invitere ind i lyst

Invitere ind i Lyst

Der er brug for modne, ansvarlige mennesker, der vil være med til at ændre måden vi elsker med hinanden på! Mennesker der ser behovet for at invitere ind i Lyst.

At invitere ind i Lyst

Vil du være med til at invitere ind i Lyst?

Så mange med dårlige erfaringer med sex

Jeg tror ikke, at det er nyt, at så mange mennesker allerede fra teenageårene har dårlige erfaringer med elskov og sex?

Hvor mennesker før mest lå under for kirkelig moral, påvirkes de nu af forbrugermentalitet og “oplevelses-økonomi”.

For langt de fleste teenagere overlades de første erfaringer med seksuel lyst og -tiltrækning til industriens tilbud om porno. Ja det begynder sådan set længe før med børnehavekulturens krav om at være “sød nok” til at få en kæreste.

Måske er det mere reglen end undtagelsen, at mennesker mister kontakt til lyst både som singler og i parforhold, ved så mange gange at erfare overfladiske, uopmærksomme og inkompetente møder?

Jeg møder det i fortællingerne i min daglige praksis.

Behov for et alternativ

Der er simpelthen behov for et alternativ:

Voksne, modne, modige og kærlige mennesker der vil og kan ændre på vores elskovskultur.

Modige, fordi de kan risikere at støde ind i al den fordømmende moral som samfundet kan mobilisere.

Steder at gå hen for at erfare, at elskov ikke handler om at forbruge hinanden eller stå til rådighed for hverken at give – eller være hinandens “gode oplevelser”.

Kvinder og mænd, der åbent og ærligt, i kontakt til lyst og kærlighed, vil elske med mennesker og igennem sit eksempel vise, hvordan et elskovmøde handler om at være i kontakt til sig i mødet med “den anden”, og hvor enkelt det er at bevæge sig på en måde, så ingen tager, forlanger eller mister frihed og autonomi i mødet.

Kvinder og mænd der med nænsomhed, opmærksomhed og stor indføling kan lede andre ind i kontakt til lyst, der er lysår fra det, de ellers møder.

Hvad med sexologerne?

Jamen er det ikke det som sexologerne gør?

Jeg er sikker på, at mange sexologer hjælper fremragende igennem samtale og med forslag til øvelser og hjemmearbejde. Når det kommer til den konkrete praksis, overlades mennesker til at øve sig med sig selv eller en partner.

Vil det ikke være prostitution?

Moralisterne vil være på barrikaderne: Sælger I så ikke “sex”? Opfordrer du til prostitution?

Det er for mig helt ubegribeligt at et menneske kan pantsætte sin frihed i en ansættelseskontrakt hos en arbejdsgiver. Få en løn der måske er en 1/4 del af det, som virksomheden tjener på vedkommende. Intet har at skulle have sagt. Accepterer at løse opgaver som hun ikke har lyst til, eller som er hende imod – lever i angst for at blive fyret… og ikke ser DET som prostitution?

Med ansvar følger kompetence og omvendt

Hvad jeg opfordrer til er, at tage ansvar for måden vi elsker (med) hinanden på, og uanset hvordan jeg vender og drejer det, så skal der en kompetence til, hvis nogen skal kunne løfte et ansvar.
Den måske vigtigste af alle kompetencer? Den som udtrykker noget helt basalt i os, og hvorfra al anden respekt overfor det levende udspringer i min beskrivelse – overlades til at fumle sig frem akkompagneret af pornoindustriens fantasiverden.
Så kan man kalde det, hvad man vil… Jeg kalder det “at invitere ind i Lyst “.

Elskovskunst

Når jeg beskriver en Mahamudra tantramassage som “elskovskunst”, så se det som en invitation til at få øje på noget helt nyt i sig: Når det, der måske før var “sex”, bliver til “elskov” og det intet har at gøre med, hvilken “relation” du/I mener at have. At erfare en dyb kontakt til det naturlige i os alle. Som at “komme hjem” og få rodfæstet kontakt langt ned i jorden og uendeligt ud i universet.

Elskov ER spiritualitet – og rækker langt ud over enhver moralist´s forsøg på at gøre det til noget “forkert” eller presse det ned i en bestemt acceptabel “form”.

Du kan møde det i en Mahamudra tantramassage , eller du kan fordybe dig sammen med os, der vil dette, på vores seminarer. Begge dele vil være dybt forvandlende for de fleste.

Måske kunne det hedde: ” At være elskovskunstner “?

Previous Article
Next Article