flere end to på lagnet

Intimitet

Intimitet betyder ikke at være fortrolig med noget eller nogen – nærmere tværtimod. Intimitet kan jeg erfare i mødet med ethvert menneske, alt levende og det som er. Intimitet betyder  kontakt.

“inden for”

Ordet intim kommer oprindeligt af Latin: Intimus – “inden for”.

Ofte ser jeg det brugt synonymt med “at være fortrolig”, hvilket jeg finder lidt uheldigt.

Er jeg fortrolig med nogen betyder det på den ene side, at vedkommende føles “kendt” og på den anden side, at vi f.eks. kan dele tanker og oplevelser i en vished om at ingen andre får kendskab til dem.

Intimitet handler derimod om at have sluppet sit forbehold: – Jeg holder ikke vedkommende “ude” eller “væk” fra mig, men åbner for erkendt, bevidst kontakt. Der er ikke længere noget “imellem”.

“Intim massage” – som på ingen måde er intim

Når prostitution ofte forbindes med en “intim massage”, så kan det ikke være et mere misvisende ord at hæfte på det. Nok kan der umiddelbart finde et fysisk tæt møde sted, og det er vel i reglen præget af at der foregår en “handel”? Kunden køber en ydelse, og får varen leveret. Bagefter kan vedkommende så endda anmelde eller vurdere om varen var god eller dårlig?

Som små børn erfarer vi intimitet først og fremmest med vores mødre. Vi søger den som en del af vores natur, og jo tættere den er, jo tryggere føler vi os.

Dette behov for intimitet eller kontakt følger os resten af livet, og meget hurtigt gøres den afhængig af en bestemt “form”: “Jeg vil kende dig, før jeg vil være intim”. Jeg vil være fortrolig med dig først.

Den, som lever, eller har levet i et parforhold, vil sikkert kunne genkende dette?

Her opstår der så et paradoks.

At søge det fortrolige handler om kontrol

Når jeg mener at kende nogen, betyder det, at jeg forventer forudsigelighed.

Vi kan føle os fortrolige med en partners vaner og f.eks. mene at vide, hvordan hans eller hendes kaffe skal være,  hvad yndlingsretten hedder, hvilke holdninger han/hun har etc.. Vi ved, efter at have været i seng med hinanden mange gange, hvordan det typisk foregår, og vi overraskes ikke længere, når vi ser hinandens nøgne kroppe, eller lytter til eventuelle elskovslyde.

Jeg kan formulere det sådan, at vi tager meget for givet. I min optik betyder det tab af respekt. For mig handler respekt netop om ikke at kunne tage noget for givet, og i stedet mødes i den største opmærksomhed ud af en erkendelse af: “at jeg kender dig ikke“.

Når ægtepar skændes

Allerede som barn undrede jeg mig over, hvor ofte jeg var vidne til at ægtepar sagde de mest mærkelige og respektløse ting til og om hinanden – gerne når de var ude sammen for at møde andre par. Når de skændtes, kom der ord og vendinger på bordet, som ingen af dem f.eks. kunne drømme og at sige til sin gode ven.

At ønske forudsigelighed kan handle om at ville kontrollere og dermed forebygge angst. Det, som jeg vil benytte for at gøre noget forudsigeligt, vil være mine erfaringer med et menneske – altså mine historier.

Kontakt til lyst, kærlighed og frihed kan ikke kontrolleres. Ordet lyst peger netop på det, som opstår af sig selv. Hvis nogen forlanger: “Vær lysten!” virker det simpelthen modsat.

Fortrolighed stiller sig således i vejen for kontakt til både lyst og kærlighed. Ja fortroligheden fjerner også kontakten til frihed. “Kan du holde på en hemmelighed” – spørger vennen eller veninden. Det er et spørgsmål, der i den grad vil binde!

Intimitet betyder kontakt

Intimitet derimod betyder kontakt. Bevidstheden om den kan opstå i mødet med alt og alle – simpelthen ved at slippe sine forbehold og betingelser.

Hvordan gør jeg så det?

Det handler om bevægelighed.
Jeg skriver ofte om, at vi opdrages til ikke at handle impulsivt og i stedet lige tænke os om, før vi handler. Denne omtanke skal fra vores forældres og samfundets perspektiv helst tage afsæt i fælles normer og værdier.

Børn fødes impulsive, og socialisering betyder at impuls erstattes af kontrol, og med den kommer angsten. Den letteste måde at bringe mennesker ind i kontrol på er at gøre dem angste f.eks. for “konsekvensen” af deres handlinger.

Facebook er fyldt med sådanne invitationer til angst. Senest så jeg en såkaldt “spirituel annonce”, som advarede mod “ikke at dele sin energi med hvem som helst”. Hvis kærlighed peger på noget hinsides betingelse, kan der ikke være megen kærlighed i den opfordring? Det lyder mere som noget, der er hentet ud af et nationalistisk partiprogram?

Regler kan være nyttige og er ikke sande

Nu skal vi jo nok alle sammen opdrages for at kunne begå os socialt, og kende de regler som er?
En ting er at kende dem – som var det spilleregler, der styrer et bestemt spil. Noget andet er at have gjort dem “sande” og “rigtige”? Javist de kan være “nyttige” i bestemte kontekster – og det er let at indse, at hvert samfund og kultur har sine regler.

Fri af dem bliver jeg, når jeg kan se dette.

Angst og kontrol betyder at spænde

Bagsiden af at leve i angst og kontrol er, at det skaber spænding i både krop og intellekt. Med høj spænding følger lav bevægelighed, og jo mindre bevægelig jeg er, jo mindre kan jeg sanse. Tænk bare på, hvordan de fleste mennesker spænder helt op i kroppen, når de fryser!

I min erfaring er krop og sind et. Spænding i sindet er spænding i kroppen. Afspændes kroppen, afspændes sindet – vel at mærke når det sker på en sådan måde, at vi genopdager evnen til at bevæge os.

At sanse og handle

Hvis jeg føler mig kompetent i min evne til at bevæge mig med det meste af det, som møder mig, reduceres angst og dermed behovet for kontrol. Samtidig øges min sanselighed drastisk. Jeg begynder at sanse, frem for at vurdere og bedømme. Som en spiral øges min sanselighed i takt med, at jeg kan bevæge mig ubesværet imellem meget lav og høj spænding. Handlen sker ud af at sanse – og  ikke fra perspektivet: “Det kender jeg”.

Når jeg kan åbne og lukke fuldstændigt let uden først at “tænke over det” eller skulle “mærke efter” så indfinder intimiteten af-sig-selv. Vel at mærke ikke i det fortrolige og kendte, men i undren og for-undring. Den kontakt er lyst og kærlighed.

Ingen skal tro på noget af dette, og det er noget af det, vi undersøger på Mahamudrainstitut både i vores tantra massage møder og på vores kurser. Det skal simpelthen erfares.

At være opmærksom i livet og verden peger på at have fået øje på, at alt det “derude” er “derinde” og omvendt. Det er “inden for” … intimus.

Dette er også meditationens væsen

Previous Article
Next Article