende

Grænseoverskridende Tantra og sex?

Er tantra grænseoverskridende – og er der sammenhæng imellem sex og Tantra?

Med jævne mellemrum støder jeg ind i debatter i forskellige fora, der handler om, hvorvidt seksuelle aktiviteter har noget at gøre på Tantra seminarer og kurser? I den forbindelse også gerne, hvordan det undgås at grænseoverskride deltagerne?

Grænseoverskridende Tantra-praksis

Den Britiske besættelsesmagt fik omkring 1880´erne i Indien øje på forskellige former for “tantra-praksis”. Den tilsyneladende fuldstændigt grænseoverskridende og amoralske sexuelle adfærd i disse grupper både fascinerede og forargede dem.

Forargelsen delte de med hovedparten af Inderne – og ikke mindst den hinduistiske præstestand.

Tantra en “torn i øjet”

“Tantra” har igennem tusinder af år været en torn i øjet på religiøse ledere.

Det hænger sammen med at de mange forskellige tantras tager afstand fra religion, der styres af regler, love og moral og den medfølgende skam og skyld – der udelukkende tjener til at give præsterne autoritet og magt.

Saraha og Lysten

Saraha, der regnes som en af de 48 Mahasiddhas, var lærd og fra den Brahminske øverste kaste. Da han mødte den kasteløse Pilemagerske fik han igennem hende øje på at leve i kontakt til frihed og lyst. Han aflagde sit coelibat og strenge livsførelse. Erstattede det med at danse, synge, elske og opmærksomt iagttage naturen af alt, hvad der er.

Saraha´s sange blev et grundlag for flere Tantras – Bla. en Buddhistisk “Mahamudra-praksis”

Det er hovedbudskabet i en Tantra at få øje på, hvordan vi igennem forestillinger, betydninger, overbevisninger, værdier og trossætninger erstatter den direkte naturlige og afspændte kontakt til det, som ER, med vores ideer og forestillinger. Billeder og ideologier vi lærer at gøre “sande” fra barnsben af.

En af disse fortællinger er f.eks: “At sex står i vejen for et spirituelt liv”.

En anden – som umiddelbart ikke synes så relevant for de fleste fra vesten – er: “At verden er fyldt med onde ånder, dæmoner og genfærd, som vil os det ondt”.
Måske er disse “ånder” på vores breddegrader i nyere tid blevet erstattet af konspirationsteorier?

En tantra – en “grænseoverskridende praksis”

“EN tantra” udtrykker til forskel en invitation til “en praksis”. Den handler på ingen måde om at udskifte religiøse historier med “tantriske fortællinger”! I stedet vil den indeholde en eller flere metoder og evt. vejledninger i dem – til SELV at få øje på, hvordan illusioner binder og stiller sig i vejen for at se klart.

Kernen i sådanne praksis er “meditation” eller “Gom” – hvilket betyder at “øve sig i opmærksomt at iagttage”.

Ganske grænseoverskridende kan den praktiserende f.eks. møde sin angst for dæmoner og genfærd. Det kan ske ved at sidde nat efter nat på begravelses-pladsen og i meditation iagttage denne “angst”.

  • Hvordan skaber jeg den?
  • Hvordan opstår den?
  • Hvordan vedligeholdes den?
  • Hvad er sin “natur”?

OSHO og Seksuelle øvelser

Igennem tiden har Tantras været fyldt med ritualer og praksis, hvor alverdens moral og tabuer iagttages på samme måde. Herunder også seksuelle øvelser.

OSHO eller Bhagwan Shri Rajneesh blev fra 1950´erne og frem til sin død i 1990 eksponent for at formidle “tantra” til en bredere kreds. Han så, hvordan en meget stram seksualmoral ødelagde det naturlige forhold imellem mænd og kvinder. Vores “Lyst” og trang til seksuelt fællesskab med hinanden er simpelthen vores natur.

Med ham blev en “Ny tantra” født. En bevægelse der spredte sig over hele verden. Den “frække og forbudte” friktions-sex – blev erstattet med: At undersøge, hvordan vi kan mødes i bevidst kontakt til kærlighed, frihed, lyst, medfølelse og sanselig hengivelse.

Jeg skal love for, at det var- og er- der stadig brug for!

Det er grænseoverskridende at få øje på frihed.

Tantra er med andre ord i bund og grund “grænseoverskridende”. Den peger på at få øje på, hvordan vi begrænser os bag forestillinger, vi selv skaber og ikke mindst opdrages ind i.

Den “Nye Tantra” ser, at der er allerflest af sådanne mure omkring vores seksualitet. Den inviterer til at undersøge andre muligheder.

Stræben efter magt

Som altid, når mennesker samles, vil der være nogen, som ønsker magt. Magt skabes ved at opfinde noget, der kan gøre mennesker angste. Hvor angst trives, lever kontrol.

Den Nye Tantra er her ingen undtagelse. Fra at en Tantra kan ses som en invitation til en “undersøgende praksis” – opstod der meget hurtigt helt bestemte forestillinger om, hvad den “rigtige tantriske seksualitet er”.

Noget af det skyldes givet vis, at der midt i al løssluppenheden opstod en ide om, at “tantra” var det samme som: “Licence to fuck”.

Det seksuelle blev vigtigere end den iagttagende praksis.

Historier om overgreb og manglende respekt i den ene gruppe blev til skrækindjagende angst-fortællinger, der kunne bruges i andre grupper til at legitimere og betinge en anden praksis.

For at styre denne “liderlighed” og at passe på mennesker, der let lader sig presse af en gruppes adfærd, udvikledes der således igennem årene forskellige retninger med forskellig “Tantra moral”.

Tantra betyder at relatere med mennesker.

I dag som før er der således ikke nogen fælles praksis for at undersøge naturen af sind og krop – også i en seksuel kontekst.

Den nysgerrige – må selv – i princippet som var det metaforisk at gå på en “date” og se efter et godt “match” – finde det menneske med tilhørende praksis/uddannelse/kursus/møde som virker autentisk og “passende” for sig?
Det gælder også den anden vej. Den, som inviterer til at undersøge sammen med sig, må på samme måde sanse et klart ja i sig til de mennesker, der søger fællesskabet.
Det er intimt og sårbart at iagttage og praktisere tantra sammen – i særdeleshed også i en sensuel kontekst.

At fordybe sig i Tantra handler om at relatere med mennesker og ikke om at “købe en ydelse”.

Hvor klart kommunikeres der?

For mit vedkommende er det i en sådan “date” vigtigt, hvor klart der kommunikeres. Om jeg sanser en spontan tillid og følelse af tryghed i den fysiske kontakt med det menneske, jeg gerne vil lære af eller undersøge sammen med?

Når det er gjort, så vil det at fordybe sig i denne Nye Tantra, på mange måder og på forskellige tidspunkter føles meget udfordrende og “grænseoverskridende”.

For mig er en tydelig indikator på kvaliteten af en sådan praksis, hvordan der tages hånd om kursisternes evne eller manglende evne til at bevæge sig ansvarligt, medfølende, respektfuldt og spontant at flytte sig væk og/eller sige fra.
Det er lige fra kontant at afvise til at være villig til at samtale om det, der kan føles svært.

Hvor jeg kan sige nej, og der ingen krav er, bliver det let at sige JA.

Når vi først er i stand til at sige NEJ og/eller flytte os UDEN at skulle forklare eller undskylde, så bliver det også muligt og let at sige og bevæge os i et rungende JA og turde afprøve udfordrende muligheder.

Når vi først er i stand til at sige NEJ og/eller flytte os UDEN at skulle forklare eller undskylde, så bliver det også muligt og let at sige og bevæge os i et rungende JA og turde afprøve udfordrende muligheder.

Det kan og vil ikke være en intellektuel praksis at øve denne spontane bevægelses-kompetence. Det er konkret og kropsorienteret.

Hos os på Mahamudrainstitut øves det til hudløshed. Det gøres igen og igen, uanset hvor længe man har haft sin gang her.

Vi har ikke tal på hvor mange kvinder og mænd, der har takket os for den mulighed for at få øje på sit impulsive sansede “NEJ og JA” – og for at kunne omsætte den erfaring i sit daglige liv.

Årsforløb på Mahamudrainstitut

Previous Article
Next Article