højere bevidsthed

Højere bevidsthed – eller bliver den lavere?

Giver det mening at tale om “en højere bevidsthed”? Er det det en Tantra inviterer til at opnå? .. Hvis den da overhovedet vil opnå noget?

Efterhånden som jeg kommer længere ind i Hans Vaihingers tanker og filosofi om “Som om”, bliver det mere og mere spændende for mig at iagttage brugen af fiktioner, og den virkning de har.

En “fiktion” udtrykker en beskrivelse, metafor, eller analogi, der anvendes i den sproglige kommunikation.

Lad mig komme med et eksempel:
Nogen skriver eller siger følgende:

“Hensigten med Tantra, må efter min mening være at skabe en højere bevidsthed!”…

En sætning som ovenstående virker meget enkelt og ligetil. Så kort den end er, indeholder den nogle antagelser:

  • Tantra har en “hensigt” – Altså noget nogen vil med den.
  • Bevidsthed kan måles i “højere og lavere”.
  • Bevidsthed er noget, der kan skabes.

Er der en hensigt?

For mange vil det måske være utænkeligt at noget findes, uden at det har en hensigt?

Og lad mig kort undersøge den fiktion:

Hvis jeg kysser med en kvinde, og hun spørger mig om, “hvad hensigten er med det kys”? Så vil hun lige have “ødelagt” kysset. Hun vil tillægge kysset en intention, der rækker ud over det “AT kysse”. … “måske fortsætter hun: “Ja der må vel være noget, du vil have UD af at kysse mig?”

Mit svar ville blive: “Nej .. intet ud over AT kysse, det vi gør, imens vi gør det..”

Er det ikke sådan naturen af det, som er, fungerer? Det er, som det er. Gør som det gør? Det er “naturen”. Der er ingen “hensigt” med, at det regner, eller at solen skinner. Det sker bare..

Vi er opdraget til at tildele nærmest alt en “hensigt”. Et motiv – noget at skulle opnå med vores handlen: At stræbe efter et udbytte, eller kunne betinge og retfærdiggøre vores handlen igennem en “grund”.

Bevidst eller bevidstløs?

Hvis, jeg stiller “bevidst” overfor at være “bevidstløs”, så peger ordet på at være aktivt, erkendt, sansende. Et bevidstløst menneske vi ikke få noget med af det, der foregår omkring sig. Måske endda ikke “være klar over” at vedkommende overhovedet eksisterer/er i live? Kognitionen er sat ud af kraft?

Mister jeg hørelsen, vil jeg ikke være bevidst om, at der sidder en fugl 3 meter fra mig og pipper lystigt. Kan jeg høre blot en svag lyd, vil bevidstheden om den indtræde med det samme.

Enten hører jeg, eller jeg hører ikke!

Bevidsthed er både knyttet til evnen til at sanse og opmærksomheden på, at jeg sanser. “Jeg” – eller “Det jeg er” – kan måske beskrives som: “Den sansning, der finder sted, når den finder sted”? . Dvs. som et “Jeg i verden”. En verden, der kontinuerligt er i bevægelse?

Det, der således sanses, og måden, der sanses på, er både den verden – og samtidig dette “jeg”, vi tillægger sansningen.

Kan dette være “højere eller lavere?”… Sammenlignet med hvad eller hvem?

Ligger der i fiktionen “en højere bevidsthed” en invitation til at stræbe mod en standard eller et ideal, der sættes af nogen, der har opnået dette “højere”?

Tantra og højere bevidsthed?

Hvad er det, en Tantra inviterer til?

At være bevidst om bevidsthed?
At SE naturen af den?

Eller:

At ville gøre noget ved den – ud fra et ideal om, at det som ER, skal være anderledes?

Et sådan ideal, som udtrykkes i den foregående sidste sætning, beskriver, hvad “kontrol” grundliggende handler om: At gøre det, som i sin natur er spontant, impulsivt og sker af sig selv – forudsigeligt og gennemskueligt.

En tantra peger på, hvor absurd og illusorisk ambitionen om kontrol er.
At et liv i kontrol er et liv i lidelse.

Alternativet eller invitationen lyder i stedet: at “anerkende” det, som er. Hvilket ikke betyder at acceptere det, som er.

Al accept beror på bedømmelse og vurdering. Anerkendelse peger derimod på at “gå med..” Eller “bevæges af – og bevæge sig med.. det som er og sker”.

Et spørgsmål bliver så: Hvordan det gøres? … Hvilken kompetence, praksis eller indsigt gør det muligt? …

Det giver sig selv, at en sådan praksis selv må være hinsides ambition!

Årsforløb – krop, bevægelse og bevidsthed

Har du interesse for bevidsthed, krop og bevægelse så er vores Årsforløb på Abildgaard/Mahamudrainstitut måske noget for dig? Ring gerne og hør nærmere.

Systemisk cupisofi … Det sanselige møde: “At møde den anden i sig.”

Systemteori – og praksis. … Kreativitet og indsigt i samtale og relation

Previous Article
Next Article